Op zoek naar een witte raaf? Misschien zit die al - zonder dat u het wist - in uw team.

Talentspotter: de online tool van SBM waarmee u inzoomt op talent

Een curriculum vitae zegt veel - maar lang niet alles - over uw medewerker in spe. Ervaring, interesses, kennisdomeinen, skills… Ze geven een interessante impressie die u verder wil doorgronden.
Om uw inzichten te verbreden en concreter te maken, ontwikkelde SBM een krachtige online tool: talentspotter.

Talentspotter is:

Inzicht in de vier pijlers waar competentie op steunt

  • wat KEN ik = kennis / harde test
  • wat KAN ik = praktijkervaring / cases
  • wat DENK ik te kunnen = zelfinschatting
  • hoe zie ik MEZELF = zelfreflectie

Objectief meten

Met Talentspotter peilt u via een gerichte bevraging naar de verschillende facetten.

U krijgt een objectief ‘totaal’ profiel van uw kandidaat. Deze informatie helpt u om een constructief persoonlijk gesprek aan de knopen rond de functie en de wederzijdse verwachtingen. Met Talentspotter vindt u in een mum van tijd de perfecte match.

Talentspotter is ook een krachtig instrument om de competenties en het potentieel van huidige medewerkers in kaart te brengen. Op zoek naar een witte raaf? Misschien zit die al - zonder dat u het wist - in uw team.

Talentspotter is:

Talentspotter is:

Snel resultaat

Talentspotter is een online tool. Uw kandidaat of medewerker vult een gerichte vragenlijst in en in minder dan een uur tijd krijgt u een duidelijke foto van het Denken, Kennen, Kunnen en de Zelfreflectie in één overzichtelijke grafiek

Knelpuntfuncties

Talentspotter werd ontwikkeld om het rekruteren van kandidaten voor knelpuntfuncties te vergemakkelijken en te objectiveren. SBM organiseert immers een zeer brede waaier aan gespecialiseerde opleidingen die focussen op dit soort beroepen. Deze ervaringskennis gebruiken we om doelgerichte vragenlijsten te configureren die de competenties van uw kandidaat of medewerker vanuit een breed perspectief in kaart brengt.

Talentspotter is:

Technisch talent spotten bij operatoren en technici

De eerste toepassing van Talentspotter spitst zich toe, op de versnelde rekrutering van Technisch Personeel. De bevraging is getoetst aan het niveau van de beroepskwalificatie ‘onderhoudstechnicus’ en ‘elektromechanicien’. Deze toepassing wordt door tal van klanten ingezet om de technische competenties snel en betrouwbaar te kunnen screenen.

Talentspotter op maat

Als expert in training en coaching in zeer uiteenlopende kennisdomeinen, kunnen we Talentspotter configureren volgens specifieke noden en wensen.

Rekruteert u regelmatig logistieke bedienden? Gespecialiseerde operatoren? Projectleiders in de bouw? … Laat ons weten in welke toepassing u specifiek geïnteresseerd bent. Het kan de aanzet zijn voor de ontwikkeling van een gloednieuwe toepassing.

Hoe gebruikt u de online tool Talentspotter?

Talentspotter is geen softwareprogramma of een alleenstaande applicatie. 

Het is een tool die u online kunt gebruiken. Dit gaat als volgt:

  1. Als klant koopt u een aantal users (credits). De prijs per user is afhankelijk van het volume van het jaarpakket dat u aanschaft.
  2. Via een link logt u op uw persoonlijke account in.
  3. U start een nieuwe sessie en laat uw kandidaat Talentspotter doorlopen.
  4. Als de vragenlijst is afgewerkt, wordt voor u een rapport gegeneerd.
  5. Voor een volledige sessie wordt uw user-saldo met één user verminderd.