#050566

Expert in onderhoudsmanagement - modulair programma

Opleiding Onderhoud

Totaalopleiding:

 • Module 1: Organisatie van de onderhoudsdienst: werkregeling
 • Module 2: Maintenance and reliability, storingen en onderhoudsplanning
 • Module 3: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer
 • Module 4: TPM: via total productive maintenance naar total productive managment
 • Module 5: Overbodige onderhoudskosten elimineren

De volledige cyclus bieden wij aan met 25% korting, dus € 2.696 (excl. BTW).

De professionele onderhoudsfunctie wordt tegenwoordig niet langer beschouwd als generator van kosten, maar als een potentiële winstfactor.

Optimalisering in de productie op het niveau van omsteltijden, flexibiliteit en planning heeft immers pas zin indien dit onderbouwd is door een deskundige organisatie van het onderhoud. Het belang hiervan mag niet onderschat worden: een ISO-kwaliteitslabel kan nog moeilijk zonder een bedrijfszeker machinepark met inzicht in de registratie en analyse van technische storingen.

Werkregeling moet ervoor zorgen dat men de technische activiteiten kan uitvoeren op een verstandige en efficiënte manier. Maintenance engineering en onderhoudsplanning heeft als doel "het beheersen van het onderhoud". Het beheer van technische documentatie en wisselstukken is een basisbehoefte in een goed functionerende technische dienst. TPM betekent vandaag niet enkel Total Productive Maintenance maar ook en steeds meer Total Productive Manufacturing. Managen zonder automatisering is haast onmogelijk geworden. Wil men het nodige inzicht hebben in kosten en budgetten, dan kan dit enkel op basis van de juiste gegevens.

Al deze sleuteldomeinen komen aan bod in de langlopende opleiding "Expert in onderhoudsmanagement". Het geheel wordt op een efficiënte en vooral pragmatische manier aangebracht door ervaren docenten, wat resulteert in onmiddellijke toepasbaarheid binnen uw bedrijf.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren.
 • Productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken en afdelingsverantwoordelijken.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen het certificaat "Expert in onderhoudsmanagement".

Programma

Module 1: Organisatie van de onderhoudsdienst: werkregeling

 • Werkregeling
  • De verschillende fases van werkafhandeling in de onderhoudsdienst
  • De functies binnen een onderhoudsorganisatie
  • De toegevoegde waarde van een goede werkvoorbereiding en planning
  • Uitvoering is veel meer dan "sleutelen". De voorname rol van de uitvoerder bij het structureren van preventief onderhoud
  • Beheersen van depannage-opdrachten, preventief onderhoud en verbouwingen
 • Elementaire onderhoudsconcepten
  • Het nut van de Overall Equipment Effectiviness
  • De meest toegepaste predictieve onderhoudstechnieken

Docent: Benny Lauwers

Module 2: Maintenance & Reliability Engineering, Storingen en onderhoudsplanning

 • OEE als prestatie-indicator & introductie in Condition Monitoring
  • Introductie en herkomst van OEE. Meten van OEE. Continu verbeteren met OEE als KPI
 • Introductie in Condition Monitoring
  • Waarom. Verschillende Condition Monitoring technieken en hun toepassing
 • Opmaken van een optimaal onderhoudsplan: RCM/ FMEA/ HAZOP
  • Introductie. Definiëren van functies en functionele decompositie van installaties. Risicobeheersing en kritikaliteit.
  • Onderhoudstypes. Clusteren van onderhoudstaken. Oefening betreffende het opstellen van een optimaal onderhoudsplan.
 • Voorkomen en voorspellen van storingen
  • Acute en Chronische storingen. Root Cause Analysis. Wiskundige benadering van het begrip "betrouwbaarheid"
  • Berekenen van de betrouwbaarheid van een productie-installatie. Voorspellen van storingen
 • Compliance & Integrity
  • Introductie in Risk Based Maintenance. Risicobeheersing en Bow- Tie model. Veiligheidskritische componenten
  • Functionele Veiligheid (SIL en Performance Level). Layers of Protection Analysis (LOPA). Risk Based Inspections (RBI)
 • Life Cycle Costing en Cost Driven Risk Management
  • De begrippen Life Cycle Cost en Total Cost of Ownership
  • Risico's vertalen in een kostenmodel

Docent: Benny Lauwers

Module 3: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

 • Technische documentatie:
  • Wat is technische documentatie? Wat is de noodzaak? Wat is het probleem met technische documentatie? Wat is de doelstelling? Wat zijn kwaliteitseisen t.a.v. technische documentatie?
  • Classificatie van technische documentatie. Fysieke archivering
  • Verschillende fases bij het verwerven van een goede technische documentatie? Hoe de documentatie dan verder opbouwen
  • Beheren en borgen van technische documentatie
  • Elektronisch beheer van technische documentatie (Electronic Document Management). Voordelen van een EDM-systeem. Implementatie van een EDM-systeem
  • Hoe kunnen we de kosten van technische documentatie verantwoorden? Kosten versus Baten
 • Wisselstukkenbeheer:
 • 3 essentiële vragen voor een efficiënt wisselstukkenbeheer:
  • Wat heb ik liggen? Stamdata beheer, naamgeving, link met machinepark, repairables, ...
  • Wat heb ik nodig? Wat op voorraad houden, kritische stukken, ...
  • Hoeveel heb ik nodig? Drempelwaarden, bestelhoeveelheden, ...
   • Processen en rollen binnen MRO logistiek
   • Financiële impact (kosten en baten) van MRO logistiek
   • Opvolging MRO logistiek: KPI, ...

Docenten: Marc Leroy en Nico Seymus

Module 4: Total Productive Maintenance

 • Introductie in TPM: wat is TPM, pijlers, voordelen, valkuilen, voorbeelden
 • Verliesanalyse: soorten, OEE, voordelen, voorbeelden
 • Autonoom onderhoud: situering binnen TPM, rol van de productie, onderhoud en engineering, stappenplan voor implementatie, voordelen, valkuilen
 • Gepland onderhoud: situering binnen TPM, link met autonoom onderhoud, stappenplan voor implementatie, voordelen, valkuilen
 • Praktische implementatie van TPM: visie, voorwaarden, masterplan, pilootprojecten, organisatie, valkuilen

Docent: Dirk Roelens

Module 5: Overbodige onderhoudskosten elimineren

 • Kosten in onderhoud
  • De totale onderhoudskosten: een ijsberg
  • De onderhoudskostenstructuur
  • Opstellen en opvolgen van een onderhoudsbudget
  • Investeringen en Life Cycle Cost
 • OEE - hefboom tot verbetering
  • Productieverliezen in kaart brengen
  • Wat leert onderhoud uit OEE?
  • OEE vertaald naar Euro's
  • Hoe op effectieve wijze verbetering realiseren vanuit OEE?
 • Van reactief naar preventief onderhoud
  • Hogere betrouwbaarheid door preventief onderhoud.
  • Bepalen van optimale onderhoudsconcepten.
  • RCM (Reliability Centered Maintenance): achtergond en methode
 • Toestandsafhankelijk onderhoud
  • Toestandsafhankelijk onderhoud: concepten en voorwaarden.
  • Bespreking van Condition Monitoring technieken: trillingsmeting, thermografie, enz.

Docent: Bart Desmet

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 11/10/2018 18:30 21:30
donderdag 18/10/2018 18:30 21:30
donderdag 25/10/2018 18:30 21:30
donderdag 08/11/2018 18:30 21:30
donderdag 15/11/2018 18:30 21:30
donderdag 22/11/2018 18:30 21:30
donderdag 29/11/2018 18:30 21:30
donderdag 06/12/2018 18:30 21:30
donderdag 13/12/2018 18:30 21:30
donderdag 20/12/2018 18:30 21:30
donderdag 31/01/2019 18:30 21:30
donderdag 07/02/2019 18:30 21:30
donderdag 14/02/2019 18:30 21:30
donderdag 14/03/2019 18:30 21:30
donderdag 21/03/2019 18:30 21:30
donderdag 28/03/2019 18:30 21:30
donderdag 25/04/2019 18:30 21:30

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be