Lean, productiever en efficiënter op de werkvloer

Lean bevat cruciale informatie om productiever en efficiënter te werken.

Wat is het Lean-DNA van uw organisatie?

Het bevat cruciale informatie om productiever en efficiënter te werken. Orde en netheid op de werkplek, betere doorlooptijden, en een goed onderhouden machinepark zijn belangrijke voorwaarden.

"Of het nu om luiers of tandpasta gaat, de methode om bedrijven beter te maken is universeel", zegt Lean-expert Ivo Francken. Streven naar continue verbetering van de productiviteit door de output, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en klantentevredenheid te verhogen én de kosten blijvend te verlagen.

Het is één van de doelstellingen van SBM bij de ondersteuning van bedrijven.

Ivo richtte zijn zaak Promtec vijftien jaar geleden op. Daarvoor werkte hij jarenlang in de voedingssector en in productiebedrijven. Vanuit zijn ervaring kent hij het belang van een geoptimaliseerde werkvloer en wat er nodig is om een Lean-organisatie te worden. Via training en de praktische implementatie van verbetertechnieken staat hij in opdracht van SBM in voor orde en netheid op de werkplek, betere doorlooptijden en een goed onderhouden machinepark.

"Lean gaat een stap verder dan het TPM-systeem (Total Productive Maintenance), waar veel bedrijven een tiental jaar geleden op inzetten. TPM kan als een onderdeel van Lean gezien worden. Hierbij wordt nagegaan hoe men een productielijn efficiënt kan laten draaien. Dat kan door via een rendementsmeting na te gaan waar er verlies optreedt", duidt Ivo Francken.

Vandaag zetten meer bedrijven in op een completer Lean-verhaal. Om een Lean-organisatie te worden kunnen ze beroep op SBM die de productie-operatoren leert hoe de werkvloer te analyseren én te optimaliseren. "Bedrijven willen weten wat de doorlooptijd is als een klant een bestelling doet. Hoe lang duurt het van de bestelling tot levering van het product, en waar zitten mijn verliezen? Het is onze taak om de bedrijven te helpen dit te onderzoeken en samen naar een oplossing te werken". SBM maakt daarbij gebruik van de SMED-methode (Single-Minute Exchange of Dies) om een snelle en efficiënte manier te realiseren voor het omstellen van een productieproces. Onder omstellen verstaan we alle activiteiten die nodig zijn voor het omschakelen van de ene productieorder naar de andere. Bedrijven stellen steeds frequenter machines om zodat voorraden kunnen dalen en de doorlooptijden verkorten.

"Aan een stuurgroep leren we eerst de methode aan", zegt Ivo Francken. Dan gaan we samen het ganse proces van omstellen analyseren om te bekijken wat er beter kan. Op basis daarvan stellen we de meest effectieve procedure op. We testen dit uit met de stuurgroep op één type omstelling en op één machine of productielijn. Daarna kan dit uitgebreid worden op andere productielijnen. De resultaten zijn vaak frappant. "De bedrijven stellen na invoering van de SMED-methode vast dat de totale omsteltijd zakt, ondanks dat het aantal omstellingen stijgt. Ondernemingen die voordien geen aandacht aan Lean schonken, winnen vaak de helft van de tijd. Met andere woorden, het productieproces verloopt een pak efficiënter.

Of het nu om tandpasta of luiers gaat, het product is uiteraard uniek, maar de methode is universeel om oplossingen te bieden". Nog in het Lean-verhaal zorgt SBM voor de training en coaching om orde en netheid op de werkvloer te verbeteren. Hierbij wordt de 5S-methode gehanteerd: sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren, en standhouden. "We gaan eigenlijk op eenzelfde manier tewerk. We leren de kerngroep met een oefening de 5S methode aan. Daarna stappen we de werkvloer op en passen meteen praktisch de methode toe. Later kan de 5S methode dan uitgebreid worden op andere gebieden of departementen", zegt Ivo Francken. Ten slotte biedt SBM ook training en coaching voor productie-operatoren om het basisonderhoud van machines te verbeteren. We helpen de operatoren om de machines in optimale conditie te krijgen én te houden. "Het Lean-verhaalt betekent niet harder werken, maar slimmer werken", besluit Ivo Francken.