Bijscholing voor de veiligheidscoördinator


Bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator.
#080370
Opleiding | Veiligheid

Introductie

Deze opleiding wordt georganiseerd in het kader van de wettelijke verplichting voor de veiligheidscoördinator om zich bij te scholen maar is eveneens een aanrader voor architecten, preventieadviseurs en leidinggevenden in bouwprojecten die op de hoogte willen blijven inzake de nieuwste technieken en de recentste regelgeving.

Omschrijving

Om op de hoogte te blijven van de evolutie van de technieken en regelgeving inzake veiligheid en gezondheid op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen moeten de veiligheidscoördinatoren zich voortdurend bijscholen door deel te nemen aan kennisverrijkende initiatieven zoals bijscholingscursussen of studiedagen. De veiligheidscoördinator heeft trouwens de wettelijke verplichting om zich bij te scholen.

Sinds het najaar 2007 zijn we gestart met de organisatie van bijscholing specifiek gericht naar de veiligheidscoördinator met als rode draad het meegeven van praktische vaardigheden en ervaring.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze bijscholing richt zich tot de veiligheidscoördinator tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Daarnaast kan dit initiatief ook interessant zijn voor de architect, de preventieadviseur en leidinggevenden in bouwprojecten.

Programma

Bouwwerven worden steeds complexer. Dit verhoogd ook de complexiteit van de taken van de veiligheidscoördinator. Een correct V&G plan opstellen in overleg met de bouwheer en de bouwdirectie belast met het ontwerp is dan ook niet evident. Tijdens deze opleiding worden de deelnemers verdeeld in groepjes, waarbij in onderling overleg het project goed wordt bestudeerd, en bepaald wordt wat en hoe de projectspecifieke aspecten worden opgenomen in het V&G plan. Tevens is het de bedoeling om stil te staan van wat op te nemen in het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier. Een doe-opleiding dus met veel ruimte voor open discussie en besprekingen!

Getuigschrift

Voor de deelnemers aan deze initiatieven wordt een attest voorzien als bewijs van deelname.

Luk Verdegem, preventieadviseur, milieucoördinator en veiligheidscoördinator.