Vanaf 08/10/2024

Snelcursus sociale wetgeving

Essentials in personeelswetgeving
 • KMO-portefeuille

Introductie

 • Wilt u vanuit uw functie meer voeling krijgen met personeelswetgeving?
 • Bent u rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij de personeelswetgeving?
 • Is het belangrijk dat u een basiskennis bezit over sociale wetgeving?
 • En hebt u hiervoor voldoende met een spoedcursus sociaal recht?

Dan is deze snelcursus sociale wetgeving op uw maat geschreven.

Omschrijving

De Belgische sociale wetgeving is niet eenvoudig. Verschillende wetgevingen lopen soms naast en door elkaar heen, en zijn sterk onderhevig aan veranderingen. Niettemin zijn er heel wat elementen die vrij constant blijven, zodat het doenbaar is om niet-specialisten in te wijden in de basisbegrippen en -wetten van toepassing op 'werken met personeel'. Indien u rechtstreeks, en zelfs onrechtstreeks, betrokken bent bij de personeelswetgeving is het belangrijk dat u een basiskennis bezit over sociale wetgeving, want beslissingen i.v.m. de tewerkstelling van personeel hebben meestal grote gevolgen. Bedoeling is uiteindelijk problemen te voorkomen, eerder dan te genezen.


We garanderen na deze dag niet dat u expert wordt in sociale wetgeving, wel dat u met kennis van zaken de juiste beslissingen kunt nemen wanneer van toepassing.


Waarom deze opleiding?

 • U hoeft geen voorkennis te hebben van de personeelswetgeving om deel te nemen.
 • U zult de toepasbaarheid ervan ontdekken voor uw bedrijf en functie.
 • U zult in staat zijn te voorkomen dat er sociaaljuridische problemen ontstaan die het bedrijf geld zullen kosten

Voor wie is deze opleiding bestemd?

KMO-managers, zaakvoerders, gedelegeerd bestuurders, directeurs, verantwoordelijke personeelsbeleid, cijferberoepers, meewerkende partners, ...

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

 • Systematische benadering van indiensttreding van personeel naar ontslag, en de periode daarna
 • U krijgt een overzicht van de basisregels
 • Dit wordt gestaafd met situaties die in de praktijk voorvallen
 • De deelnemers leren van elkaar

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1. Bij rekrutering en aanwerving van personeel

 • Let op wat in uw personeelsadvertentie vermeld wordt
 • Wat kan wel en wat kan niet bevraagd worden tijdens het sollicitatiegesprek?
 • Welke specifieke, al dan niet administratieve, aandachtspunten zijn nodig bij aanwerving?
 • Wat zet u in uw arbeidsreglement?
 • Welke arbeidsovereenkomst stelt u voor?
 • Hoe optimaliseert u de personeelskost?

2. Hoe ziet de loonberekening eruit?

 • Welke is de loonkostprijs van een werknemer?
 • Wat kost een afwezige werknemer? (ziekte en ongeval, feestdagen, individuele of collectieve vakantie, overuren, familiaal verlof, educatief verlof, klein verlet, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, ...)
 • Extra vergoedingen: premies, terugbetaling van kosten

3. Arbeidsduur en uw flexibiliteit hierin?

 • Wie mag wanneer hoeveel overuren maken? Wanneer mag die regel overschreden worden? Wat is de kost die er tegenover staat?
 • Hoe kunt u flexibele uurroosters invoeren?
 • Wat wanneer u de vraag krijgt naar het nemen van tijdskrediet of deeltijds werken?

4. Wat bij ontslag en daarna?

 • De werknemer neemt ontslag: wat zijn de rechten en plichten?
 • U als werkgever geeft ontslag: wat zijn uw rechten en plichten?
 • Ontslag om dringende reden (waardoor werknemer rechten verliest): wanneer kunt u dit toepassen?
 • Het contract met de werknemer wordt verbroken (de samenwerking stopt onmiddellijk): wanneer kan dit toegepast worden en wat kost het u?
 • Na ontslag: welke zijn de plichten van de werkgever naar betaling van vakantiegeld, betaalde feestdagen, eindejaarspremie, opzeggings- of verbrekingsvergoeding?

5. Speciale topics

 • Wet op de privacy: wat moogt u controleren van de werknemer en wat niet?
 • Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor 6 uren permanente vorming bij ITAA.

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 08/10/2024

€ 340,00

excl. BTW

Lesdagen

dinsdag (08/10)
dinsdag (08/10)

Uur

14:30 - 17:30
17:30 - 20:30

Duur

2 sessie(s)

€ 340,00

excl. BTW


Ook interessant voor jou

Met deze opleiding sociale wetgeving in de praktijk leert u de finesses over het sociaal recht en payroll.
 • icon Kortrijk
 • icon 16 sessie(s)
 • icon 1980,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Kortrijk
 • icon 1980,00 excl. BTW
 • icon 16 sessie(s)
Met deze opleiding sociale wetgeving in de praktijk leert u de finesses over het sociaal recht en payroll.
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques
icon chevron right

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag