Beheer van rente- en liquiditeitsrisico's


Rente- en liquiditeitsrisico's onder controle
#190247
Opleiding | Financieel Beleid

Omschrijving

Het is belangrijk om deze risico's te identificeren en te kwantificeren (aankopen of verkopen in vreemde munten, klanten risico's, beleggingsrisico's, cash flow risico's....). U moet beslissen in welke mate deze risico's kunnen worden vermeden, aanvaard, getransfereerd  naar derden of ingedekt worden door verzekeringen, wisselkoersinstrumenten, .... Hiervoor moet u beschikken over de nodige kennis van de juiste verzekerings- en indekkingstechnieken en het gebruik ervan begrijpen. Hoe organiseert u een performante controle, opvolging en rapportering van de risico's.

Dit programma focust dus op een goed inzicht in de diverse financiële risico's, de impact hiervan op uw bedrijf, de mogelijkheden om ze in te dekken, met de focus op de rente- en liquiditeitsrisico’s.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze module richt zich tot bedrijfsleiders, alsook alle financieel verantwoordelijken, treasurers, leden van het treasury team, controllers, financieel adviseurs, accountants, relatiegelastigden ondernemingen bij financiële instellingen

Voorkennis

Financieel basisinzicht en ervaring met financiële transacties is vereist.

Programma

Rente- en liquiditeitsrisico's:

 1. De financiële markten: rente
 2. Rentecurve
 3. Financiële rekenkunde: interest, contante en toekomstige waarde, annuïteit, enz.
 4. Identificatie renterisico's
 5. Renterisicomanagement
 6. Courante instrumenten voor de indekking van de renterisico's:
 • FRA
 • Interest rate swaps
 • Combinatie van rente en currency indekking: interest & currency rate swaps
 • Rente opties: caps, floors en collars
 • Futures
 1. Beleggingen - risico en rendement op de financiële markten
 2. Management van het liquiditeitsrisico
 3. Regelgeving
 4. Boekhoudkundige aspecten
 5. Case study in groep
2019-247-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

François De Witte is ervaren professional in treasury & finance, working capital management en banking. Na een carrière van 30 jaar bij ING, waarvan 15 jaar in cash management, heeft hij zijn eigen zaak opgericht, FDW Consult, dat zich toelegt op consultancy, interim management en project management in treasury, finance, working capital management en banking. Hij is tevens CFO van een startup (SafeTrade Holdings S.A.) en Senior Project Manager Treasury bij Ardent-Group. Daarnaast is hih docent bij Vlerick Business School, aan de Universiteit van Lille 2 en bij Febelfin Academy. Hij is master in de rechten en in de economische wetenschappen aan de K.U.Leuven.