Overheidsopdrachten ontleed: het UEA in de praktijk


Het aanmaken en invullen van een UEA via de UEA-tool
#180341
Webinar | Sales

Introductie

Mag u een UEA eisen in een niet-Europese procedure? Wanneer dient u het UEA te controleren? Hoe correct handelen bij een onvolledig UEA? Wat bij onderaannemers? Op deze en veel andere vragen krijgt u een antwoord doorheen de cursus.

Het opzet van deze opleiding is zeer praktisch met o.a. het aanmaken en invullen van een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) via de UEA-tool. Aandachtspunten en valkuilen daarbij voor de aanbestedende overheid worden overlopen, inclusief de meest recente rechtspraak van de Raad van State rond het UEA.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich in eerste instantie tot de publieke sector, social profit en vzw's die ressorteren onder de overheidsopdrachtenregelgeving.

Programma

 1. Wat is het UEA?
 • Ontleding
 • De impliciete verklaring
 1. Formeel: hoe moet het UEA worden ingevuld?
 • Beknopt: via een tekstverwerkingsprogramma
 • Via de UEA-tool
 1. Inhoudelijk: structuur van het UEA
 • Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende overheid of de aanbestedende entiteit
 • Gegevens over de ondernemer
 • Uitsluitingsgronden
 • Selectiecriteria
 • Beperking van het aantal gekwalificeerde kandidaten
 • Slotverklaringen
 • Aandachtspunten bij elk deel
 • Publiceren van het UEA
 1. Blik op de andere kant: aandachtspunten voor ondernemers bij het invullen van het UEA
 • Combinaties van inschrijvers
 • Het samengaan met derde partijen
 • Corrigerende maatregelen
 • Eerder ingediende UEA's
 • De keuze tussen algemene aanwijzing en specifieke bewijsmiddelen
 • De slotverklaring en de ondertekeningsclausule
 1. Controle van het ingediende UEA
 • Wanneer wordt er gecontroleerd?
 • Waaruit bestaat die controle?
 • Een aantal vaak voorkomende problemen
  • Het UEA ontbreekt volledig
  • Het UEA is onvolledig of slecht onderbouwd
 1. Het UEA tijdens de uitvoeringsfase
 1. Casussen - aandachtspunten tgv recente rechtspraak
 • 10-tal casussen met praktijkvoorbeelden en -problemen

Willem Pauwels studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht. Hij is als jurist-expert wetgeving overheidsopdrachten verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, waar hij binnen de Pijler Contracten de aanbestedingstrajecten van het Agentschap ondersteunt op juridisch vlak.