Organisatie van de onderhoudsdienst: werkregeling


Verhoog de efficiëntie in de onderhoudsorganisatie
#070425
Opleiding | Onderhoud

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u de elementaire bouwstenen van een goede onderhoudsorganisatie gebruiken. Met deze bouwstenen kan dan een organisatie opgezet worden die zowel voor de kleine als de grotere onderhoudsdiensten toepasbaar is. Door deze erkenning is het ook mogelijk een bestaande onderhoudsorganisatie te verbeteren en bij te sturen waar nodig.

Introductie

Deze module kadert in de langlopende opleiding Expert in onderhoudsmanagement.

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in onderhoudsmanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 5 modules apart volgen.

Module 1: Organisatie van de onderhoudsdienst: werkregeling (deze opleiding)

Module 2: Maintenance and reliability, storingen en onderhoudsplanning

Module 3: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

Module 4: TPM: via total productive maintenance naar total productive managment

Module 5: Overbodige onderhoudskosten elimineren

De volledige cyclus bieden wij aan een voordeeltarief aan.

Omschrijving

Het objectief van deze opleiding bestaat uit het verhogen van de efficiëntie in de onderhoudsorganisatie. De meest kritische factor om dit objectief te bereiken is een goed georganiseerde werkregeling. Om dit te kunnen beheersen is een goed uitgebouwde onderhoudsorganisatie essentieel. Hierin spelen naast de uitvoeringsfunctie, de werkvoorbereidingsfunctie en de planningsfunctie een uiterst belangrijke rol. Voorts worden een aantal elementaire aspecten binnen onderhoud toegelicht zoals bv. het begrip OEE, predictieve onderhoudstechnologieën. Tenslotte zal worden ingegaan op de vraag hoe men het opzetten van een dergelijke organisatie het best aanpakt in het kader van change management.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren. Productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken en afdelingsverantwoordelijken.

Methodologie

Met deze opleiding willen wij u een inzicht geven in het belang van iedere fase in de werkregeling. Samen met de praktische oefeningen moet dit u toelaten een voor uw bedrijf geschikte werkregeling op te stellen met de daarbij horende organisatie en hulpmiddelen. U leert hoe een goede werkvoorbereiding een grote impact heeft op het kostenplaatsje van uw onderhoudsactiviteiten.

Programma

Werkregeling:

  • De verschillende fases van werkafhandeling in de onderhoudsdienst
  • De functies binnen een onderhoudsorganisatie
  • De toegevoegde waarde van een goede werkvoorbereiding en planning
  • Uitvoering is veel meer dan "sleutelen". De voorname rol van de uitvoerder bij het structureren van preventief onderhoud
  • Beheersen van depannage-opdrachten, preventief onderhoud en verbouwingen

Elementaire onderhoudsconcepten:

  • Het nut van de Overall Equipment Effectiviness
  • De meest toegepaste predictieve onderhoudstechnieken