Kwaliteitscoördinator


Implementatie ISO 9001 (of QMS), procesbeheersing en strategie
#130594
Opleiding | Kwaliteit

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent en leert alle kwaliteitstechnieken te beheersen noodzakelijk voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

Omschrijving

Een goed gefundeerde kennis en een duidelijk inzicht in kwaliteitssystemen is onontbeerlijk. Een duidelijk begrip rond procesgericht ondernemen maakt het eenvoudiger KPI's met bijhorende targets in beeld te krijgen. Zodoende kan men de medewerkers op een met kennisondersteunende manier motiveren om de bedrijfs- of instellingsdoelstellingen te halen. Dankzij het praktijkgericht karakter is deze opleiding direct praktisch toepasbaar in uw 'werkplekomgeving'.

Een opleiding kwaliteitscoördinator in een unieke PDCA structuur met een multidisciplinair team van kwaliteitsdocenten: elk specialist in hun kwaliteitsdomein! In een industriële omgeving (van klein tot groot), of ook bij de overheid en in de welzijns- en gezondheidssector heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers. Het zijn de personen die er zullen toe bijdragen dat het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd en dat kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten alsook medewerkers van de kwaliteitsdienst. Personen die dagelijks instaan voor de kwaliteit, in alle mogelijke sectoren.

Leidinggevenden en verantwoordelijken die in hun dagelijkse functie willen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen ten einde het kwaliteitsniveau van de gehele organisatie op een hoger niveau te brengen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Wel is een "kwaliteitsverbeteringsgeest" noodzakelijk.

Toelatingsvoorwaarden

Diploma hoger secundair onderwijs of minimaal 3 jaar nuttige en aantoonbare ervaring binnen de kwaliteitsafdeling van een organisatie is echt een must.

Methodologie

De "kwaliteitskruisbestuiving" tussen deelnemers uit het bedrijfsleven enerzijds en de non profit en social profit zorgt voor een unieke "kwaliteitsinteractie" gestuurd door onze topkwaliteitsdocenten.

Programma

Stap 1: Implementatie ISO 9001 (of QMS)

1. Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

Definitie van kwaliteit,Geschiedenis van kwaliteit,Ontwikkeling van een kwaliteitssysteem, Kwaliteitsbepaling

2. Terugkoppeling naar kernactiviteiten

Sleutelconcepten bij kwaliteit,Planning en rapportering,organisatie,stroomschema's,primaire en secundaire processen,Time management en functieomschrijvingen,leiden van een kwaliteitsteam, de functie van kwaliteitsmanagement, ...

3. Procesbeheersing

Opstellen en opbouw van een kwaliteitshandboek, beheer van documenten,directieverantwoordelijkheid, review en doelstellingen,HRM, intake, evaluatie en sturing,Management van de middelen,Meetapparatuur & kallibraties,Inkoop,beheersing non-conformiteiten & corrigerende en preventieve maatregelen,Ontwerp & Ontwikkeling, ...)

Stap 2: procesbeheersing en strategie

1. Technieken

De verschillende kwaliteitstechnieken worden uitgelegd aan de hand van een kwaliteitsplanning (APQP) waarbij Design-FMEA en Process-FMEA de start vormen om een gedegen Control-Plan (beheersplan) uit te werken. Bij de uitwerking van deze zijn technieken zoals SPC en statistiche geschiktheidstudies evenals Meetsysteemanalyse (MSA) onontbeerlijk. Wanneer het alsnog fout loopt kunnen probleemoplossende technieken soelaas bieden.

In dit verhaal komen nog meerdere technieken aan bod zoals Design of Experiments , poka-yoke , 5 Why's , flow-charts , Characteristics-matrix , QFD , 7 shanin-tools, opsporen van variaties, ...

Uiteindelijk wordt ook 6-sigma geïnitieerd

2. Beleid: uitvoeren en controle

Auditoren, kwaliteitsaudit/-nulmeting, klantentevredenheid

3. Strategie

  • Missie, visie en strategiescenario's, integrale kwaliteitszorg, kosten van niet-kwaliteit tot ISO
  • van KPI naar balanced scorecard, EFQM
  • evaluatie van de opleiding
  • Bernard Van den Haute: QMS
  • Dominique Cool: kwaliteitstechnieken
  • Koenraad De Smet: Strategie

De opleiding kwaliteitscoördinator heeft mij een stevig fundament bezorgd in kwaliteitsbeheer, hetgeen ik vroeger toch wat miste. Verschillende technieken kwamen aan bod, waarvan ik er al enkele heb kunnen toepassen in mijn job. Binnen het tijdsbestek is het uiteraard niet mogelijk alles grondig uit te leggen, maar dan is het eerder kwestie om je na de opleiding verder te verdiepen in de aspecten die je het meest interesseren.Positief was ook de interactie met de medeleerlingen en lesgever, wat mogelijk werd gemaakt door de relatief kleine lesgroep.

De opleiding was, zeker in verhouding tot zijn prijs, van kwalitatief hoogstaand niveau.

Koen Deblauwe - Carpenter Belgium