De brug tussen business en ICT.

Om klassieke en evolutionaire bedrijfsmodellen met elkaar te harmoniseren hebben steeds meer bedrijven en organisaties nood aan een 'Business Analist - ICT Architect'.

Om klassieke en evolutionaire bedrijfsmodellen met elkaar te harmoniseren hebben steeds meer bedrijven en organisaties nood aan een 'Business Analist - ICT Architect'. "Een goed gevoerde Business Analyse laat het bedrijf efficiënter werken", zegt Veroniek Claeys. Zij volgde de gelijknamige opleiding van SBM. "Wat ik er geleerd heb pas ik nog dagelijks toe in mijn job".

Veroniek is web developer en business analiste bij Korazon, een webontwikkelaar gespecialiseerd in de integratie en optimalisatie van bedrijfsprocessen via het web. "Wij zorgen ervoor dat bedrijven beter communiceren en zo meer contacten krijgen, makkelijker verkopen en dus meer omzet draaien, en efficiënter werken waardoor men meer marge heeft. We doen dit via een uitgekiende webstrategie, -ontwikkeling, en -implementatie", duidt Veroniek.

Toen er binnen het bedrijf een vacature van 'business analist' was, besliste Veroniek om de SBM-opleiding 'Business Analist - ICT Architect' te volgen. "Op aanraden van mijn baas, die goede ervaringen had met SBM. Maar ook omdat ik er zelf sterk geïnteresseerd in was", vertelt Veroniek.

Maar wat is het verschil dan tussen een web developer en business analist?

"Een web developer maakt websites en programmeert. Een analist communiceert met het bedrijf welke info men in het webproduct wil en voert een uitgebreide analyse van de onderneming uit, nog voor het programmeren begint", legt Veroniek uit.

Steeds meer bedrijven en organisaties hebben vandaag nood aan een 'Business Analist - ICT Architect'. "Om de huidige en toekomstige visie te vertalen naar het aanpassen, bijsturen en veelal vereenvoudigen van bestaande bedrijfsprocessen", klinkt het bij SBM. Cursisten worden niét omgevormd tot een ICT-er, maar tot iemand die de bruggen bouwt tussen de 'Business' en 'ICT'. "Een 'Business Analist - ICT Architect' moet dus ook over aanvullende softskills, zoals samenwerken en communiceren beschikken. En dat maakt de functie net zo boeiend", zegt Veroniek. Je hoeft geen ICT-er te zijn om de opleiding 'Business Analist - ICT Architect' aan te vatten.

Analytisch denkvermogen en zin voor formalisme behoren wel tot de vereisten. Docent Filip De Sutter, ceo van Queaso Systems, leidt de opleiding in goede banen. "Filip ontwikkelde een eigen methodologie om analyses uit te voeren", zegt Veroniek. "Hij bouwde een diagram op binnen het computerprogramma Enterprise Architect, dat een natuurlijk verloop van de analyse brengt die je makkelijk kan volgen. De methode biedt een oplossing om een volledig bedrijf of een afdeling ervan te analyseren, en alle informatie te verzamelen die nodig is", zegt Veroniek. Tijdens het aanleren van deze Business Analyse Methodology worden de verschillende stappen in Business Analyse en functionele analyse op een praktijkgerichte wijze aangebracht.

"We starten met een omgevingsanalyse, waarbij we overzichtelijk alle kernactiviteiten weergeven waaraan definities worden opgehangen", vertelt Veroniek. "Op basis daarvan worden procesmodellen opgemaakt. Het voordeel is dat we dezelfde definities gebruiken, dat je kan volgen hoe het proces verloopt, en dat je alles heel goed kan aftoetsen aan de werkelijkheid.

Daarna wordt een domeinmodel opgemaakt, worden de business requirements bepaald, en brengen we een volledig overzicht van alle informatie die nodig is in een functionele analyse".

Eens alle stappen achter de rug zijn, kan het resultaat van de Business Analyse voorgesteld worden aan de klant. "Het grote voordeel aan de methodologie is dat alle aspecten van het webproduct doorgesproken worden met de klant, zodat het zowel voor de klant als voor de programmeurs duidelijk is wat van iedere functionaliteit verwacht wordt", zegt Veroniek "Deze werking is ook kostenbesparend voor het bedrijf en laat ons toe te anticiperen op mogelijke uitbreidingen door toekomstgericht te werken".

Na het volgen van de SBM-opleiding en het verdedigen van een eindwerk, ontvangen de cursisten een SBM-certificaat. "We krijgen bovendien de licentie van het programma om de Business Analyse volgens de aangeleerde methodologie uit te voeren. Iets wat ik vandaag nog dagelijks doe in mijn huidige job", besluit Veroniek.