Najaar 2024

Milieuzorg: aandacht voor verplichtingen en administratie

Set van 5 webinars over milieuzorg op maat van bedrijven, overzichtelijk en praktisch uitgelegd.
 • KMO-portefeuille

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinars:

 • Weet u welke milieuverplichtingen van toepassing zijn op uw bedrijf
 • Heeft u inzicht in de vereiste milieuadministratie
 • Beschikt u over praktische tools om mee aan de slag te gaan in uw onderneming
 • Krijgt u een handig naslagwerk met verwijzingen naar de van toepassing wetgeving

U bent met andere woorden in staat om op een gedegen wijze aan milieuzorg te doen binnen uw onderneming.

Omschrijving

Vergunningen, keuringen, aangiftes, metingen, bijhouden van registers, grenswaarden, normen, … Bij milieuzorg komt voor elk bedrijf heel wat aan bod. Niet elk bedrijf beschikt echter over de nodige kennis waardoor de wetgeving maar al te vaak onvoldoende gevolgd wordt. Het bedrijf wordt wel verondersteld de wetgeving te kennen en correct toe te passen. Ontoereikende milieuzorg kan leiden tot verhoogde kosten, boetes, een negatief imago, negatieve publiciteit, rechtszaken, … en zelfs tot het weigeren van een omgevingsvergunning en het in gedrang komen van de bedrijfszekerheid.

Deze opleiding geeft u een overzicht van de voornaamste verplichtingen en administratie op vlak van milieu. Er worden praktische tools aangereikt waarmee men direct aan de slag kan in elke onderneming. Op deze wijze wordt het correct toepassen van de wetgeving geborgd, waardoor het bedrijf gevrijwaard blijft van verhoogde kosten en andere problemen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de milieuzorg in de onderneming.

Methodologie

Tijdens deze set van 5 exclusieve webinars komen de voornaamste verplichtingen en administratie inzake milieu op een interactieve en praktische wijze aan bod.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. De webinars vinden plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de docent. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens deze webinars worden gebruikt kunt u downloaden, zodat u ook over een naslagwerk beschikt.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Webinar 1: Omgevingsvergunning, ruimtelijke gegevens & bodem

In dit webinar wordt uitleg gegeven over de omgevingsvergunning:

 • Welke informatie bevat de omgevingsvergunning?
 • Wanneer dient deze aangepast of hernieuwd te worden?
 • Wat moet er opgevolgd worden en hoe doet u dit in de praktijk?

Daarnaast wordt ingegaan op de ruimtelijke gegevens van een bedrijf:

 • Waar zijn deze terug te vinden?
 • Waarom zijn deze belangrijk?

Tenslotte gaat men in op de verplichtingen inzake bodem zoals het uitvoeren van een periodiek bodemonderzoek, omgaan met calamiteiten, uitgraven van bodem in het kader van bouwwerken, …

Webinar 2: Water & Energie

In dit webinar worden de verplichtingen inzake water behandeld zoals de meetverplichtingen en lozingsnormen. Er wordt ook ingegaan op de thema’s hemelwater en grondwater.

In het 2e deel wordt ingegaan op de verplichtingen inzake energie. Welke zijn van toepassing op uw bedrijf? Het uitvoeren van een energieaudit, het opstellen van een energieplan of een energiestudie, …

Er worden tips gegeven en tools aangereikt om de thema’s water en energie te beheren in uw onderneming.

Webinar 3: Lucht

De meetverplichtingen en bijhorende emissiegrenswaarden worden behandeld in dit webinar. Daarnaast worden ook de talrijke verplichtingen inzake centrale stooktoestellen, airco’s, koelinstallaties en persluchtvaten verduidelijkt. De docent toont hoe deze verplichtingen op een eenvoudige wijze kunnen opgevolgd worden.

Webinar 4: Afvalstoffen en opslag van gevaarlijke producten

In dit webinar worden de verplichtingen inzake afvalstoffen behandeld:

 • Welke afvalstromen dienen selectief ingezameld te worden?
 • Hoe kan dit georganiseerd worden?
 • Op wie kan beroep gedaan worden en welke contracten zijn nodig?
 • Wat met het (grensoverschrijdend) transport van afvalstoffen?

Het 2e deel van dit webinar omvat de opslag van gevaarlijke producten:

 • Waarmee dient men rekening te houden bij de opslag in verplaatsbare recipiënten?
 • Welke keuringsverplichtingen en voorwaarden gelden er voor de opslag van gevaarlijke producten in vaste houders?

Webinar 5: Milieuadministratie

In het laatste webinar worden de belangrijkste administratieve verplichtingen toegelicht:

 • Het Integraal Milieujaarverslag (IMJV)
 • De aangifte water aan de Vlaamse Milieumaatschappij (aangifte VMM)
 • De aangifte bedrijfsmatig verpakkingsafval (Valipac en FOST Plus)
 • Bijhouden van het afvalstoffenregister

Ook interessant voor jou

Door de milieuprestaties te meten en te registreren wordt het milieubeleid zichtbaar gemaakt en kunnen bedrijven nagaan of ze aan de opgelegde normen voldoen.
 • icon Diverse locaties
 • icon 1 sessie
 • icon 270,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 270,00 excl. BTW
 • icon 1 sessie
Door de milieuprestaties te meten en te registreren wordt het milieubeleid zichtbaar gemaakt en kunnen bedrijven nagaan of ze aan de opgelegde normen voldoen.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right
Vanaf 22/10/2024
Na het volgen van deze opleiding heeft men geleerd hoe een milieu audit te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.
 • icon Diverse locaties
 • icon 4 sessie(s)
 • icon 970,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 970,00 excl. BTW
 • icon 4 sessie(s)
Na het volgen van deze opleiding heeft men geleerd hoe een milieu audit te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen.
icon chevron right
Het is de bedoeling u meer inzicht te geven in de opbouw en praktische werkwijze bij het invoeren van een milieuzorgsysteem.
 • icon Diverse locaties
 • icon 7 sessie(s)
 • icon 1485,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 1485,00 excl. BTW
 • icon 7 sessie(s)
Het is de bedoeling u meer inzicht te geven in de opbouw en praktische werkwijze bij het invoeren van een milieuzorgsysteem.
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag