Najaar 2024

Pomptechniek voor onderhoudstechnici - basis

Inzicht in de installatie van pompsystemen

Introductie

Pompen zijn het meest toegepaste transportmiddel op de wereld. Ook worden ze in diverse andere toepassingen ingezet zoals doseerapparatuur in de chemische en de farmaceutische nijverheid. Door juiste dimensionering van leidingen, een correct geselecteerde en geïnstalleerde pomp en doeltreffend onderhoud worden kosten tijdens de levensduur tot een minimum herleid. Daarnaast kan men in het productieproces rekenen op een betrouwbare machine.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kent de principiële werking van pompen
 • U herkent de verschillende types van pompen
 • U herkent de pomponderdelen en kan ze duiden op een tekening
 • U kent de verschillende types van afdichtingen toegepast bij pompen
 • U kunt de pompen correct monteren en demonteren
 • U kunt de pompen correct uitlijnen
 • U begrijpt het kenplaatje/de technische specificaties van een pomp
 • U kunt de meest voorkomende slijtageverschijnselen van pompen herkennen

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Vakbekwame personen, met name onderhouds- of storingstechniekers die in hun dagdagelijkse functie in aanraking komen met industriële pompen en correcte diagnoses moeten stellen.

Voorkennis

Basiskennis mechanica, het gebruik van montage gereedschappen en gebruik mechanisch meetgereedschap is noodzakelijk. Een ideale voorbereiding is de opleiding "Onderhoudsmechanica".

Er wordt verondersteld dat de cursisten ook een basiskennis elektriciteit hebben. Deze kennis wordt slechts summier opgefrist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

In deze opleiding reiken wij de elementen aan die mecaniciens in staat stellen een inzicht te verwerven in pompsystemen, een pomp op een correcte manier te installeren, te controleren en te reviseren.

Algemene begrippen

 • Fysische grootheden           
 • Eenheden
 • Meettoestellen
 • Eigenschappen vloeistoffen
 • Fysische wetmatigheden
 • Hydrostatische druk
 • Wet van Bernoulli
 • Dampspanning

Appendages

 • Afsluiters
 • Terugslagkleppen
 • Leidingtoebehoren

Leidingen

 • Basisbegrippen leidingweerstanden
 • Aanleg, opstelling van leidingen
 • Installatievoorschriften

Pompenclassificatie

 • Volumetrisch
 • Dynamisch

Werkingsprincipe

 • Volumetrisch
 • Centrifugaal
 • Opbouw van dynamische pompen volgens type
 • Onderdelen
 • Types waaiers centrifugaalpompen
 • Types afdichtingen in een pomp
 • Materiaalkeuze

Praktisch onderhoud

 • Opstarten en uit bedrijf nemen van pompen
 • Demontage van pompen
 • Lezen van tekeningen
 • Uitlijning
 • Gebruik van meetapparatuur
 • Gegevens kenplaatje pomp

Bijkomende info

Zelf instaan voor:
persoonlijke beschermingsmiddelen

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag