Ongevallenpreventie in houtverwerkende bedrijven


In samenwerking met WOODWIZE
#160461
Opleiding | Veiligheid

Introductie

Als preventieadviseur heeft u het recht en de plicht u bij te scholen. U moet namelijk op de hoogte blijven van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang , m.a.w. mee zijn met de actualiteit is de boodschap.

Omschrijving

Dit "mee zijn met de actualiteit" betreft niet enkel en alleen de theoretische kennis maar vooral ook de toepassing in de praktijk.

Vandaar dat WOODWIZE (voorheen het OpleidingsCentrum Hout) en SBM de handen in elkaar slaan en u de kans bieden deel te nemen aan deze bijscholing specifiek gericht naar de houtsector.

In 3 avondsessies gaan we op een praktische manier dieper in op de vaak voorkomende problemen binnen de houtsector waarmee u wordt geconfronteerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor zaakvoerders die zelf het preventiebeleid voor hun rekening nemen, voor leidinggevenden uit de houtverwerkende bedrijven en voor gediplomeerde preventieadviseurs (met of zonder ervaring), die hun kennis up-to-date willen houden.

Er is een attest van deelname voorzien.

hout-veilig-preventie-1-3_2016-461.jpg
veiligheid-preventie-hout-1-1_2016-461.jpg
veiligheid-preventie-hout-1-2_2016-461.jpg

Programma

De volgende topics staan op de agenda:

 • Module 1: Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de actoren in het preventiebeleid
 • Module 2: Het dynamisch risicobeheersysteem (DRBS), Globaal Preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP)
 • Module 3: De risicoanalyse: verschillende mogelijkheden met o.a. aandacht voor de risicoanalysetool "OiRA" voor de houtsector
 • Module 4: Vaak voorkomende risico's in de houtsector
 • Module 5: Housekeeping (orde en netheid) versus brandveiligheid en explosieveiligheid. Atex wetgeving voor stof en dampen
 • Module 6: Machineveiligheid van houtbewerkingsmachines
 • Module 7: Gevaarlijke stoffen: o.a. lijmen, verf, vernis, solvent- en watergedragen producten, ...
 • Module 8: Houtstof: hierbij denken we enerzijds aan gezondheidsrisico's (bv hardhout) en anderzijds aan de arbeidsveiligheid  (explosiegevaar, zonering, werken in explosie gevoelige ruimten, AREI, ...)
 • Module 9: Geluid en trillingen (machines, stofafzuiging, ...)
 • Luk Verdegem is van opleiding industrieel ingenieur chemie. Hij is milieucoördinator, preventieadviseur en veiligheidscoördinator.
 • Stefan Hinnekens is consulent veiligheid en welzijn voor WOODWIZE.