SBM vertaalt haar opleiding naar de visie van ons bedrijf

Als professionele IT-dienstverlener voor oplossingen met impact zet Savaco sterk in op klantgerichtheid. Een doordachte opleiding van SBM moest een attitudeverankering in de ganse organisatie teweegbrengen. ,,De dienstverlening van ons bedrijf staat centraal in ons business-model. Klantgerichtheid speelt daar een belangrijke rol in'', zeggen Sigrid Van Belle en Stijn Vandebuerie.

Savaco is een informaticabedrijf dat in 1991 werd opgericht door Kortrijkenaars Carl Sabbe en Rik Vandemoortele. Het bedrijf draait een jaarlijkse omzet van zo'n 21 miljoen euro en stelt ruim 100 medewerkers tewerk. "Savaco is gespecialiseerd in het aanbieden van IT-oplossingen met impact. Oplossingen die de klant een duidelijk strategisch voordeel geven, die een tastbare meerwaarde creëren. Zowel op het vlak van ICT-infrastructuur, als CAD en PLM, en business productivity'', zegt communicatieverantwoordelijke Stijn Vandebuerie.

Optimaal ontplooien

'IT-oplossingen met impact, vandaag en morgen' is de basisvisie van Savaco. Klanten en medewerkers staan daarbij centraal. "Voor klanten willen we een vertrouwenspartner zijn. Voor onze medewerkers creëren we een omgeving waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien'', schetst Stijn Vandebuerie. Savaco biedt haar medewerkers via SBM een opleiding 'Excelleren in klantgericht gedrag'. "Het is belangrijk om je niet enkel bij te scholen in de snel veranderende technologie, maar ook in soft skills als klantgerichtheid. SBM staat ons daarin bij, met een opleiding die vertaald is naar de visie van ons bedrijf''.

Proactief communiceren

De opleiding 'klantgerichtheid' richt zich tot alle medewerkers van Savaco. "Van de receptioniste, tot de boekhouders en de ingenieurs. Het uiteindelijke doel is om de basisattitude verder te verankeren in de Savaco-cultuur'', zegt HR-manager Sigrid Van Belle. "Zo verstaan we onder klantgerichtheid onder andere tijdig reageren, afspraken maken, transparant en proactief communiceren, een flexibele assertieve houding aannemen, persoonlijk aandacht geven, enzovoort. Zowel naar de klant toe, maar ook intern als collega's onder elkaar. De SBM-opleiding wordt alvast positief geëvalueerd, want het leeft duidelijk op de werkvloer. In dat kader hebben we ook een werkgroep die het klantgericht handelen in het vizier moet houden. De ervaringen die werden opgedaan tijdens de opleiding van SBM trekken we zo door binnen ons bedrijf. Via best practices die gedeeld worden op ons intranet maar evenzeer door bijvoorbeeld oneliners aan te brengen in de toiletten of op de witte borden in de vergaderzalen'', aldus nog Sigrid Van Belle.