Stoomcursus bedrijfskunde summer school


Mini-MBA: business en management essentials (mix van klassikaal en live webinar)
#200090
Webinar | Algemeen beleid en organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Wilt u verder carrière maken in de bedrijfswereld? Maak dan nu werk van uw professionele ambitie en treed in de sporen van de vele professionals die u voorgingen.

Dit programma maakt de deelnemers vertrouwd met de essentials van bedrijskunde, de fundamenten voor elk kaderlid en elke medewerker die met zijn kennis van managementtechnieken wenst bij te dragen tot het bereiken van de persoonlijke en ondernemingsdoelstellingen.

Introductie

Leer in 5 dagen, onder andere:

 • uw eigen persoonlijkheid op wetenschappelijke wijze te ontdekken en hier optimaal mee omgaan
 • hoe u uw competenties en kwaliteiten als (toekomstig) leidinggevende en manager kan versterken
 • hoe een groeistrategie op te stellen en deze te implementeren
 • het belang en de samenhang van een excellente marketingmix te ontdekken
 • inzicht te verwerven in een optimaal financieel beheer
 • hoe u projecten en veranderingen in uw organisatie met succes kan initiëren en implementeren
 • de basics om een team succesvol te leiden en te coachen

… en u gaat naar huis met een persoonlijk actieplan om als leidinggevende of manager succesvol te kunnen zijn.

Omschrijving

 • In slechts 5 namiddagen de essentials van bedrijfskunde
 • Onmiddellijk toepasbare kennis
 • Zinvolle mix van online en klassikale sessies
 • 5 Topsprekers, specialisten in hun vakgebied
 • Resultaatgerichte formule met individuele coaching en competentie-ontwikkeling

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • KMO-zaakvoerders en bedrijfsleiders
 • Leidinggevenden
 • Wie een managementfunctie ambieert

Bijkomende info

Bent u aanwezig in alle lessen dan ontvangt u het SBM-certificaat Bedrijfskunde.

Methodologie

Mix van klassikaal (3 topics) en live webinar (2 topics).

Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

Programma

Mix van klassikaal en interactieve live webinars

1 - Uw managementkwaliteiten

Klassikaal.

Kennis is belangrijk. Zelfkennis is nog belangrijker. Om uzelf in de komende jaren verder te kunnen ontwikkelen, krijgt u van ons een persoonlijk en wetenschappelijk gevalideerd rapport dat uw persoonlijkheid in kaart brengt. U ontvangt na het invullen van een Europees genormeerde online persoonlijkheidsvragenlijst (vóór de eerste dag) een analyserapport. Deze wordt in een tweede fase individueel met u besproken door een gecertificeerde expert.

Programma

 • Duiding bij het persoonlijkheidsprofiel: de verschillende profielen worden toegelicht (relationeel, affectief, rationeel, interactie, teamrol, aanpak van conflicten, motivatie, leiderschap, management):
  • Inzichten naar uzelf. Zelfreflectie als basis voor de ontwikkeling (blinde vlekken en energiegevers)
  • Kennis van de eigen drivers: hoe kunt u ten volle uw energie kwijt in uw organisatie?
  • Uw competenties als manager
  • Hoe kunnen competenties tot ontwikkeling gebracht worden? Welke competenties kunt u ontwikkelen?
  • In het tweede gedeelte heeft u een persoonlijk gesprek (max. 1 uur) met een gecertifieerde expert over uw analyserapport. Het tijdstip wordt samen besproken. Deze aanzet vormt het begin van een persoonlijk actieplan voor uw competentie-ontwikkeling. Dit actieplan vult u in de volgende lessen samen met de docenten verder aan.

Experten: Karel Smis, Tom Debaere

2 - Fundamenten van een klantgerichte strategie

Live webinar.

Strategie is een fundamenteel en in prinicipe continu proces. Waarden, doelstellingen en middelen worden op regelmatige basis met elkaar afgestemd om rendabiliteit en competitiviteit voor de toekomst te verzekeren.

Programma

 • In deze sessies leert u over de fundamenten van strategisch denken en worden die praktisch toegelicht: 'mission statement', ondernemingsdoelstellingen, business-definitie, SWOT-analyse, value chain, core competenties, ...
 • Marketing kadert in de bredere (commerciële) strategie van de onderneming. De afstemming van strategie, processen en middelen hangt af van de producten/diensten die bij de klant gebracht moeten worden. Marketing geeft een antwoord op volgende vragen: voor welke klant(en)? Wat zijn de precieze behoeften? Binnen welke concurrentiële omgeving? Tegen welke prijs? U krijgt beter inzicht in begrippen als marktsegmentatie, marktpositionering, product-markt-combinaties en u kunt deze situeren binnen een globaal marketingplan. De diverse marketing-mix-elementen worden toegelicht en de samenhang wordt verduidelijkt.
 • Naslagwerk: het "Praktijkboek Strategie" (A. Heene, J. Vanhaverbeke)

Expert: Johan Vanhaverbeke

3 - Financieel beheer optimaliseren

Klassikaal.

Een inzicht in de balans en de resultatenrekening is een onontbeerlijk instrument voor het nemen van beleidsbeslissingen en het evalueren van leveranciers en klanten.

Programma

 • De verschillende rubrieken van de jaarrekening worden geanalyseerd en toegelicht
 • Aandacht voor een aantal praktische hulpmiddelen voor het oordeelkundig interpreteren van jaarrekeningen: financiële analyse, kapitaalstructuur en ratio-analyse
 • Er wordt inzicht verschaft in de diverse financieringsalternatieven binnen het onderscheid tussen lange termijnfinanciering en vlottende passiv.
 • Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimaal beheer van de beschikbare financiële middelen, vermogensstroombeheer, kasplanning, bedrijfskapitaalbeheer en hun interactie
 • Een inzicht in de verschillende kostprijscalculaties en budgetteringen: kostensoorten, kostprijssystemen en kostprijsberekening
 • Daarnaast komen volgende instrumenten voor beheerscontrole aan bod: de verschillende soorten budgetten, het budgetteringsproces, investeringsbudgetten en -analyse, budgetcontrole

Expert: Jan De Klerck

4 -  Projecten en veranderingen succesvol doorvoeren

Live webinar.

Projectmanagement gaat in se om drie elementen: de juiste veranderingen/verbeteringen initiëren en doorvoeren, resultaten maximeren met een optimale inzet van middelen en risico’s permanent beheren. Programma’s of projecten ontstaan vanuit een nood aan het herdenken van de organisatie om de vereiste performantie te bereiken. De nood komt voort uit allerlei externe en interne veranderingsfactoren (nieuwe technologieën,  wijzigende klantverwachtingen, nieuwe wetgeving, concurrentiële druk, macro-economische evoluties zoals handelsakkoorden,…). Een heel belangrijke uitdaging van project management is het vinden van het juiste evenwicht tussen het creëren van verandering en het beheren van de lopende operaties.

Programma

 • Verschil tussen een project, een programma en een portfolio
 • Scope van een excellent projectmanagement
 • Projectmanagers versus projectleiders
 • Project medewerkers en andere stakeholders
 • Essentiële voorwaarden om als projectteam goed te functioneren
 • Vastleggen van een methodologie (PMI, PRINCE2, SCRUM, ...)
 • Project planning (wat, wie, wanneer)
 • Projectfases (Scoping, Definitie, Implementatie, Integratie/Evaluatie)
 • Opvolging, bijsturing en rapportering van projecten
 • Change management
 • Communicatie binnen het project team en naar stakeholders

Expert: Jean-Pierre Dekocker

5 - Duurzaam leiderschap en prestaties verbeteren

Klassikaal.

Leiderschap gaat niet alleen over het leiden van een team, het behelst ook het integreren van 3 perspectieven: profit (resultaten), people (team) en andere spelers en hun resultaten (intern/extern). Lead yourself, lead your team, lead your business.

Programma

 • Hoe moet u een team leiden?
 • Kunt u motiveren?
 • Hoe kunt u profit en people verzoenen?
 • Hoe verzoent u als leider het particuliere belang met het corporate belang?
 • Stakeholdermanagement

Expert: Johan De Lille

Johan De Lille

Vanuit + 30 jaar bedrijfsconsultancy op zowel strategisch, als tactisch en operationeel vlak, deelt Johan De Lille graag op praktische wijze zijn ervaring. De ervaringsdomeinen lopen over opleiding, coaching, ontwikkeling, HR-strategie en sales- en changemanagement. Alsook de begeleiding van familiebedrijven en internationale bedrijven. Met de bedoeling iedere individuele deelnemer evenals het bedrijf of de organisatie in staat te stellen om, zowel door (zelf)reflectie als door kennisdeling, groei als een constante smaakmaker te ervaren. Pragmatisch en resultaatgericht. "Leuk" en "Leren" gaan samen; daarom is een vleugje humor altijd wel in de buurt. Hij is ook lid van tal van Raden van advies in diverse sectoren. Johan is tevens Agreed Consultant for LEA (Leadership effectiveness Analysis).

Tom Debaere

Tom heeft 28 jaren beroepservaring binnen diverse sectoren (zowel overheid als bedrijfscontext). Vooraleer hij in juni 2011 van start is gegaan als zelfstandig HR-consultant/coach heeft hij een specieke vakexpertise als adviseur bij een gereputeerd rekruterings- & selectiekantoor opgebouwd. Tom is een expert personeelszaken en valt terug op een brede, praktische kennis in het soft HR-domein. Tom is geen typische opleider, maar iemand met een no-nonsense-aanpak. Als arbeids- en organisatiepsycholoog deelt hij graag zijn kennis en ervaring met geïnteresseerde mensen die de samenwerking op het terrein verbeteren. Via zijn HR-tussenkomsten helpt hij organisaties om de sterktes en troeven bij hun medewerkers optimaal te benutten.

Karel Smis

Na zijn studie arbeids- en organisatiepsychologie, bleef hij als onderzoeker / lector verbonden aan diverse Europese universiteiten waaronder ook de Universiteit Antwerpen, KU Leuven en UGent. Hij werkte tot 2000 bij EY Human Resources Services als consultant voor een breed scala van bedrijven. Daar was hij vooral actief binnen de domeinen rekrutering en selectie, development en change management. Ondertussen 19 jaar zaakvoerder van adviesbureau Alpha-Consulting. Als senior-consultant actief voor een beperkt aantal organisaties waar hij discreet de bedrijfsleiding / HR-verantwoordelijken op een generalistische manier bijstaat in hun HR-strategie en -beleid. Dit zowel voor een aantal multinationale bedrijven als binnen de KMO-wereld. Sinds 2011 ook erkend als certificator in Vlaanderen en Nederland van het Europees ontwikkeld HumanQuest E-test instrumentarium. E-tools voor HR (webbased persoonlijkheidsonderzoek / capaciteitstesting) die zowel ingezet kunnen worden in het kader van selectie, development als assessment. Naast senior assessor, zetelt Karel in diverse Raden van Bestuur / Familieraden en is hij personal coach van een aantal bedrijfsleiders.

Jean-Pierre Decocker

Jean-Pierre heeft meer dan 40 jaar bedrijfservaring, waarvan de helft binnen Alcatel (nu Nokia) en de helft bij Proximus (het vroegere Belgacom). Binnen Alcatel was hij actief binnen het departement 'Training & Development', eerst als docent, later als teamleader en nog later als verantwoordelijke voor de opleiding van zowel intern personeel als klanten. Vanaf 2000 bekleedde hij directiefuncties binnen Belgacom/Proximus, waarvan 10 jaar als Corporate Program Director waar hij eerst verantwoordelijk was voor de Program Management Office en daarna als Program Director belangrijke bedrijfsprojecten in diverse domeinen heeft geleid. Hij was o.a. Program Manager voor de opstart van Proximus TV/11 en voor diverse herstructurerings- en optimalisatie projecten. Mede door zijn achtergrond in Opleiding en Vorming is hij uitermate geschikt om zijn kennis en ervaring m.b.t. Program/Project Management over te dragen aan medewerkers die in dit domein actief zijn of er willen in groeien. Jean-Pierre Dekocker is houder van een MBA diploma behaald aan de Vlerick Business School.

Johan Vanhaverbeke

Johan combineert een jarenlange ervaring als strategie- en marketing-expert voor (inter)nationale bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren, met een even rijke expertise als docent verbonden aan SBM, KULeuven/Campus Brussel, EMS (Ehsal Management School) en als wetenschappelijk adviseur van B.A.M. - Belgian Association of Marketing. Hij is ook actief als verandermanager met het implementeren van 'change management' in sterk veranderende bedrijfs- en sectoromgevingen. Hij is auteur van o.a.' Praktijkboek Strategie' (Lannoo/Campus), 'Marketing Toegepast: Klant- en Marktgericht Ondernemen' (Intersentia/Educatief).

Jan De Klerck

Jan startte zijn carrière als bankier en was vervolgens een 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij KMO's in het professionaliseren van hun financieel beleid. Zijn credo is hierbij steevast: eenvoud, hands on aanpak en creatie van toegevoegde waarde. Geen hoogdravende theorieën, maar werkbare en beproefde oplossingen.