Code 95 – nascholing vakbekwaamheid

Haal het maximum uit de wettelijke verplichting

De nascholing vakbekwaamheid – code 95 is voor velen een noodzakelijk kwaad die alleen tijd en geld kost. Onze experts, die rechtstreeks uit de praktijk komen, staan te springen om u het tegendeel te bewijzen. Hoeveel kunt u besparen door een aangepast rijgedrag? Of sterker nog, wat kost een mensenleven of een versleten rug?

  1. U dient 5 verschillende modules te kiezen
  2. Uit minstens elk thema 1 module volgen
  3. U bent verplicht een praktische module te volgen (Ecodrive)
  4. Er mag sinds 22/08/2020 niet meer tweemaal dezelfde module gevolgd worden binnen de termijn van 5 jaar
  5. ADR-opleidingen gevolgd sinds 22/08/2020 tellen mee voor 7 of 14 uren binnen thema 2.
Vakbekwaamheid
Module en omschrijving
Ecodrive
Het rijgedrag bijsturen om de motor optimaal te gebruiken en brandstof te besparen.
Ladingzekering
Alle kennis die nodig is om de ladingzekering veilig uit te voeren. Veiligheidsvoorschriften, klemtechnieken & berekeningen.
Vervoer van voedingswaren onder geleide temperatuur
De voorschriften van voedselveiligheid en hygiëne bij het vervoeren onder geleide temperatuur staan hier centraal. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we door de wettelijke bepalingen, we overlopen de gevaren en gaan door de voorschriften van HACCP en Food Defence.
Vervoer van levende dieren
Dieren vervoeren vergt de nodige omzichtigheid. Het is daarom van belang dat u weet wat wettelijk verplicht is en inzicht hebt in het gedrag van dieren tijdens het transport.
Deze opleiding is erkend door de sectorfederatie FEBEV.
Voertuigtechnologie
Voertuigtechnologie ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Chauffeurs bewust maken van de technologieën die er bestaan, hoe u ze bedient en wanneer u ze kunt gebruiken.

 

Vakbekwaamheid
Module en omschrijving
Documenten, rij- en rusttijden
Op een correcte manier de rij- en rusttijden gebruiken & vrachtbrieven juist invullen.
Vervoer gevaarlijke stoffen (onder vrijstelling)
Gevaarlijke producten kunnen situeren en weten welke maatregelen je kunt nemen om jezelf en je omgeving te beschermen tegen de mogelijke gevaren.
Wetgeving uitzonderlijk vervoer
Alles wat een chauffeur van uitzonderlijk vervoer moet weten om zich op een veilige manier in het verkeer te begeven.
Opfrissing wegcode & aanrijdingsformulier
Interactieve opleiding over wat mag en niet mag op de openbare weg. Heropfrissing + een update van de laatste wijzigingen.
Actualisatie
Een verduidelijking van de wijzigingen in de wetgeving. Doelstelling is een opfrissing van kennis van regelgeving met het oog op veiligheid.

 

 

Vakbekwaamheid
Module en omschrijving
Omgaan met verkeersagressie
Training in hoe je conflictsituaties kunt beheersen en negatief gedrag kunt neutraliseren. Tips voor een betere interactie.
Ergonomie
Preventief rugklachten voorkomen adhv tips van experts. Correct tillen, uit een cabine stappen, gezondheid, ergonomie.
EHBO-tips - ongevallenaangifte
Correct reageren bij een noodsituatie & de ongevallenaangifte invullen
(dit is geen opleiding EHBO - helper).
Bedrijfsimago = chauffeursimago
Chauffeurs bewust maken van het belang om klantgericht te werken omdat zij mee het imago van een bedrijf bepalen.
EHBO en brandbestrijding
Een combinatie van basis EHBO en basis brandbestrijding, aangevuld met een praktische brandblusoefening.
Logistiek & transport - vandaag & morgen
Hoe zien logistiek en transport er tot op heden uit en hoe kan die er gaan uitzien in de toekomst.
EHBO 1
Deel 1 van de uitgebreide opleiding Eerste Hulp Bij Ongevallen. Volg deze module en EHBO 2 binnen de 60 kalenderdagen en ontvang uw attest van Nijverheidshelper, erkend door FODWASO.
EHBO 2
Deel 2 van de uitgebreide opleiding Eerste Hulp Bij Ongevallen. Volg deze module en EHBO 1 binnen de 60 kalenderdagen en ontvang uw attest van Nijverheidshelper, erkend door FODWASO.
BBS - Behaviour Based Safety
BBS: Safety first! Na een analyse van het gedrag van de chauffeurs worden er concrete tips gegeven om de veiligheid van zichzelf en anderen te verhogen.

 

garantie

Bereikbaarheid: opleidingslocatie binnen 30 km van uw bedrijf

garantie

Service: binnen 48h inplanning in company opleiding en iedere week een opleiding
in open aanbod

garantie

Innovatie: vernieuwende opleidingen met actuele thema’s

garantie

Expertise: sterke lesgevers met inhoudelijke expertise

garantie

Voordelig: opleidingen aan een concurrentiële prijs

 

RijbewijsNeemt u er even uw rijbewijs bij ?

In kolom 10 ziet u wanneer u uw rijbewijs hebt gehaald. Kolom 11 bepaalt tot wanneer uw medische schifting geldig is, kolom 12 is de vervaldatum van uw code 95.

Om wettelijk in orde te zijn moeten de data in kolom 11 en 12 zich dus in de toekomst bevinden.

 

 

VakbekwaamheidModules volgen

Om de datum in kolom 12 te kunnen verlengen, dient u 5 modules van 7 uur te volgen, waardoor u aan 35 uur opleiding komt. Welke modules u dient te volgen wordt bepaald door de categorie waarin u valt.
Categorie 1: U haalde uw rijbewijs voor 09/09/2009
Chauffeurs van categorie 1 die voor het eerst hun rijbewijs wensen te verlengen hebben nog de vrije keuze tussen de verschillende modules.
Categorie 2: U haalde uw rijbewijs tussen 09/09/2009 en 01/02/2013
Chauffeurs van categorie 2 die voor het eerst hun rijbewijs wensen te verlengen hebben nog de vrije keuze tussen de verschillende modules.
Categorie 3: U haalde uw rijbewijs na 01/02/2013
Valt u onder categorie 3 of volgt u de opleidingsreeks voor een 2de maal, dan dient u volgende verplichtingen in acht te nemen:

  • U dient 5 verschillende modules te kiezen
  • U bent verplicht een praktische module te volgen ( Ecodrive)
  • Uit ieder thema moet minstens 1 module gekozen worden

ADR telt mee voor Code 95

Sinds 22 augustus 2020 tellen de opleidingen ADR, die gevolgd werden vanaf 22/08/2020, mee voor code 95 en dit voor respectievelijk 7 of 14 uren binnen thema 2. Een logisch gevolg voor de chauffeurs waarvan het vervoer van gevaarlijke goederen een onderdeel van hun opdracht is.

 

 

Bij u ter plaatse of op één van onze 8 locaties:

locaties

SBM heeft reeds 58 jaar ervaring in het organiseren van opleidingen (voormalig Vormingsinstituut voor KMO).
Naast een ruim open aanbod organiseren we ook dagelijks opleidingen in het bedrijf en op maat van het bedrijf.
Met zijn brede waaien aan thema’s is SBM de totaalaanbieder van opleidingen.