Najaar 2024

Liquiditeitsbeheer en Cash Forecasting

Beheer en controle van de liquide middelen, kredietlijnen en -termijnen

Introductie

Hebt u een goed overzicht van de liquiditeitspositie van de onderneming? Is er geen sprake van een versnipperde cash- en kredietbenutting die u een onvolledig beeld geeft? Bent u onlangs geconfronteerd met liquiditeitsproblemen als gevolg van onverwachte uitgaven? Tijd om in actie te komen!

De coronacrisis stelt de situatie heel scherp. Heel veel bedrijven lopen tegen liquiditeitsproblemen aan. En het zijn vaak niet de minste! Zelfs grote, succesvolle ondernemingen hebben in de praktijk vaak onvoldoende zicht op hun cashpositie.

Omschrijving

Wilt u de liquiditeit van uw bedrijf verhogen? Dan loont het de moeite om uw huidig beleid eens goed onder de loep te nemen. Door een goede opvolging benut u de cash van het bedrijf optimaal en houdt u het beslag op de kredietlijnen zo beperkt mogelijk.

Met onze specialist staat u daar niet alleen voor! Als uw bedrijf groeit, groeit ook de complexiteit. Hoe gaat u de versnippering van uw kaspositie tegen? Hoe gaat u om met de complexiteit van multi-bancaire relaties en internationale handel? Dankzij deze opleiding vindt u de beste (gepersonaliseerde) aanpak voor uw bedrijf.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen.

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist. Voelt u zich hier nog onvoldoende mee vertrouwd dan kan u voorafgaand de opleidingsmodule "Cash- en werkkapitaalbeheer" volgen.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

 • Belang van cash & liquidity management
 • Hoe kan u de cashposities dagelijks beter opvolgen
 • Hoe maakt u optimaal gebruik van uw cash & liquiditeit in het bedrijf
 • Cash forecasting
  • Hoe een operationele cash forecast optuigen
  • Cash forecasting en het financieel planning proces
  • Link met cash management en working capital management
  • Best practices en tools om cash & liquidity management te optimaliseren: toepassing op uw eigen bedrijf
  • Praktijkervaring Cashforce
  • Case study in groepen
 • Cashconcentratie
  • Gangbare technieken voor de cash concentratie
  • Manuele cash pooling
  • Automatische cash balancing
  • Notionele cash pooling
  • Juridische en fiscale aspecten van cash concentratie
  • Praktische aspecten - beheer van de intercompany leningen

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 9 uren permanente vorming bij ITAA.

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag