Meerdere startdata 11/06/2024

De watertoets: hoe de aanstiplijst bijlage 25 opmaken

Bij vele omgevingsvergunningen dient verplicht het addendum B25 te worden toegevoegd op straffe van onvolledigheid - 60 minuten webinar!
  • KMO-portefeuille

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar hebt u inzicht hoe de watertoets is opgebouwd en hoe u de aanstiplijst B25 dient in te vullen.

Omschrijving

De watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de omgevingsvergunning, waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of de waterafhankelijke natuur.

Wanneer er overdekte constructies worden gebouwd of verhardingen worden (her)aangelegd of uitgebreid dient de aanstiplijst bijlage 25 te worden toegevoegd bij de omgevingsvergunningsaanvraag.

Met dit instrument wil de overheid de risico's op overstromingen terugdringen door brongerichte maatregelen, volgens het principe:
Hemelwater zo veel mogelijk opvangen én gebruiken

  • Resterende hoeveelheid laten infiltreren of bufferen

 

In dit webinar krijgt u op praktische wijze uitgelegd hoe de watertoets aanstiplijst dient te worden ingevuld en welke de mogelijke opties en bijbehorende consequenties zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor dit webinar denken we aan verantwoordelijken betrokken bij de opmaak van vergunningsaanvragen of betrokken bij verbouw- of nieuwbouw projecten.

Methodologie

Live interactie is mogelijk met de spreker. Via chat kunt u in real time vragen stellen. De documentatie die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • Situering en wetgevend kader
  • De watertoets: Aanstiplijst B25 verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen

Onze opleidingen

Locaties en data


Webinar

11/06/2024

€ 142,00

excl. BTW

Lesdagen

dinsdag (11/06)

Uur

10:00 - 11:00

€ 142,00

excl. BTW


Webinar

28/11/2024

€ 142,00

excl. BTW

€ 142,00

excl. BTW


Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag