Najaar 2024

Veiligheid voor de KMO zaakvoerder

Een set van 12 webinars over veiligheid en preventie op maat van de KMO

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinars:

 • Weet u waarvoor u verantwoordelijk bent en wat van u als zaakvoerder en leidinggevende verwacht wordt op vlak van veiligheid en welzijn
 • Bent u in staat om veiligheid en welzijn op maat van uw bedrijf te organiseren

Omschrijving

De dag van vandaag is geen enkel bedrijf nog gevrijwaard van een zekere corporate social responsability, hoe klein of hoe groot het bedrijf ook is. Dat geldt ook op het vlak van veiligheid en welzijn op het werk. Niemand kan zich nog veroorloven mensen aan het werk te stellen zonder de risico’s te beheersen. De gevolgen van het niet voldoende beheersen ervan kunnen desastreus zijn, in de eerste plaats voor het slachtoffer en nabestaanden maar anderzijds ook voor de ondernemer die de gevolgen van incidenten ook verder met zich moet meedragen.

Voor de bedrijfsleider van een KMO is dat niet anders. Echter hebben KMO’s niet altijd de middelen om een hoogwaardig kwalitatief welzijnsbeleid te voeren en plooien zij noodgedwongen terug op een basispakket rond welzijn op het werk. Dat hoeft echter geen probleem te zijn zolang zij zich maar bewust zijn van de risico’s en de zekerheid dat die ook afgedekt zijn. Om een duidelijker beeld te geven over deze risico’s, kan de bedrijfsleider van de KMO met deze set van korte webinars op ontdekking gaan door het specifieke landschap van veiligheid en preventie op de werkvloer.

Tal van onderwerpen, waaronder enkele heel specifieke, worden praktisch uitgediept en geven een antwoord op de vraag “waarvoor ben ik verantwoordelijk als zaakvoerder en wat moet ik daarvoor allemaal doen?”.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot verantwoordelijken en zaakvoerders van KMO’s

Methodologie

Tijdens deze set exclusieve en interactieve webinars komen heel wat praktische zaken aan bod met betrekking tot veiligheid en preventie in uw KMO.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. De webinars vinden plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens deze webinars worden gebruikt kunt u downloaden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Volgende onderwerpen komen aan bod waarbij elk onderwerp wordt behandeld in één webinar wat uiteindelijk resulteert in 12 webinars:

Webinar 1:

 • De verantwoordelijkheden van de zaakvoerder en de leidinggevende.
 • Rol van verschillende actoren zoals:
  • de preventieadviseur en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW)
  • de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
  • de externe dienst voor technische controles (EDTC’s)
  • de externe adviseur (consultant)
  • de toezichthoudende overheid (inspectie)
 • De overeenkomst met de EDPBW.

Webinar 2:

De welzijnsdomeinen met specifieke aandacht voor medisch toezicht, EHBO, ergonomie, psychosociaal welzijn, hygiëne. De EHBO hulpverlener.

Webinar 3:

Dynamisch risicobeheer: gevaar, blootstelling en risico, globaal preventieplan en jaaractieplan, het jaarverslag.

Webinar 4:

Risicoanalyses, last minute risicoanalyse en taakrisicoanalyse, toolboxmeeting.

Webinar 5:

De preventiehiërarchie, collectieve en persoonlijke bescherming, instructies en vorming.

Webinar 6:

Procedures arbeidsongevallen en beroepsziekten: betrokken instanties, aangifte en registratie, onderzoek.

Webinar 7:

Werken met derden in uw bedrijf, veiligheidscoördinatie en uitzendarbeid, werkvergunningen,

werkpostfiche, vuurvergunning.

Webinar 8:

Brand: ontstaan, preventie en kleine blusmiddelen, noodplanning en evacuatie.

Webinar 9:

Aankoopprocedure arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen: bestelling, levering en indienststelling. Keuringen. De richtlijn machines.

Webinar 10:

De veiligheidsfunctie. Werken op hoogte. Mobiele arbeidsmiddelen. Intern verkeersplan. Liften.

Webinar 11:

Gevaarlijke stoffen: indeling, gevaren, opslag, vervoer, etiket, gevaarsymbool, H en P zinnen, het veiligheidsinformatieblad.

Webinar 12:

 • Omgevingsfactoren en fysische agentia: klimaat, straling, lawaai, trillingen, …
  • Bevoegdheidsniveau elektrische installaties: BA4 en BA5.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag