Vanaf 03/10/2024

Expert in onderhoudsmanagement - modulair programma

Het onderhoudsgebeuren stroomlijnen
 • KMO-portefeuille
 • Opleidingscheques

Introductie

Deze maintenance management opleiding is bedoeld voor onderhoudsprofessionals die hun expertise willen vergroten.

Dit is de totaalopleiding, ze bestaat uit 5 modules waarvoor u ook apart kunt inschrijven:

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen het certificaat "Expert in onderhoudsmanagement".

Omschrijving

De professionele onderhoudsfunctie wordt tegenwoordig niet langer beschouwd als generator van kosten, maar als een potentiële winstfactor.

Optimalisering in de productie op het niveau van omsteltijden, flexibiliteit en planning heeft immers pas zin indien dit onderbouwd is door een deskundige organisatie van het onderhoud. Het belang hiervan mag niet onderschat worden: een ISO-kwaliteitslabel kan nog moeilijk zonder een bedrijfszeker machinepark met inzicht in de registratie en analyse van technische storingen.

Werkregeling moet ervoor zorgen dat men de technische activiteiten kan uitvoeren op een verstandige en efficiënte manier. Maintenance engineering en onderhoudsplanning heeft als doel "het beheersen van het onderhoud". Het beheer van technische documentatie en wisselstukken is een basisbehoefte in een goed functionerende technische dienst. TPM betekent vandaag niet enkel Total Productive Maintenance maar ook en steeds meer Total Productive Manufacturing. Managen zonder automatisering is haast onmogelijk geworden. Wil men het nodige inzicht hebben in kosten en budgetten, dan kan dit enkel op basis van de juiste gegevens.

Al deze sleuteldomeinen komen aan bod in de langlopende opleiding "Expert in onderhoudsmanagement". Het geheel wordt op een efficiënte en vooral pragmatische manier aangebracht door ervaren docenten, wat resulteert in onmiddellijke toepasbaarheid binnen uw bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren.
 • Productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken en afdelingsverantwoordelijken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module 1: Organisatie van de onderhoudsdienst: werkregeling

 • Werkregeling
  • De theoretische opbouw & workflow van een onderhoudsorganisatie.
  • Toegevoegde waarde per fase (identificatie, voorbereiding, planning).
  • Functies & praktische invulling binnen de onderhoudsorganisatie.
  • Uitvoering is veel meer dan "sleutelen". De voorname rol van de uitvoerder bij het structureren van preventief onderhoud.
  • Continuous improvement loop binnen de onderhoudsorganisatie.
 • Elementaire onderhoudsconcepten
  • Het nut van Overall Equipment Effectiviness.
  • Het nut van Key Performance Indicators.

Docent: Steven Galens

 

Module 2: Maintenance & Reliability Engineering, Storingen en onderhoudsplanning

 • OEE als prestatie-indicator & introductie in Condition Monitoring

Introductie en herkomst van OEE. Meten van OEE. Continu verbeteren met OEE als KPI. Waarom Condition Monitoring. Verschillende Condition Monitoring technieken en hun toepassing.

 • Opmaken van een optimaal onderhoudsplan: RCM/ FMEA/ HAZOP

Introductie. Definiëren van functies en functionele decompositie van installaties. Risicobeheersing en criticiteit. Onderhoudstypes. Clusteren van onderhoudstaken. Oefening betreffende het opstellen van een optimaal onderhoudsplan.

 • Storingen & betrouwbaarheid

Acute en Chronische storingen. Wiskundige benadering van het begrip "betrouwbaarheid". Berekenen van de betrouwbaarheid van een productie- installatie. Voorspellen van storingen.

 • Storingen: Rout Cause Analysis

Introductie methodes (5-why, Ishikawa, 8D, ...). Implementatie van problem solving in de organisatie.

 • Compliance & Integrity

Introductie in Risk Based Maintenance. Risicobeheersing en Bow- Tie model. Veiligheidskritische componenten. Functionele Veiligheid (SIL en Performance Level). Risk Based Inspections (RBI).

 • Life Cycle Costing en Cost Driven Risk Management

De begrippen Life Cycle Cost en Total Cost of Ownership. Long-term Asset Planning. Risico's vertalen in een kostenmodel.

Docent: Steven Galens

 

Module 3: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

 • Technische documentatie:
  • Wat is technische documentatie? Wat is de noodzaak? Wat is het probleem met technische  documentatie? Wat is de doelstelling? Wat zijn kwaliteitseisen t.a.v. technische documentatie?
  • Classificatie van technische documentatie. Fysieke archivering
  • Verschillende fases bij het verwerven van een goede technische documentatie? Hoe de documentatie dan verder opbouwen
  • Beheren en borgen van technische documentatie
  • Elektronisch beheer van technische documentatie (Electronic Document Management). Voordelen van een EDM-systeem. Implementatie van een EDM-systeem
  • Hoe kunnen we de kosten van technische documentatie verantwoorden? Kosten versus Baten
 • Wisselstukkenbeheer:
  3 essentiële vragen voor een efficiënt wisselstukkenbeheer:
 • Wat heb ik liggen? Stamdata beheer, naamgeving, link met machinepark, repairables, ...
 • Wat heb ik nodig? Wat op voorraad houden, kritische stukken, ...
 • Hoeveel heb ik nodig? Drempelwaarden, bestelhoeveelheden, ...
  • Processen en rollen binnen MRO logistiek
  • Financiële impact (kosten en baten) van MRO logistiek
  • Opvolging MRO logistiek: KPI, ...

Docenten: Marc Leroy en Bart Desmet

 

Module 4: Total Productive Maintenance

 • Introductie in TPM: wat is TPM, pijlers, voordelen, valkuilen, voorbeelden
 • Verliesanalyse: soorten, OEE, voordelen, voorbeelden
 • Autonoom onderhoud: situering binnen TPM, rol van de productie, onderhoud en engineering, stappenplan voor implementatie, voordelen, valkuilen
 • Gepland onderhoud: situering binnen TPM, link met autonoom onderhoud, stappenplan voor implementatie, voordelen, valkuilen
 • Praktische implementatie van TPM: visie, voorwaarden, masterplan, pilootprojecten, organisatie, valkuilen

Docent: Dirk Roelens

 

Module 5: Overbodige onderhoudskosten elimineren

 • Kosten in onderhoud
  • De totale onderhoudskosten: een ijsberg
  • De onderhoudskostenstructuur
  • Opstellen en opvolgen van een onderhoudsbudget
  • Investeringen en Life Cycle Cost
 • OEE - hefboom tot verbetering
  • Productieverliezen in kaart brengen
  • Wat leert onderhoud uit OEE?
  • OEE vertaald naar Euro's
  • Hoe op effectieve wijze verbetering realiseren vanuit  OEE?
 • Van reactief naar preventief onderhoud
  • Hogere betrouwbaarheid door preventief onderhoud.
  • Bepalen van optimale onderhoudsconcepten.
  • RCM (Reliability Centered Maintenance): achtergond en methode
 • Toestandsafhankelijk onderhoud
  • Toestandsafhankelijk onderhoud: concepten en voorwaarden.
  • Bespreking van Condition Monitoring technieken: trillingsmeting, thermografie, enz.

Docent: Bart Desmet

Dieter Peelen_49.jpg

GETUIGENIS

SBM is vertrouwd met ons machinepark en bood een maatopleiding aan.

Quote Image
We kunnen nu na een competentiescreening perfect inschatten wie welke specifieke bijkomende opleiding nodig is.

Onze opleidingen

Locaties en data


Gent

Raymonde de Larochelaan 13, 9051 Gent

Vanaf 03/10/2024

€ 3340,00

excl. BTW

Duur

19 sessie(s)

€ 3340,00

excl. BTW


Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag