Permanente vorming voor landmeters

Om zijn bekwaamheid te verzekeren, moet een professionele landmeter-expert op de hoogte blijven van de wijzigingen in de wetgeving en de technieken en de regels die belangrijk zijn voor de uitoefening van zijn beroep. U doet dat door gedurende minstens 20 uur per jaar voortgezette opleidingen te volgen die erkend zijn door de Federale Raad van landmeters-experten. Voor sommige opleidingen telt maar een gedeelte van het aantal uur gevolgde opleiding mee. 

SBM is al meer dan 10 jaar erkend voor deze permanente vorming voor landmeters. Dit zijn de SBM opleidingen die in aanmerking komen voor uw permanente vorming:

(*) Uren onder voorbehoud van wijzigingen erkenning. De gepubliceerde uren op de aparte website waar u via de link naartoe gaat, zijn de laatst geldige.

SBM is uw gespecialiseerde partner voor training , coaching en advies. Samen gaan we aan de slag om de groei van u als landmeter en de talenten en competenties van uw medewerkers ten volle te stimuleren. Meer dan 1909 trainers en coaches en een team van gespecialiseerde productontwikkelaars zorgen voor de integrale aanpak van talent- en competentieontwikkeling. Het is onze gezamenlijke doelstelling om uw business beter en sterker te ontwikkelen. Met onze hands-on-mentaliteit zijn wij thuis in alle kennisdomeinen. Onze tools op maat zorgen voor meetbare resultaten, voor iedereen in uw bedrijf. Docenten worden bij SBM zorgvuldig gescreend en opgevolgd. Zo bent u zeker dat uw opleidingstijd achteraf maximaal rendeert. 

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over een opleiding?
Of denkt u eraan om die op maat en op locatie te laten organiseren? 
Contacteer onze ontwikkelaar 
Charlotte Lammertyn