Najaar 2024

Inzicht in je bedrijfsrisico’s - verzekeringen, een noodzakelijk kwaad?

Verzeker u met kennis van zaken tegen uw bedrijfsrisico's.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt beter uw bedrijfsrisico’s inschatten en beoordelen in welke mate uw verzekeringen hierop zijn afgestemd. U weet welke (bijkomende) vragen u moet stellen aan uw makelaar. U heeft inzicht in mogelijke dekkingen van risico’s. U kunt uw bedrijf beter vertegenwoordigen bij schaderegelingen.

Omschrijving

Wenst u meer zicht te krijgen op wat u van uw (bestaande) verzekeringen mag verwachten bij bedrijfsincidenten of ongevallen? Bent u wel overtuigd dat u afdoende verzekerd bent tegen uw bedrijfsrisico’s?

Tijdens deze opleiding wordt heel praktijkgericht toelichting gegeven bij de meest courante bedrijfsverzekeringen, inclusief de duiding hoe een verzekeringsmaatschappij interpreteert, apprecieert en dit volgens de actuele wetgeving. Het is een praktische leidraad voor iedere ondernemer rekening houdend met zowel de technische als de juridische aspecten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot alle ondernemers.

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Even uw huidige verzekeringspolissen op voorhand doornemen kan deze opleiding nòg interessanter maken.

Methodologie

Tijdens deze opleiding wordt de theoretische basis verder toegelicht met tal van praktijkvoorbeelden.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Inleiding:
  • Verzekeringen: zijn ze een noodzakelijk kwaad?
  • Evoluties in het verzekeringswezen.
 • Algemene bepalingen:
  • Wat is een verzekering?
  • Wat zijn de essentiële bestanddelen van een verzekeringscontract?
  • Aansprakelijkheidsrecht, verzekeringen en sociale zekerheid
  • Doelstellingen van het aansprakelijkheidsrecht en aansprakelijkheidsverzekeringen
  • Incidenten en ongevallen : fout - schade - oorzakelijk verband
 • Risico’s indekken via verzekeringen:
  • Risicobeheer in de onderneming
  • De belangrijkste bedrijfsverzekeringen nader bekeken:
   • Arbeidsongevallenverzekering
   • Beroepsziekten
   • Collectieve ongevallenverzekering
   • Collectieve ongevallenverzekering versus arbeidsongevallenverzekering
   • Schema evolutie na aangifte van een arbeidsongeval
   • Burgerlijke aansprakelijkheid van het bedrijf : BA exploitatie
   • Brandverzekering
   • Bedrijfsschadeverzekering
   • Machinebreukverzekering
   • Verzekering zwakstroomtoestellen en informaticarisico’s
   • Vervoer van goederen
   • Rechtsbijstandverzekering
 • Achtergrondinformatie verzekeringen
 • Verzekeringen t.a.v. de welzijnswetgeving
 • Rechtspositie van de verzekerde
 • Rechtspositie van de benadeelde
 • Fraude: modewoord of werkwoord?

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming: 9 punten FSMA.

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag