Najaar 2024

Lasrook: het parfum van de rook

Als de rook om uw hoofd is verdwenen: een lastige zaak.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding is men op de hoogte van:

  • De risico’s zijn op korte en op lange termijn.
  • Hoe de risico’s beoordelen.
  • Beheersmaatregelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Omschrijving

Lassen: het parfum van de rook, de fonkelende lichtjes, de hoofdrolspelers, … zorgen vaak voor een idyllisch, sprookjesachtig tafereel. Maar het sprookjesachtige gaat op in rook als we even stil staan bij dit tafereel.

In feite zouden we er mogen van uit gaan dat het algemeen bekend is dat lasrook schadelijk is. Maar wanneer we naar de praktijk kijken moeten we besluiten dat we vaak nog onvoldoende besef hebben van de gevaren waaraan men bij laswerkzaamheden wordt blootgesteld. Het gevaar beperkt zich niet tot de lasser zelf, maar emissies kunnen ook medewerkers die bijvoorbeeld aan het werken zijn in dezelfde ruimte blootstellen. Wellicht zullen vooral die laatsten die emissies interpreteren als iets onschuldigs.

De gevolgen van inhalatie van lasrook laten zich vaak pas jaren later voelen.

Tijdens het lassen komt lasrook vrij, een mengsel van gassen, dampen en zwevende deeltjes, zeg maar fijne stoffen vrij die schadelijk, mogelijks zelfs kankerverwekkend kunnen zijn.  

Maatregelen dringen zich op. Hoog tijd dus om die risico’s te benaderen en te evalueren, welke gepaste collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen ingezet worden. Zodoende worden de gezondheidsrisico’s op korte en op lange termijn beperkt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot preventieadviseurs, veiligheidscoördinatoren tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, leidinggevenden verantwoordelijk voor medewerkers die dagelijks of occasioneel in contact komen met die giftige dampen, onderhoudspersoneel en lassers.

Methodologie

Op interactieve wijze en vanuit de ervaring van de docent wordt deze problematiek besproken. Als de rook rond uw hoofd is verdwenen, wordt aan de hand van een casestudy aangetoond hoe alles concreet kan aangepakt worden.

De docent brengt het verhaal vanuit zijn ervaring en met veel aandacht voor praktische en haalbare oplossingen.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • Lasrook: ontstaan en samenstelling.
  • Risicobeoordeling.
  • Gezondheidsrisico’s op korte en op lange termijn – gezondheidstoezicht.
  • Beheersmaatregelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Casestudy.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag