#040614

Bedrijfsmanagement voor niet-economisten

Opleiding Algemeen beleid en organisatie

  • Brede kijk op het bedrijfsbeleid door vakspecialisten
  • Leer de verschillende managementinstrumenten beheersen
  • Toepassing via een business game: bedrijfsmanagement in de praktijk

Verantwoordelijken uit kmo-bedrijven, middenkaders en lijnmanagers zijn binnen hun onderneming in de eerste plaats eindverantwoordelijk voor de resultaten van hun functionele specialisatie, hun afdeling of eenheid.

Recente ontwikkelingen in de bedrijfswereld vereisen tevens een brede kijk op het totale bedrijfsbeleid: de golf van rationalisatie om met minder mensen meer te realiseren, brengt een verruiming van bevoegdheden met zich mee. De "empowerment"-filosofie, waarbij men een grotere responsabilisering van de kaderleden nastreeft, sluit hierbij aan. De tendens om steeds meer project-organisatorisch te werken, dwingt tot teambuilding waarbij specialisten samenwerken met inzicht en begrip van het totale bedrijfsgebeuren.

Vanuit deze bekommernis wil dit programma de deelnemers vertrouwd maken met de cruciale concepten van bedrijfsmanagement. Deze bedrijfseconomische instrumenten vormen de fundamenten voor elk kaderlid en elke medewerker die met zijn kennis van managementtechnieken wenst bij te dragen tot het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen.

Methodologie

Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

In de eerste plaats: niet-economisch geschoolden (linguïsten, juristen, humane of sociale wetenschappers, niet-economisch gegradueerden)

Programma

Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (2 sessies)

Strategisch denken is geen op zichzelf staande oefening, waarbij men één of meerdere keren per jaar 'stilstaat' en 'zich bezint'. Strategie is een continu proces, waarbij waarden, doelstellingen en middelen van het bedrijf op elkaar worden afgestemd om rendabel te zijn en de competitiviteit voor de toekomst te verzekeren. De fundamenten van strategisch denken worden toegelicht: mission statement, ondernemingsdoelstellingen, business-definitie, SWOT-analyse, value chain, core competenties,...

Docent: Johan Vanhaverbeke

Peoplemanagement (2 sessies)

Personeel is een vitale bedrijfseconomische factor, waarvan men de investering kan rentabiliseren door een doeltreffend en motiverend management. Als management-medewerker maakt u het verschil door de manier waarop u met mensen communiceert, hen leidt en begeleidt. Motiverend peoplemanagement is een duidelijke troef voor al wie vanuit zijn functie bepaalde verantwoordelijkheden draagt en hierbij regelmatig met mensen moet omgaan: werken aan een performant team, coachend leidinggeven en omgaan met medewerkers, gesprekken voeren met medewerkers, motiveren en omgaan met weerstand, de leidinggevende als eerstelijns HR-verantwoordelijke.

Docent: Stijn Van Peteghem

Operations management (2 sessies)

Operations management omvat het managen (opzetten, organiseren, plannen, uitvoeren, evalueren en verbeteren) van de activiteiten in een organisatie om de producten en/of diensten effectief en efficiënt te realiseren. De doelstellingen variëren, maar meestal is het bereiken van de gewenste klantenservice met een goede benutting van de middelen (mensen, materieel,...) in combinatie met een goede doorstroom - "flow" - belangrijk. De concepten, methoden en technieken vinden overal toepassing, zowel in klassieke omgevingen (productie, logistiek, supply chain), maar ook in de dienstensector. De sessies belichten de basisprincipes (opzetten en aansturen van materiaalstromen en informatiestromen, situaties, configuraties, planningstypologie,...) en geven inzicht in de samenhang door vele praktijkvoorbeelden. Via een eenvoudige maar krachtige methodologie analyseren de deelnemers een aantal problematieken van typische bedrijven.

Docent: Dominiek Callewier

Marketingbeleid (2 sessies)

Marketing kadert in de bredere (commerciële) strategie van de onderneming. De afstemming van strategie, processen en middelen hangt af van de producten/diensten die bij de klant gebracht moeten worden. Marketing geeft een antwoord op volgende vragen: welke klant? Wat zijn de precieze behoeften? Binnen welke concurrentiële omgeving? Tegen welke prijs? Deze sessies bieden u inzicht in begrippen als marktsegmentatie, marktpositionering, product-markt-combinaties en u kunt deze situeren binnen een globaal marketingplan. De diverse marketing-mix-elementen worden toegelicht en de samenhang wordt verduidelijkt.

Docent: Johan Van Haverbeke

Business Management technologieën: gebruik van intuïtieve communicatie en kennistechnologie (2 sessies)

Business development en business efficiency moeten hand in hand gaan om tot een winstgevende structuur te komen. Om deze taak te vergemakkelijken wordt vandaag een arsenaal aan CRM en business intelligence infrastructuur aangeboden. De aankoopprijs en de skills nodig om dergelijke systemen te onderhouden, vormen echter vaak een onoverbrugbare hindernis. In deze module krijgt u een overzicht van de belangrijkste aspecten van de business development cycle -en voorbeelden- van eenvoudig beschikbare en intuïtieve software (incl. social media, apps, ...) die toelaat om uw business flow te ondersteunen.

Docent: Dr. Ir. Erwin De Baetselier

Lezen en interpreteren van balans en resultatenrekeningen (2 sessies)

Een inzicht in de balans en de resultatenrekening is een onontbeerlijk instrument voor het nemen van beleidsbeslissingen en het evalueren van leveranciers en klanten. De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden geanalyseerd en toegelicht. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig interpreteren van jaarrekeningen: financiële analyse, kapitaalstructuur en ratio-analyse.

Docent: Jan De Klerck

Management accounting: kostenmanagement en budgettering (2 sessies)

Meerdere afdelingen en medewerkers krijgen in de onderneming te maken met kostprijscalculaties en budgetteringen om de middelen optimaal te beheersen. Een basisinzicht in de verschillende systemen en hun economische toepasbaarheid is hierbij belangrijk: kostensoorten, kostprijssystemen en kostprijsberekening. Daarnaast komen volgende instrumenten voor beheerscontrole aan bod: de verschillende soorten budgetten, het budgetteringsproces, investeringsbudgetten en -analyse, budgetcontrole.

Docent: Bart De Keyser

Financieel beheer: financiering en kapitaalbeheer (2 sessies)

De werking van het bedrijf kan gefinancierd worden met diverse financieringsbronnen. Er wordt inzicht verschaft in de diverse financieringsalternatieven binnen het onderscheid tussen lange termijnfinanciering en vlottende passiva. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimaal beheer van de beschikbare financiële middelen, vermogensstroombeheer en kasplanning en volgende componenten van bedrijfskapitaalbeheer en hun interactie: voorraad, debiteuren, crediteuren, kaspositie.

Docent: Jan De Klerck

Geïntegreerde oefening: praktische toepassing via een business game (2 sessies)

Deze business game (SIMBU) is een simulatie van de verschillende aspecten die aan bod komen bij de bedrijfsvoering. Dit wordt gerealiseerd via eenvoudige actieborden, die de verschillende bedrijfsonderdelen voorstellen, waarbij elke deelnemer van een bedrijfsonderdeel de leiding op zich neemt. Hierdoor maakt de deelnemer deel uit van het managementteam dat de algemene leiding waarneemt van het hele bedrijf. Uiteindelijke doelstelling is de deelnemers bewust maken van de kringloop van het geld in een bedrijf, in het belang van een gedegen beleid inzake supply chain, productie, financiën en business development, en van het belang van de integrerende rol van een management team.

Docent: Geert Hofman

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 08/03/2018 18:30 21:30
donderdag 15/03/2018 18:30 21:30
donderdag 29/03/2018 14:00 17:00
donderdag 29/03/2018 17:30 20:30
donderdag 19/04/2018 18:30 21:30
donderdag 26/04/2018 18:30 21:30
donderdag 03/05/2018 18:30 21:30
donderdag 17/05/2018 18:30 21:30
donderdag 24/05/2018 14:00 17:00
donderdag 24/05/2018 17:30 20:30
donderdag 31/05/2018 14:00 17:00
donderdag 31/05/2018 17:30 20:30
donderdag 07/06/2018 14:00 17:00
donderdag 07/06/2018 17:30 20:30
donderdag 14/06/2018 18:30 21:30
donderdag 21/06/2018 18:30 21:30
donderdag 28/06/2018 14:00 17:00
donderdag 28/06/2018 17:30 20:30

Locatie

  • SBM Kortrijk
  • Doorniksesteenweg 220
  • 8500 Kortrijk

Contact

  • T: 078 35 36 38
  • info@sbm.be

Stijn Van Peteghem, expert

Stijn Van Peteghem is zaakvoerder van adviesbureau TalentCo en is gespecialiseerd in het opleiden en coachen van bedrijven, groepen en individuele medewerkers op het gebied van communicatie, leiderschap, faciliteren van teams en diverse HR-processen. Hij weet de concrete problematieken van bedrijf, groep of deelnemer te capteren en deze op een pragmatische manier aan te pakken. Stijn kan beroepen op een gedegen ervaring binnen zowel KMO's als grote internationale ondernemingen.

Dominiek Callewier, managing director AVC Doors & Walls

Dominiek Callewier is managing director van AVC Doors & Walls en tevens voorzitter van Designregio Kortrijk. Hij heeft een brede ervaring als extern adviseur voor operations management vraagstukken en verbeteringsprojecten. Hij was jarenlang gastdocent van de cursus Operations Management in het MBAprogramma van Vlerick en bij diverse andere universiteiten en opleidingsinstituten. Hij is auteur van het boek 'Integrale Kwaliteitszorg' (Lannoo - Tielt).

Dr. Ir. Erwin De Baetselier MBT, service-, product- en business development management expert

Erwin De Baetselier - PhD., MBT. startte zijn carrière binnen het strategic business development team bij Hewlett-Packard. Hij heeft management ervaring over de ganse product levenscyclus: van O&O, business development, sales en marketing tot technical support en services. Door activiteiten, zowel binnen multinationals als KMO's, begrijpt hij zeer goed wat de verschillen tussen de twee werelden zijn. Hij weet hierdoor ook hoe een aantal van de best-practices van deze grote bedrijven een efficiënte manier te implementeren op KMO niveau. Hij is momenteel CEO van Luceda Photonics, een internationaal georiënteerd High Tech bedrijf.

Johan Vanhaverbeke, docent KULeuven/Campus Brussel en Odisee (Brussel en Aalst), wetenschappelijk adviseur STIMA.

Ruime ervaring opgebouwd in het leiden en coachen van verkopers, key accounts, field sales managers en marketingverantwoordelijken. Actief als verandermanager met het implementeren van 'change management' in sterk veranderende bedrijfs- en sectoromgevingen. Naast 'change manager' is hij ook docent aan KULeuven, Campus Brussel en Odisee/Bedrijfsmanagement Campus Brussel en Aalst en wetenschappelijk adviseur Stima Education. Auteur van o.a.' Praktijkboek Strategie' (Lannoo/Campus), 'Marketing Toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen' (Intersentia/Educatief).

Jan De Klerck, financieel expert

Hij startte zijn carrière als bankier en was vervolgens een 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij KMO's in het professionaliseren van hun financieel beleid. Zijn credo is hierbij steevast: eenvoud, hands on aanpak en creatie van toegevoegde waarde. Geen hoogdravende theorieën, maar werkbare en beproefde oplossingen.

Bart De Keyser, Managing Director Sidaplax VOF

Bart De Keyser is Managing Director van een KMO actief in de kunststofsector en expert kostenbeheersing, rendabiliteit en strategische keuzes. Hij kan terugblikken op een rijke ervaring opgedaan binnen verschillende internationale bedrijven, waaronder Arthur Andersen (thans Deloitte). Bart De Keyser is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA), voormalig lid van het I.B.R. en heeft daarnaast een MBA van de Warwick Business School te Warwick (UK). Naast zijn ervaring binnen de KMO-omgeving heeft hij eveneens expertise opgebouwd in het domein van de internationaal financiële verslaggeving en management accounting.

Geert Hofman, burgerlijk ingenieur en management consultant

Geert Hofman is burgerlijk ingenieur en Master of Business Administration. Hij combineert in zijn huidige opdracht ervaring in internationale verkoop en marketing met expertise als operationeel en general manager. Hij heeft zowel voor KMO's als voor toonaangevende multinationals gewerkt. Daarnaast is hij reeds geruime tijd actief in het geven van opleidingen aan professionals. In een bevattelijk en interactief business game, dat hijzelf ontwikkeld heeft, koppelt hij elementen zoals supply chain, productie en verkoop met het financiële aspect op een operationele en strategische manier.