Aangeduide persoon EHBO en brandbestrijding met digitale blussimulatie


Basisinitiatie EHBO en brandestrijding
#190004
Opleiding | Veiligheid

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kunt u een basis verzorging toedienen en kunt u een aantal kleine blusmiddelen correct gebruiken. Dit alles in afwachting van de tussenkomst van gespecialiseerde diensten.

Omschrijving

Ieder bedrijf of organisatie moet de nodige maatregelen nemen opdat men een optimale organisatie van de eerste hulp kan bereiken die overeenstemt met de kenmerken van het bedrijf of de organisatie. Een belangrijk aspect hierbij is het personeel belast met het waarborgen van de eerste hulp. Naast o.a. de hulpverleners die een volledige basisvorming gevolgd hebben kunnen er ook werknemers aangeduid worden, de zogenaamde "aangeduide personen". Deze personen hebben een initiatie EHBO gevolgd met praktische oefeningen zodat een basis verzorging kan worden toegediend in geval van incidenten.

Vaak zijn deze "aangeduide personen" ook diegene waarvan we verwachten dat ze gepast kunnen ingrijpen in geval van een beginnende brand. Vandaar de noodzaak dat deze "aangeduide personen" op een veilige en correcte manier kunnen gebruik maken van een aantal blusmiddelen.
Voor de praktijk gaan we gebruik maken van onze digitale blus-unit.

Omwille van de interactie worden er maximaal 12 deelnemers toegelaten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personendie binnen het bedrijf of de organisatie kunnen geduid worden als "aangeduide personen". Deze opleiding is een aanrader voor diegene die een basisopleiding EHBO en een basisopleiding ivm brandbestrijding wenst te volgen.

brandblusser-1-4_2019-4.jpg

Programma

De opleiding bestaat uit 2 delen, enerzijds hebben we de basisinitiatie EHBO en anderzijds hebben we de brandbestrijding waarbij we gebruik maken van onze digitale blus-unit.

Deel 1: basisinitiatie EHBO: theorie en praktijk

 • Een crisissituatie aanpakken door gebruik te maken van de 4 stappen methodiek en basisregels EHBO.
 • De vitale functies van een slachtoffer beoordelen.
 • De hulpdiensten alarmeren.
 • De basisreanimatie uitvoeren.
 • Het AED-toestel gebruiken.
 • Handelen bij een bewusteloos slachtoffer door o.a. de stabiele zijligging uit te voeren.
 • Handelen bij een luchtwegobstructie.
 • Ernstige bloedingen herkennen en stelpen.
 • Wondzorg: het belang van handhygiëne en het gevaar van infecties benoemen.

Deel 2: brandbestrijding: theorie en praktijk via onze digitale blusunit

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand.
 • De soorten branden (brandklassen).
 • De soorten blusmiddelen.
 • Blusprincipes: hoe handelen bij een brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhapel.
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.
 • Evacuatie, signalisatie, pictogrammen en communicatie.
 • Praktijk brandbestrijding van diverse vuurghaarden (brandklassen) via onze digitale blus-unit en waarbij gebruik kan gemaakt worden van onze elektronische blindmaskers om de zichtbaarheid te regelen.

De opleidingen worden steeds gegeven door ervaren docenten in deze materie.