Orde en netheid volgens de 5S methode en visueel management


De 5S-methode
#040626
Opleiding | Productie

Introductie

Module 2 van de Expert opleiding: lean in operations management.

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in lean- en productiemanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 9 modules apart volgen.

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Module 2 van de Expert opleiding: lean in operations management

Orde en netheid is een belangrijk aspect binnen het kader van continue verbetering. Orde en netheid blijvend implementeren vereist namelijk een degelijke systematiek. De 5S-methode is hiervoor uiterst geschikt.

Het voordeel van deze methode is, dat de verschillende stappen altijd leiden tot betere orde en netheid, tot een reductie van tijds- en materiaalverlies, tot een grotere motivatie en betrokkenheid van de medewerkers en tot meer ruimte en betere veiligheidsresultaten.

Voor een goede werking van een organisatie is communicatie van essentieel belang. Dit geldt in het bijzonder ook voor de productie-, de kwaliteits- en onderhoudsafdeling. Visuele communicatie is een interessante methode om boodschappen over te brengen in productiebedrijven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan: productietotalen per productielijn, kwaliteitsresultaten, stilstandtijden van machines, voorraadhoogtes, ... alsook boodschappen op vlak van veiligheid en milieu.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot plantmanagers, productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, operationsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken, administratief verantwoordelijken en preventieadviseurs.

Methodologie

De lessen wisselen theoretische beschouwingen af met praktijkoefeningen en cases, zodat het geheel prima geïllustreerd wordt en het nodige inzicht verleent om het aangeleerde in uw eigen organisatie toe te passen.

Waar en hoe starten met orde en netheid en visuele communicatie in de productie-, kwaliteits-, onderhoudsafdeling, ...

Programma

In deze module komen aan bod:

 • Wat is 5S en waarom 5S?
 • Bespreking van de 5 stappen.
 • Hoe 5S implementeren in uw organisatie?
 • Kritische succesfactoren.
 • Specifieke toepassing van visuele communicatie in een operationele omgeving.
 • Praktijkvoorbeelden.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 02/12/2020 18:30 21:30
woensdag 09/12/2020 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 36 38
 • Kevin@sbm.be