Kostprijsberekening als managementtool


De basics van kostprijsberekening opgefrist
#180704
Opleiding | Financieel Beleid

Introductie

In deze opleiding worden de basics van zowel gangbare als de meer doorgedreven kostprijsberekening opgefrist. Aan de hand van uitgebreide oefeningen worden de verschillende technieken ontvouwd. Dit laat toe,  aan te tonen waarom een techniek in bepaalde situaties geschikt, minder geschikt of voorbijgestreefd is.

Omschrijving

Voorbeelden en combinaties van traditonele technieken als direct-costing over activity based costing, target-costing en predictive costing methodes komen alle aan bod ten einde vanuit een reëel perspectief de mogelijkheden en noden voor de toekomst te duiden.

Doorheen de verschillende oefeningen wordt geduid welke technieken dit in meer of mindere mate kunnen ondersteunen zodat kostenmanagement nog meer een management-tool wordt eerder dan een historisch analyse-instrument.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Financieel medewerkers
 • Controllers
 • Accountants
 • Boekhouders

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

kostprijsberekening-management-1-1_2018-704.jpg

Programma

Cost accounting is cruciaal in de opvolging van het rendement van een bedrijf. De juiste kostprijs wordt vooral bepaald door de gebruikte methode, waardoor het belangrijk is de voor- en nadelen van de verschillende methodes te onderkennen. Zoals elke methode moet de gebruikte soms herzien worden of aangevuld worden met nieuwe inzichten.

Kostprijs-allocatie met een variantie-analyse tussen gebudgetteerd en realiteit zijn vaak de eerste stap naar een betere kostenbeheersing of nood aan een nieuwe wending om betere inzichten naar kosten-veroorzakers te onderkennen.

Volgende bouwstenen worden grondig uitgewerkt:

 • kostensoorten - kostenplaatsen - kostendragers
 • vaste - variabele - directe en indirecte kosten
 • kostprijs-methodes direct costing, full costing, activity based costing, target costing
 • proces cost vs job shop cost, sunk cost en idle time cost
 • beperkingen van traditionele systemen zoals Full en Direct Costing
 • van Van ABC naar ABM
 • make or buy
 • theory of constraints
 • life cycle costing
 • allocatie van investeringskosten
 • ...

De oefeningen zijn ruime all-in cases die de hoofdzaak uitmaken van deze opleiding. Zo wordt een zo uitgebreid en realistisch mogelijke situatie opgebouwd, waarbij de cursist ook zijn/haar inbreng en ervaring kan naar voor brengen om de uitkomsten verder te verfijnen of effecten van uitgangspunten nog duidelijker in de picture te plaatsen.

Wim De Wulf is Lic. TEW (+ aggregaat), Master na Master in Cost Management and Performance Measurement en volgde een bachelor aan de Fiscale Hogeschool. Momenteel is hij actief als Finance & Administration (F&A) migration manager/advisor, gespecialiseerd in de herstructurering van financiële departementen inzake organisatie, reporting, IT tools (ERP - BI, ...), analyses in het kader van M&A en ondersteuning bij (de implementatie van) migratie- strategieën.. Voorheen was hij bij diverse bedrijven in uiteenlopende sectoren o.m. actief als CFO, controller, management accountant. Hij combineert zijn financiële ervaring met de strategische en tactische doelen van organisaties.