Club Preventieadviseurs (bijscholing preventieadviseur)


Gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld
#050518
Club | Veiligheid

Introductie

Collega's onder mekaar!

Omschrijving

De Club Preventieadviseurs verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een receptie. Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar preventieadviseur niveau 1, 2 of 3. Daarnaast is deze club ook bedoeld voor medewerkers die binnen het bedrijf bezig zijn met het veiligheids- en preventiebeleid.

Methodologie

Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Programma

Module 1 dinsdag  13 oktober 2020 van 18u30 tot 21u30
Veiligheidsgedrag: kritieke schakel tussen uw veiligheidsambities en -resultaten

De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvoer. De preventieadviseur adviseert. Zo leert ons de Wet Welzijn op het werk. Veiligheid op de werkvloer komt echter pas dan tot leven wanneer het geheel van systemen, procedures en instructies gedragen wordt door een krachtige set aan veiligheidsattitudes en –gedragingen. En dat terwijl de menselijke natuur niet meteen de beste leerling van de klas is, wanneer het op arbeidsveiligheid aankomt. Hoe kan gedragsverandering dan wel worden gerealiseerd? Hoe duurzaam veiligheidsgedrag ontwikkelen? Hoe veiligheidsgedrag onbewust beïnvloeden? En vooral: welke rol speelt het management bij dit alles?

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Willy Wastyn, expert in de menskant van arbeidsveiligheid, brengt een geanimeerde mix van praktijkvoorbeelden, anekdotes en “best practices” onderbouwd met de meest recente wetenschappelijke inzichten op vlak van neuropsychologie, sociologie en evolutiebiologie.

Vanaf 20.30 uur: Netwerking en receptie.

Module 2 dinsdag  17 november 2020 van 18u30 tot 21u30
Hoe voer ik een eenvoudige risicoanalyse uit?

De term risicoanalyse spreek je in één adem uit, maar kan je het ook in één beweging uitvoeren?

Er zijn een flink aantal technieken om risicoanalyses te doen met enkele heel bekende voorop, de ene al complexer dan de andere. Maar helpt het uw welzijnsbeleid vooruit of blijft het eerder bij een theoretische benadering die ondanks de goede bedoeling en inzet zijn doel mist?

Wat is uw ervaring? Misschien zijn er in uw organisatie wel processen die zich niet zo gemakkelijk laten ontleden? Eén supermethode is er volgens ons niet maar er is wel een gestructureerde benadering die u en uw organisatie veel verder kan helpen dan u zou denken.

Aan de hand van enkele uiteenlopende maar zeer voor zich sprekende praktijkvoorbeelden willen wij u aantonen hoe eenvoudig en ook hoe krachtig risicoanalyse kan zijn. De stappen vooruit op vlak van veiligheid zijn ongetwijfeld ook stappen vooruit voor de kerntaken van uw organisatie. Alleen moeten we het soms leren zien en herkennen. Een tipje van de sluier lichten we alvast op.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Tom Van Beveren, preventieadviseur en consultant veiligheid.
Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 3 dinsdag  12 januari 2021 van 18u30 tot 21u30
Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving. Vooruitblik naar de nabije toekomst.

Het voorbije jaar waren er een aantal wetswijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk, met belangrijke gevolgen voor de bedrijven.

Ook in de nabije toekomst mogen we nog enkele wijzigingen verwachten.

Tijdens deze clubbijeenkomst geeft de gastspreker alvast op interactieve wijze een samenvatting van de voorbije periode alsook een overzicht van datgene dat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Bart Muylle, ingenieur en preventieadviseur bij Liantis.

Vanaf 20.30 uur: netwerking en receptie.

Module 4 dinsdag 16 maart 2021 van 18u30 tot 21u30.

Bedrijfsbezoek bij Petersime NV

De uitwerking van een pro-actief preventiebeleid binnen een organisatie is voor iedere preventieadviseur een dagelijkse opdracht en een permanente uitdaging. Als men alle taken en verantwoordelijkheden van een preventieadviseur op een rijtje zet komt men aan een stevige lijst. Daarnaast is er vaak het gegeven van een snel groeiende en/ of veranderende organisatie, maatschappelijke context én wetgeving. Tenslotte werkt een organisatie met mensen, van “Management by people, not by figures” is binnen Petersime onze ruggegraat waarop de drie pijlers steunen: veiligheid, produktie en kwaliteit.

“Waar men niet over spreekt, daar is men niet mee bezig” is onze drijfveer om veiligheid en welzijn via de hiërarchische lijn uit te dragen tot op de vloer.

De gastspreker zal ons toelichten hoe ze hiermee omgaan bij Petersime.

Vanaf 18.30 uur: ontvangst en uiteenzetting door Bruno Toye, preventieadviseur en milieucoördinator bij Petersime gevolgd door een rondleiding.
Vanaf 21u: netwerking en receptie.