#040630

Overbodige onderhoudskosten elimineren

Opleiding Onderhoud

Deze module kadert in de langlopende opleiding Expert in onderhoudsmanagement.

Totaalopleiding:

Module 1: Organisatie van de onderhoudsdienst: werkregeling

Module 2: Maintenance and reliability, storingen en onderhoudsplanning

Module 3: Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

Module 4: TPM: via total productive maintenance naar total productive managment

Module 5: Overbodige onderhoudskosten elimineren (deze opleiding)

De volledige cyclus bieden wij aan met 25% korting, dus € 2.696 (excl. BTW).opleiding "Expert in onderhoudsmanagement"

Een goed management is steeds gebaseerd op twee fundamentele pijlers die verantwoordelijk zijn voor winst: maximalisering van de omzet en minimalisering van de kosten. Een ideaal evenwicht in het kader van de strategische bedrijfspolitiek zorgt voor het gewenste resultaat. In het onderhoud betekent dit het juiste evenwicht vinden tussen inspanningen (in mensen, machines, wisselstukken, enz.) en opbrengsten. De opleiding reikt u de nodige tools aan om dat ideale evenwicht te vinden en naar een optimale kostenstructuur te evolueren. Wilt u de kosten optimaliseren, dan is een kostensysteem noodzakelijk.

Goed management betekent ook de juiste keuzes maken, gebaseerd op relevante informatie. Informatie verwerken is vandaag de dag echter zo complex, dat niemand het nog redt zonder enige automatisering. Het principe van condition based monitoring is het voorspellen van storingen door metingen of inspectie. Op die manier reduceert u het aantal interventies, omdat onderdelen pas vervangen worden wanneer een bepaalde norm overschreden wordt. Kosten veroorzaakt door pannes en kosten die samengaan met productieverliezen, dalen zo drastisch.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is geschikt voor verantwoordelijken betrokkenen bij de organisatie van het onderhoud:

 • productieverantwoordelijken
 • productieleiders
 • assistent-productieleiders
 • shiftmanagers
 • afdelings- of lijnverantwoordelijken
 • onderhoudsverantwoordelijken
 • maintenance engineering
 • technische diensten

Programma

Kosten in onderhoud

 • De totale onderhoudskosten: een ijsberg
 • De onderhoudskostenstructuur
 • Opstellen en opvolgen van een onderhoudsbudget
 • Investeringen en Life Cycle Cost

OEE-hefboom tot verbetering

 • Productieverliezen in kaart brengen
 • Wat leert onderhoud uit OEE?
 • OEE vertaald naar Euro's
 • Hoe op effectieve wijze verbetering realiseren vanuit OEE?

Van reactief naar preventief onderhoud

 • Hogere bbetrouwbaarheid door preventief onderhoud
 • Bepalen van optimale onderhoudsconcepten
 • RCM (Reliability Centred Maintenance): achtergrond en methode

Toestandsafhankelijk onderhoud

 • Toestandsafhankelijk onderhoud: concept en voorwaarden
 • Bespreking van Condition Monitoring technieken: trillingsmeting, thermografie, enz.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 08/11/2018 18:30 21:30
donderdag 15/11/2018 18:30 21:30
donderdag 22/11/2018 18:30 21:30

Locatie

 • Bluepoint Antwerpen
 • Filip Williotstraat 9
 • 2600 Berchem

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be
Datum Startuur Einduur

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 050/390665
 • info@sbm.be

Bart Desmet, Maintenance Management Consultant, Stork Asset management Solutions