VCA voor leidinggevenden


Veiligheidsopleiding voor de leidinggevende medewerkers
#080477
Opleiding | Veiligheid

Introductie

Steeds meer opdrachtgevers eisen van de aannemers die voor hen werken uitvoeren dat zij een VCA-certificaat behalen.

Omschrijving

Opdat een bedrijf een VCA-certificaat zou kunnen behalen is o.a. een veiligheidsopleiding voor de leidinggevende medewerkers verplicht. Deze medewerkers moeten slagen in het examen VCA leidinggeven zodat zij het attest bekomen dat 10 jaar geldig is.

Deze opleiding is ook een aanrader voor personen die een basiskennis van veiligheid wensen te verwerven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Dit is een opleiding voor de leidinggevende medewerkers die het attest VCA leidinggevenden moeten behalen. Bijvoorbeeld leidinggevende medewerkers van constructie- en bouwbedrijven, elektro, sanitair, koeltechniek, schilderbedrijven, installateurs, industriële reiniging, enz.
 • Deze opleiding is ook interessant voor personen die een basiskennis van veiligheid wensen te verwerven.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

O.a. de volgende inhoud komt aan bod tijdens deze opleiding:

 • Wetgevend kader (o.a.  preventiestructuren, medisch onderzoek, inspectie, wetgeving, opleiding, onthaal, ...)
 • Gevaren, risico's en preventie (bronnen van gevaren en risico's, preventie, analyse,  communicatie, risicovolle werkzaamheden)
 • Ongevallen: oorzaken en preventie, beleid
 • Veiligheidsgedrag (o.a. gedrag, aanpak door leidinggevenden, observatie, ...)
 • Taken, rechten, plichten, overleg, inspecties
 • Procedures, instructies en signalering (o.a. vergunningen, signalering, markering, ...)
 • Noodsituaties, noodplan, bedrijfshulpverlening
 • Gevaarlijke stoffen (o.a. indeling, etiket, gevaar, asbest, ...)
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen (o.a. vaste machines, handgereedschap, hijswerktuigen, heftruck,...)
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden (o.a. lassen, slopen, graven, werken op hoogte, werken in besloten ruimtes, ...)
 • Elektriciteit en straling
 • Ergonomische werkplek (o.a. lawaai, heffen en tillen, trillingen, lichamelijke en mentale belasting, ...)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Getuigschrift

Certificaat: indien u slaagt in het examen ontvangt u een attest dat 10 jaar geldig is.

De opleidingen worden steeds gegeven door ervaren docenten in deze materie.

Het examen wordt georganiseerd in samenwerking met Boei.