Najaar 2024

Chroom VI: het nieuwe asbest?

Chroom VI, een gevaarlijke stof schadelijk voor de gezondheid!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

  • Weten wat de risico’s zijn bij het bewerken van producten die Chroom VI bevatten.
  • De risico’s kunnen inschatten.
  • Weten welke collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen mogelijk zijn.
  • Weten hoe we chroom VI kunnen herkennen en wat we moeten doen wanneer we hiermee geconfronteerd worden.

Omschrijving

Geregeld komt Chroom VI in het nieuws. Werkgevers worden veroordeeld omdat werknemers onbeschermd in contact kwamen met Chroom VI.

Tientallen jaren lang werd chroom VI volop gebruikt in de industrie omwille van zijn interessante eigenschappen, een beetje een gelijkaardige situatie zoals met asbest het geval was. Zo vonden we Chroom VI in verven om de corrosiebestendigheid te vergroten en in houtconserveringsproducten.  

Een minder leuke eigenschap is echter zijn toxiciteit die men wereldwijd heeft onderschat.

Het gevaar ontstaat van zodra men oppervlakken bewerkt (bv wrijven, schuren, slijpen, …). Het stof dat hierdoor vrijkomt is zeer gevaarlijk en kan bij inademen of inslikken kanker veroorzaken. Ook contact met de huid moet vermeden worden. Niet enkel de werknemer die de bewerking uitvoert maar ook personen in de nabijheid zijn onderhevig aan dit gevaar en lopen dus gezondheidsrisico’s.

Vandaag is het gebruik van Chroom VI houdende verf verboden tenzij men een autorisatie tot gebruik heeft, m.a.w. het probleem is nog niet verdwenen.

Vandaar het belang van deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot onderhoudsdiensten met onderhoudspersoneel,  lassers in constructiewerkhuizen, leidinggevenden in een productieomgeving of van een onderhoudsafdeling die dagelijks of occasioneel in contact komen met chroom VI. Ook werknemers die instaan voor het onderhoud van (militair), zwaar rollend materiaal dienen gesensibiliseerd te worden.

De opleiding richt zich ook tot preventieadviseurs en veiligheidscoördinatoren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Methodologie

In overleg met de aanwezigen zal de docent niet alleen naar de risico’s kijken maar ook aandacht hebben voor hoe herkennen we chroom VI en wat moeten we doen wanneer we hiermee geconfronteerd worden, hoe kunnen we m.a.w. ons tegen dit gevaar beschermen.

Aan de hand van een casestudy wordt aangetoond hoe alles concreet kan aangepakt worden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • Chroom VI: toepassingen – eigenschappen – hoe herken ik het.
  • Risicobeoordeling.
  • Gezondheidsrisico’s - gezondheidstoezicht.
  • Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Casestudy: inventarisatie en rapportering.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag