Opleiding tot logistiek bediende: dispatcher

#040580
Opleiding | Logistiek

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Optimale logistieke kosten berekenen, de noodzakelijke hoeveelheid voorraad aanhouden, efficiënte opslag van goederen, samen met de klant zoeken naar de voor hem beste oplossing. Dit kennen en kunnen wordt je aangeleerd tijdens deze opleiding.

Introductie

Schrijf in voor de volledige opleiding of voor één van de drie modules ervan:

Module 1: Magazijn- en voorraadbeheer

Module 2: Dispatching (deze module)

Module 3: Douane en expeditie

Aanbod van het totaalprogramma "logistiek bediende" bij onze opleidingspartner Syntra West aan sterk gereduceerde prijs!

Omschrijving

Het belang van de (inter)nationale handel voor de Belgische en de Europese markt wordt steeds groter. Het accent verschuift stilaan van transport naar internationale logistiek. Van de logistieke dienstverleners wordt daarom steeds vaker een totale en flexibele service verwacht. Om in te spelen op de competitieve wereld van deze economie groeit meer en meer de behoefte aan degelijke en allround gevormde medewerkers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot logistieke medewerkers of beginnende logistieke medewerkers die een goed inzicht willen verschaffen in de functionering en de samenhang van de logistieke processen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Situering als economisch fenomeen
  • Wegtransport
  • Transportoverdracht
  • Calculatie
  • Internationale opdrachten
  • CMR
  • ADR
  • Rijtijden
  • Magazijn: soorten en systemen
  • Link transport - magazijn