Hoe stelt u een wettelijk correct en volledig arbeidsreglement op?


Het arbeidsreglement, een onderschat document
#090307
Opleiding | Algemeen beleid en organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U weet wat te doen om in orde te zijn met het arbeidsreglement.
 • U kunt het arbeidsreglement wijzigen en optimaliseren, waardoor u in staat bent om er een juridisch pareltje van te maken.
 • U hebt een volledig overzicht van alle aspecten waarmee u rekening dient te houden.
 • U kunt van het arbeidsreglement een probleemoplossend en geactualiseerd werkdocument maken.

Introductie

Na onderzoek is gebleken dat zo'n 90% van de bedrijven niet over een up-to-date arbeidsreglement beschikt! Dat is een vreemde situatie, gezien het grote belang van een correct arbeidsreglement.

Omschrijving

Welke zijn hierbij de hindernissen? Het arbeidsreglement is een zeer belangrijk en vaak onterecht onderschat document binnen de onderneming. Dit huishoudelijk reglement moet u dan ook met de grootste zorgvuldigheid opstellen. Het kan conflicten vermijden en problemen oplossen. U hebt er dus alle baat bij een zo volledig en duidelijk mogelijk arbeidsreglement uit te werken.

Een specialist ter zake neemt het arbeidsreglement onder de loep.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor wie betrokken is bij de samenstelling of de actualisering van het arbeidsreglement. Ook wie met dit document in aanraking komt en er baat bij heeft op de hoogte te zijn van de sociaal-juridische materie ter zake:

 • Kmo-bedrijfsleiders
 • Adviseurs van personeelsdiensten
 • Human resources managers en hun medewerkers
 • Personeelsverantwoordelijken
 • Medewerkers van sociale bureaus
 • Juridisch adviseurs

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Vragen waarop je antwoord krijgt:

 • Welke verplichte vermeldingen staan in het arbeidsreglement?
 • Wat zijn de facultatieve bepalingen?
 • Welke niet-verplichte vermeldingen neem je toch best in het arbeidsreglement op?
 • Hoe kun je het arbeidsreglement wijzigen? (procedure voor ondernemingen met en zonder ondernemingsraad)
 • Wat zijn de gevolgen indien het arbeidsreglement niet in orde is?
 • Welke sancties riskeer je en wat is de houding van de sociale inspectie?
 • Aan wie moet je het arbeidsreglement overhandigen? En wanneer?
 • Het arbeidsreglement en de uurroosters: hoe combineer je de verplichte opname van de uurroosters in een arbeidsreglement met flexibele tewerkstelling?
 • Wat neem je in het arbeidsreglement op ten gevolge van het e-mail- en internettijdperk?

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding kan u contact opnemen met Kevin Labens op 078 35 36 38 of kevin.labens@sbm.be <mailto:kevin.labens@sbm.be>.

2009-307-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Karel Van Gansbeke, advocaat en oprichted-vennoot van Ardis Advocaten, gespecialiseerd in arbeids- en contractenrecht.