#040625

Technische documentatie en wisselstukkenbeheer

Opleiding Onderhoud

Module 3 van de langlopende opleiding Expert in onderhoudsmanagement

Een efficiënt beheer van de technische documentatie en gegevens is een basisbehoefte in een goed functionerende Technische Dienst.

Het leidt tot een versnelde inspeling op steeds snellere marktevoluties door rationalisatie van de ontwerpgegevens. Het is trouwens een absolute noodzaak voor het behalen van de ISO-certificatie.

Door de efficiëntie van het onderhoudsgebeuren te vergroten komt men tot een aanzienlijke kostenbesparing.

De zwakke en sterke deelaspecten van uw machinepark en zelfs van uw organisatie komen aan het licht, waardoor effectief bijsturen gemakkelijk wordt. Bij het vertrek van een werknemer wordt voorkomen dat een deel van de waardevolle knowhow het bedrijf verlaat.

Het laat toe de onderhoudsactiviteiten geheel of gedeeltelijk uit te besteden, waarbij bedrijfsknowhow toch niet verloren gaat.

Het aanhouden van teveel wisselstukken weegt zwaar door op het bedrijfskapitaal. Te weinig of verkeerde wisselstukken daarentegen halen de efficiëntie van de Technische Dienst sterk naar omlaag.

Een efficiënt wisselstukkenbeheer (MRO logistiek) is een smeermiddel voor een goed functionerende Technische Dienst.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren.

Productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken en afdelingsverantwoordelijken.

Programma

Technische documentatie:

 • Wat is technische documentatie? Wat is de noodzaak? Wat is het probleem met technische documentatie? Wat is de doelstelling? Wat zijn kwaliteitseisen t.a.v. technische documentatie?
 • Classificatie van technische documentatie. Fysieke archivering
 • Verschillende fases bij het verwerven van een goede technische documentatie? Hoe de documentatie dan verder opbouwen?
 • Beheren en borgen van technische documentatie
 • Elektronisch beheer van technische documentatie (Electronic Document Management)
 • Voordelen van een EDM-systeem. Implementatie van een EDM-systeem
 • Hoe kunnen we de kosten van technische documentatie verantwoorden? Kosten versus Baten

Wisselstukkenbeheer:

 • 3 essentiële vragen voor een efficiënt wisselstukkenbeheer:
  • 1. Wat heb ik liggen? Stamdata beheer, naamgeving, link met machinepark, repairables, ...
  • 2. Wat heb ik nodig? Wat op voorraad houden, kritische stukken, ...
  • 3. Hoeveel heb ik nodig? Drempelwaarden, bestelhoeveelheden, ...
 • Processen en rollen binnen MRO logistiek
 • Financiële impact (kosten en baten) van MRO logistiek
 • Opvolging MRO logistiek: KPI, ...

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 20/09/2018 18:30 21:30
donderdag 27/09/2018 18:30 21:30
donderdag 04/10/2018 18:30 21:30

Locatie

 • Bluepoint Antwerpen
 • Filip Williotstraat 9
 • 2600 Berchem

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • F: 03/2804611
 • info@sbm.be