Club Onderhoudsmanagers

De Club Onderhoudsmanagers verenigt onderhoudsmanagers en -verantwoordelijken van middelgrote en grote bedrijven waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van onderhoudsmanagement worden behandeld, met als doel het onderhoudsgebeuren binnen het bedrijf continu te verbeteren.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er telkens een spreker uitgenodigd die een specifiek thema toelicht. Deze thema's kunnen zowel van technische aard zijn als gebaseerd zijn op managementvaardigheden.

Het initiatief staat onder toezicht van een stuurgroep die o.a. instaat voor de thema's. De thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader. Aansluitend op de presentatie is er telkens een walking dinner voorzien: een uitstekende gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen.