Technische competenties met communicatiemogelijkheden versterkt

Boydens Engineering is een ingenieursbureau gespecialiseerd in duurzame gebouwen. Samen met SBM heeft het bedrijf zijn eerste stappen gezet in soft skills-opleidingen. Tijdens een driedaagse teambuildingactiviteit in Duitsland gaf SBM ter plaatse een workshop rond 'efficiënter communiceren'. "De technische kennis bij het personeel is aanwezig. Dankzij SBM zetten we nu ook op communicatief vlak een stap vooruit", zegt Kurt Corvers, COO van de firma.

Boydens Engineering is een bouwtechnisch en duurzaam ingenieursbureau actief in conceptualisering, ontwerp en controle van technische installaties in middelgrote tot grote gebouwen. De onderneming is al jaren gespecialiseerd in duurzame gebouwen, lang voor de hype hierrond is ontstaan. "Dat geeft ons wel enige voorsprong. We ondersteunen architecten in het zo energetisch mogelijk maken van gebouwen. Zowel voor sportzalen, zwembaden, kantoren, appartementsgebouwen, hotels, rust- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, culturele centra als scholen. Bij elk project staat de duurzaamheidsgedachte centraal", zegt ingenieur Kurt Corvers. Boydens Engineering stelt 125 mensen tewerk, verspreid over de vestigingen in Loppem, Groot-Bijgaarden, Luxemburg en Vietnam.

Technische bagage

De technische kennis van de medewerkers van Boydens Engineering is groot. Naast deze technische bagage wil men de ontwikkeling van de medewerkers ondersteunen met specifieke opleidingen in soft skills. Daarvoor doet Boydens Engineering beroep op SBM. Op een driedaagse teambuilding in Oberhausen (Duitsland) werd één dag ingevuld met een workshop van SBM over 'hoe efficiënter communiceren'. "Onze mensen kregen tips om efficiënter te communiceren op de werkvloer. Met de cursus zetten we in op de persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers. Als iedereen zich goed voelt in de firma, stijgt de efficiëntie en kwaliteit vanzelf. Het werk wordt aangenamer, en collega's en klanten worden beter begrepen. De persoonlijke ontwikkeling van het personeel is absoluut een meerwaarde voor het bedrijf. We zijn heel tevreden over hoe de training is verlopen en wat onze mensen hebben bijgeleerd. Dat SBM in Duitsland de workshop kwam geven was een pluspunt in onze samenwerking", zegt Kurt Corvers.

Waardering

De workshop kreeg daarna nog een vervolg met een tweedaagse opleiding in de vestiging in Groot-Bijgaarden over 'mijn rol als leidinggevende'. "Deze opleiding richtte zich tot de managers van de verschillende kantoren. Situationeel leidinggeven - aan wie wordt leidinggegeven en wat zijn hun noden -, projectmanagement en persoonlijke efficiëntie kwamen aan bod", zegt Kurt Corvers, die de begeleiding van medewerkers heel belangrijk acht. "Wie zich gewaardeerd voelt, is gemotiveerder en zal beter functioneren. Alle medewerkers krijgen een opleiding van SBM. De algemene introductieles rond communicatie is naar iedereen gericht, andere opleidingen worden specifiek toegespitst op de functie binnen het bedrijf. Er wordt nu op basis van de verschillende functieprofielen een plan opgesteld met opleidingen voor de komende drie jaar. Dit is een verrijking voor iedereen", besluit Corvers.