De drempel wegnemen en zich vlotter uitdrukken in het Frans

Mijn team van een 15-tal juristen beheerst het Frans, maar juridisch Frans is toch nog een ander paar mouwen. En ook daar moeten we sterk staan.

Jurka Vanthournout staat aan het hoofd van de juridische afdeling van Titeca Accountancy, een accountantskantoor dat behalve accountancy ook andere diensten aan zijn klanten aanbiedt op het vlak van juridisch, financieel en fiscaal advies. Het bedrijf telt tien vestigingen verspreid over Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen. Dat verklaart meteen ook de nood aan een opleiding Juridisch Frans. Die vonden ze bij SBM. Wij vroegen hoe ze dat ervaren hebben.

Frans van Frans

Jurka: "Titeca heeft ook een kantoor in Ieper en in Moeskroen. Van daaruit kwam de vaststelling dat we ook ons Franstalig cliënteel optimaal moeten kunnen bedienen. Mijn team van een 15-tal juristen beheerst het Frans zeer goed, maar juridisch Frans is toch nog een ander paar mouwen. En ook daar moeten we sterk staan. Ik ben beginnen zoeken of er een goede opleiding juridisch Frans bestond die we met het ganse team konden volgen. Ik heb verschillende instanties aangeschreven maar eigenlijk was de opleiding die Frans voor ons verzorgd heeft de enige die zo hands-on en zo praktijkgericht was."

"Voor de jongeren in het team is het belangrijk om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Je ziet tijdens de lessen echt een evolutie.

Ze gaan zich veel vlotter uitdrukken in het Frans."

Het feit dat de trainer Frans heette, zorgt ook nu nog voor enige hilariteit. Maar hoe ging dat dan concreet in zijn werk, willen we weten.

Jurka: "We hadden een intakegesprek waarin we uitgelegd hebben wat wij nodig hadden. Frans vertelde ons wat zijn aanpak is en we voelden meteen een klik. Dat was wat we zochten. Ik moet wel zeggen dat het een hele uitdaging was, ook voor Frans, omdat het de eerste keer was dat hij juridisch Frans gaf, zeer technische terminologie. Hij heeft er zelf ook wat moeten op zwoegen, maar het resultaat was echt zeer goed en beantwoordde aan wat wij verwachtten."

Maatwerk

We kunnen dus wel stellen dat SBM hier maatwerk geleverd heeft?

Jurka: "Absoluut! We hebben zelf ook heel veel inspraak gehad in de content. Voor onze 5 pijlers: vermogensplanning, vennootschapsrecht, vastgoed, arbeids- en sociaal recht en intellectuele eigendomsrecht, moesten we standaarddialogen uitschrijven die wij in het Nederlands met onze klanten voeren.-

Welke vragen krijgen we, welke gesprekken voeren we, telefonisch of face-to-face, enz. Frans heeft ervoor gezorgd dat we die gesprekken in het Frans konden voeren in de lessen zelf. Het eerste luik was altijd een open gesprek over een bepaald topic dat verband hield met die pijler. Er werd geen woord Nederlands gesproken, wat dus best wel een uitdaging was. Het tweede luik was het inoefenen van de dialogen."

En hoe reageerden Jurka's collega's op dat juridisch taalbad?

Jurka: "Mijn team bestaat stuk voor stuk uit sterke dames en één heer. Ze zijn heel kritisch en ik wist dus ook niet goed wat te verwachten. Hun feedback was echter heel positief. Niet alleen de lessen zelf vielen in de smaak. Ook het didactisch materiaal dat Frans ontwikkelde werd. Jurka: "Hij heeft ons een zeer uit-gebreide syllabus aangereikt, met woordenlijsten die we nu nog kunnen gebruiken. Maar ook een hele grammaticabundel, specifiek op het mondelinge gericht met bepaalde zaken die je vaak tegenkomt in het Frans en die je in een dialoog nodig hebt. Als je dat vergelijkt met wat andere opleidingen aanbieden, dan is dat veel meer ex cathedra. Deze training was echt praktijkgericht en je merkt dat je de kennis meteen in de praktijk brengt wanneer je een gesprek voert."

Opzet geslaagd

Merkt Jurka dan al een verschil bij haar collega's?

Jurka: "Zeker! Het is de bedoeling dat we tweejaarlijks de opleiding volgen met de nieuwe mensen en ook nog een opfrissingssessie voorzien. Zeker ook voor de jongeren is het belangrijk om meer zelfvertrouwen te krijgen. Je ziet tijdens de lessen echt een evolutie, dat ze zich veel vlotter uitdrukken in het Frans. Ik stel vast bij de jongeren in ons team dat ze schriftelijk zeer sterk staan, waardoor ze de neiging hebben alles via e-mail te doen en wat weigerachtig staan om de telefoon te nemen, zeker in een andere taal. Het was de bedoeling om die drempel weg te nemen. En dat is zeker gelukt: wanneer er nu een telefoon binnenkomt en er verschijnt een 0033-nummer, dan zie ik dat er vlot opgenomen wordt. Ik denk dus wel dat ons opzet en dat van Frans geslaagd is."

In een professionele context een nieuwe taal leren of specifieke taalvaardigheden verbeteren?

Contacteer Vanessa Aneca op 050 40 30 91 of vanessa.aneca@sbm.be of surf naar taalacademy.sbm.be.