De Personeelszaak', de rechterhand van uw bedrijf

'De Personeelszaak' ondersteunt bedrijven en organisaties in hun rol om medewerkers effectief, gemotiveerd, en lerend aan het werk te houden.

'De Personeelszaak', een initiatief van SBM, ondersteunt bedrijven en organisaties in hun rol om medewerkers effectief, gemotiveerd, en lerend aan het werk te houden.

"Voor alle vragen rond personeelszaken wordt een oplossing op maat aangeboden, op basis van een uitgebreide competentiebenadering", zegt HRexpert Joke Six.

Heel wat kmo's focussen zich vandaag op hun specifieke business. De personeelsdienst beperkt zich daarbij vaak tot het strikt wettelijke, zoals het regelen van ziekte en verlof. "Met de toekomst van het bedrijf, welke profielen er nodig zijn, en hoe de medewerkers kunnen opgeleid worden, is men minder bezig. Hier kan 'De Personeelszaak' een belangrijke rol in spelen", duidt coördinator Patrick Vanhaecke. "Wij zijn de rechterhand van al hun personeelszaken, zeg maar. Investeren in personeel is enorm belangrijk. In het kader van de professionalisering van het bedrijf is het noodzakelijk dat je de juiste mensen aan boord hebt, en dat ze weten wat van hen verwacht wordt. De investering wint men uit zichzelf terug. Omdat de efficiëntie in de dagelijkse werking stijgt en de kosten dalen".

'De Personeelszaak' is gegroeid uit het rijke netwerk van SBM. "Hierdoor zijn we niet gebonden aan enkele vaste experten, maar kunnen we steeds een expert op maat kiezen. We beschikken over heel wat expertise in het opstellen van opleidingsplannen en invoeren van competentiemanagement", zegt Vanhaecke. Het meten van competenties om zo te investeren in talent in eigen huis vormt de basis. "We hebben een eigen meetinstrument Comet ontwikkeld om alles in kaart te brengen. Voor de bedrijfsleiders is het interessant omdat ze na de meting iets tastbaar hebben om de competenties bespreekbaar te maken. Bij politiezone Gavers bijvoorbeeld was er een beperkte gesprekscultuur aanwezig, maar werden er met de resultaten van Comet wel constructieve gesprekken gevoerd met de medewerkers.

De interessante tarieven in vergelijking met consultancy bedrijven, en ons breed netwerk zijn andere voordelen in een samenwerking". De voornaamste klanten van 'De Personeelszaak' zijn kmo's, maar ook grotere bedrijven en instellingen uit de zorgsector.

"We staan in voor training, advies, coaching, en/of interimmanagement. Bedrijven kunnen kiezen voor het volledige traject, één bepaald aspect, of een mix. Alles gebeurt op maat van de klant, in de taal van het specifieke bedrijf, zegt Joke Six. Vooraf wordt met een stuurgroep besproken wat het bedrijf wil bereiken en hoe intern gecommuniceerd zal worden.

"We starten altijd met een pilootgroep, bijvoorbeeld een bepaalde afdeling van de onderneming. Zo kunnen we het proces evalueren en bijsturen indien nodig". Het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) in Oostduinkerke doorliep het volledige traject voor haar 400 medewerkers. Joke Six: "We stelden eerst samen generieke competenties op die van iedereen verwacht worden, op basis van de waarden en normen van het bedrijf.

In een tweede fase brachten we profielen in kaart via dynamische workshops, die vervolgens afgetoetst werden in huis via het meten van de competenties. De resultaten daarvan vormden de basis voor o.a. functioneringsgesprekken.

Niet alle bedrijven kiezen het ganse traject.

Bij TE Connectivity werd een basisopleidingsplan ontwikkeld dat als leidraad moet dienen voor nieuwe medewerkers in hun inwerkingsperiode. Bij Carry Flor, een bedrijf uit Gistel gespecialiseerd in de geïntegreerde verkoop van bloemen en planten binnen de retail, was de insteek een moeilijk profiel aan te werven van medewerkers. "Het bedrijf werkt met chauffeurs die in een winkel een verkoopbare stand moeten maken. Het bedrijf ontwikkelde in dit kader een bloemen- en plantengids waarin alle nodige kennis verankerd werd. In een horecazaak met feestzaal in Roeselare voerden we dan weer een audit uit van het voltallige personeel, met het oog op het optimaliseren van de personeelskosten.

Ondersteuning in personeelszaken kan je dus in de ruimste zin van het woord interpreteren. Naargelang de noden van de onderneming ".