GDPR-Club

Om als DPO, jurist, afdelingshoofd, Business manager of ICT manager op continue basis geïnformeerd te blijven is lang geen evidentie meer.

Om aan deze uitdaging tegemoet te komen biedt SBM een 'gloednieuwe GDPR-Club formule' aan - bestaande uit 7 seminaries bestemd voor Informatieveiligheids- consulenten, Data Protection Officers, juristen en ICT managers. Via deze clubformule kan u themagewijs uw 'GDPR kennis' op peil houden.

Deze GDPR-Club formule en bijhorende seminaries hebben als doel alle professionals die bedrijfsintern betrokken zijn met 'Informatieveiligheid' actuele diepgaandere kennis en 'best practices' aan te reiken op basis van een laatste stand van zaken betreffende de belangrijkste (kern)taken/domeinen waarbinnen een informatieveiligheidscel dient te functioneren.

Lees meer  Clubformules