Voorjaar 2025

Internationaal doorgroeien met E-commerce

Start met grensoverschrijdende e-commerce met ons lerend netwerk!

Introductie

Start met internationale webshopgroei: ga aan de slag met cross border e-commerce in ons lerend netwerk!

Omschrijving

Bent u een webshopondernemer die wil groeien over de grenzen heen?

Vlaanderen kent anno 2023 een grote groep succesvolle ondernemers actief via webshops, marktplaatsen en andere vormen van webverkoop. Ze hebben al ervaring op het gebied van digitale marketing en een goede startpositie om verder te groeien, maar missen de juiste handvatten om die groei daadwerkelijk te realiseren. Ondanks het bestaan van een uitgebreid aanbod van opleidingen en begeleiding, richt dit zich vaak op starters of corporates met grote teams van specialisten.


Gelukkig is er veel expertise aanwezig in Vlaanderen om u als webshopondernemer te helpen doorgroeien. Volgens onderzoek van Safeshops zijn er maar liefst 7.183 webshops in het segment van € 100.000 tot € 10.000.000 online omzet in België. Bovendien is de benodigde technologie, regelgeving, logistieke infrastructuur en marketingexpertise voor e-commerce (mede door Covid-19) flink doorontwikkeld. Denk aan verbeterde (SaaS-)platformen zoals Shopify, Bigcommerce en Shopware, aangepaste regelgeving op het gebied van BTW, investeringen in infrastructuur en onderzoek naar duurzame uitdagingen in de last mile logistiek, en nieuwe marketingbureaus die data-expertise in huis hebben.


Wil u de kennis en inspiratie die u meteen omzet naar actie in uw eigen webshop?

Om u de juiste handvatten te bieden voor internationale groei, stellen wij een lerend netwerk voor waarin u gedurende 10 sessies wordt ondergedompeld in unieke getuigenissen van peers en voldoende ruimte krijgt om (onder begeleiding van geselecteerde specialisten) de opgedane inspiratie en kennis om te zetten naar direct toepasbare actiepunten.


Leren van elkaar is zeer effectief!

In het lerend netwerk worden diverse relevante onderwerpen besproken die van belang zijn voor webshopondernemers zoals u. Aangezien het hier gaat om ondernemingen die al succesvol zijn, ligt een aanzienlijk deel van de toekomstige groei in nieuwe markten. Het leidende thema is dan ook cross-border e-commerce.


Kleine landen of regio's zoals België en Vlaanderen hebben per definitie een natuurlijke behoefte aan grensoverschrijdende handel, aangezien de thuismarkt zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde beperkt is. Het is een cliché, maar Nederlandse webshops zijn bijvoorbeeld al jaren actief op de Vlaamse markt (en Amazon France heeft al jarenlang een dominante positie in Wallonië). Aan de andere kant zien steeds meer Belgische webshops de afgelopen jaren ook in dat Nederland, Frankrijk en andere landen belangrijke afzetgebieden kunnen zijn voor hun e-commerce. Bent u één van hen? Ontdek het programma dat wij voor u in de aanbieding hebben! Met de steun van VLAIO.


Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Bent u een webshopondernemer die in het buitenland wil doorgroeien?
  • Wil u zich daarin laten begeleiden door experts?
  • Wil u leren in een netwerk van gelijkgestemden?

Dan wil u deze aanbieding niet missen!


Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Module 1: kennismaking, introductie, marktanalyse (2 sessies van 3 uur)

Het lerend netwerk start met een kennismaking, een presentatie van de modules en een eerste stap op het gebied van marktanalyse.


In een marktanalyse komen vragen naar voren zoals:

  • Hoeveel inwoners telt het land en wat is het bruto nationaal product; ofwel: is de interne markt groot genoeg en is er voldoende koopkracht?
  • Betreft het land in kwestie een groeimarkt of is het eerder een middenmoot?
  • Welk percentage van de bevolking heeft toegang tot internet en welk percentage van het totale huishoudbudget wordt online besteed? En van het e-commerce budget, welk percentage wordt er ook wel over de grens besteed? Als indicatie op of er nationaal voldoende aanbod is en hoe de bevolking staat tegenover grensoverschrijdende aankopen.

Idealiter kijkt de ondernemer uiteraard specifiek naar de koopkracht van zijn doelgroep & hoeveel zij grensoverschrijdend zijn productgroep online aankopen. Maar dergelijke informatie is vaak niet eenvoudig voorhanden.


Tegenover opbrengsten staan uiteraard risico en kosten, die een ondernemer ook in zijn analyse moet overwegen. Denk dan aan vragen zoals:

  • Bestaat er lokaal reeds een goed alternatief voor uw product?
  • Hoe staat het met de exploitatiekosten? Dient u lokaal mensen aan te trekken, of kan u alles op uw bestaande vestiging oppakken? Zijn er specifieke invoerkosten en hoe staat het met de kosten van levering?

Op de eerste sessie van deze module wordt tevens het sjabloon van het actieplan voorgesteld, worden werkafspraken gemaakt en wordt er vastgelegd wie wanneer zijn of haar case kan delen.

In de tweede sessie van de eerste module zal één van de deelnemers presenteren hoe binnen de onderneming een marktanalyse werd uitgevoerd. Tijdens deze sessie wordt tevens een eerste overzicht gegeven van de Europese markt.


Module 2: lokalisering (1 sessie van 3 uur)

Een belangrijk onderdeel van een succesvolle cross-border e-commerce strategie is de wijze waarop er wordt gelokaliseerd ten aanzien van het doelland. De nood van lokalisering is voornamelijk gedreven door de verschillen tussen de eigen markt en die van het doelland. Het is evident dat er voor (bijvoorbeeld) de Nederlandse markt minder gelokaliseerd dient te worden dan die van (bijvoorbeeld) Ecuador. De mate van lokalisering zal een direct effect hebben op de te voorziene kosten.


Lokalisering omvat een zeer breed pallet aan mogelijkheden. Deze kan variëren van lokale content tot een lokaal retouradres. Ook de support functie heeft in deze module een grote rol.


Trust sells. Vertrouwen is een belangrijkste aankoopfactor, zeker online. Een webbezoeker scant een webshop binnen enkele seconden op een aantal punten, zoals: kwaliteitscertificaten, een lokaal telefoonnummer en landspecifieke kenmerken zoals betaalmethoden. Als deze punten aanwezig zijn, dan is de conversie vele malen hoger dan wanneer ze ontbreken.


De module rond lokalisering neemt één sessie in beslag, waarna specifieke punten in latere modules terug zullen komen. Deze sessie zal tevens een getuigenis van een topspeler op het gebied van e-commerce bevatten.


Module 3: deep dive landensessies (1 sessie van 3 uur)

In module 3 kan de deelnemer kiezen voor 2 deep dives, presentaties gegeven door experten, rondom een selectie van specifieke landen met een hoog (e-commerce) potentieel. De geselecteerde landen betreffen hier zeker Nederland, Duitsland/Oostenrijk, Frankrijk en Denemarken. Op basis van een uitvraag tijdens de eerste sessie zullen hier nog 3 keuzes aan worden toegevoegd uit een preselectie (VS, China, India, Afrika, de Nordics, Italië, Spanje, Portugal of Polen).


Het lerend netwerk vindt plaats per provincie, waarbij de provincies soms ook bij elkaar zullen komen om een keuze in onderwerpen te kunnen aanbieden. Voor module 3 zullen de groepen worden samengebracht op 2 locaties (Gent en Leuven) en hebben de deelnemers tevens de mogelijkheid om de sessies online mee te volgen.


Module 4: marktplaatsen (1 sessie van 3 uur)

Een belangrijke kracht op het gebied van e-commerce zijn marktplaatsen, zoals die van Bol.com en Amazon. Met marktplaatsen zijn webondernemers relatief makkelijk in staat om de stap naar een buurland te nemen, maar de inzet van marktplaatsen dient wel binnen een strategisch kader plaats te vinden. In de vierde module zal er daarom aandacht gegeven worden aan de verkoop via marktplaatsen, waaronder zaken zoals: welke marktplaats te selecteren, welk assortiment te publiceren en hoe gevonden te worden op een marktplaats. Ook de integratie tussen de eigen systemen en de marktplaats verdient hier aandacht.


Deze module omvat één sessie, waarbij ook een getuigenis vanuit de deelnemers zal worden gevraagd op basis van ervaring met Bol.com op de Nederlandse markt of Amazon in het buitenland. In samenwerking met Bol.com en Amazon kan tevens een optioneel bezoek aan respectievelijk het distributiecentrum in Waalwijk of Lille tot de opties behoren. Dit bezoek is onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van beide organisaties.


Module 5: gelokaliseerde marketing (2 sessies van 3 uur)

Om te verkopen over de grens zijn gelokaliseerde marketingactiviteiten noodzakelijk. De module wordt hierin beperkt tot de digitale marketing op het gebied van merkbekendheid, zoekmachinemarketing, social media en direct marketing. Terwijl ieder land zijn eigenaardigheden kent, zijn de aandachtspunten op ieder van deze domeinen gelijk. Op het gebied van social commerce, bijvoorbeeld, rijst regelmatig de vraag of deze gedifferentieerd dient te zijn per land. Dergelijke vragen zijn onmogelijk op generalistische wijze te beantwoorden, maar deelnemers kunnen wel op basis van generieke voor- en nadelen een eigen afweging maken.

Module 5 omvat 2 sessies. Sessie 1 voorziet in een diepgaande presentatie door een marketeer van een topspeler op het gebied van internationale e-commerce. In sessie 2 wordt verwacht dat één van de deelnemers zelf een getuigenis voorbereid.


Module 6: fulfilment (1 sessie van 3 uur)

Grensoverschrijdende e-commerce betekent vaak ook grensoverschrijdende logistiek met talloze cross-border vraagstukken: moet ik voorzien ik specifieke douaneformaliteiten?, heb ik een lokaal retouradres nodig?, hoe krijg ik de prijs van een internationale verzending naar beneden? Deze vraagstukken komen in module 6 aan bod, onder begeleiding van een specifiek logistiek expert met cross-border ervaring.


Voor module 6 zullen verschillende groepen bijeenkomen op 1 locatie, vergelijkbaar met module 3. Deze sessies zullen plaatsvinden bij Lannoo/DistriMedia (Tielt, Temse) en een soortgelijk distributiecentrum in Vlaams-Brabant. De sessie omvat daarmee een kijkje achter de schermen in een goed draaiend distributiecentrum.


Module 7: juridisch & financieel (2 sessies van 3 uur)

De laatste module betreft de samenstelling van het actieplan met de business case. In deze module komen daarnaast de financiering van internationale ambities (inclusief de toeleiding naar het Vlaio-aanbod), juridische onderwerpen en vraagstukken rondom BTW aan het bod. Denk daarbij aan financieringsmogelijkheden (zoals de Subsidie voor digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie) en een hele reeks regels waaraan webshops moeten voldoen bij grensoverschrijdende e-commerce binnen de EU. Bijvoorbeeld het gebruik van de Europese One Stop Shop portal voor BTW-aangifte, gebruik van het Online Dispute Resolution (ODR) platform, regelgeving rondom geoblocking en de impact van de nu nog toekomstige Vertical Block Exemption Regulation (VBER). Ook de binnen de EU geharmoniseerde regels (zoals GDPR, nieuwe regelgeving rondom verpakking en regelgeving rondom garanties) komen hier kort aan bod.


Module 7 bestaat uit 2 sessies, waarbij iedere deelnemer wordt gevraagd naar een korte pitch over zijn of haar aanbod en internationale aanpak.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Vanessa Aneca

Vanessa Aneca

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag