Najaar 2024

Kwaliteitscoördinator

Implementatie van een kwaliteitssysteem.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent en leert alle kwaliteitstechnieken te beheersen noodzakelijk voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem in uw organisatie.

Omschrijving

In een bedrijfsomgeving heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers die een goed gefundeerde kennis en een duidelijk inzicht in de kwaliteitssystemen hebben. In elke bedrijf, heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers, zijnde de personen die er zullen toe bijdragen dat het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd en dat kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden.

Een duidelijk begrip rond procesgericht werken maakt het eenvoudiger KPI's met bijhorende targets in beeld te krijgen. Zodoende kan men de medewerkers op een met kennisondersteunende manier motiveren om de nedrijfsdoelstellingen te halen.Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die actief betrokken zijn bij verbeteringsprojecten alsook medewerkers van de kwaliteitsdienst. Personen die dagelijks instaan voor de kwaliteit, in alle mogelijke sectoren.

Leidinggevenden en verantwoordelijken die in hun dagelijkse functie willen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen ten einde het kwaliteitsniveau van de gehele organisatie op een hoger niveau te brengen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Wel is een "kwaliteitsverbeteringsgeest" noodzakelijk.

Methodologie

De 'kwaliteitskruisbestuiving' tussen deelnemers uit het bedrijfsleven enerzijds en de non profit en social profit zorgt voor een unieke 'kwaliteitsinteractie' gestuurd door onze topkwaliteitsdocenten.

Dankzij het praktijkgericht karakter is deze opleiding direct toepasbaar in uw werkplekomgeving.Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

1. Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) - docent: Bernard Van den Haute

Definitie van kwaliteit, geschiedenis van kwaliteit, ontwikkeling van een kwaliteitssysteem, kwaliteitsbepaling.


2. Terugkoppeling naar kernactiviteiten - docent: Bernard Van den Haute

Sleutelconcepten bij kwaliteit: planning en rapportering, organisatie, stroomschema's, primaire en secundaire processen, time management en functieomschrijvingen, leiden van een kwaliteitsteam, de functie van kwaliteitsmanagement, ...


3. Procesbeheersing - docent: Bernard Van den Haute

Opstellen en opbouw van een kwaliteitshandboek, beheer van  documenten, directieverantwoordelijkheid, review en doelstellingen, HRM, intake, evaluatie en sturing. Management van de middelen. Meetapparatuur & kallibraties. Inkoop, beheersing non-conformiteiten & corrigerende en preventieve maatregelen, ontwerp & ontwikkeling, ...

 

4. Kwaliteitstechnieken - docent: Dominique Cool

De verschillende kwaliteitstechnieken worden uitgelegd aan de hand van een kwaliteitsplanning (APQP) waarbij Design-FMEA en Process-FMEA de start vormen om een gedegen Control-Plan (beheersplan) uit te werken. Bij de uitwerking van deze zijn technieken zoals SPC en statistiche geschiktheidstudies evenals Meetsysteemanalyse (MSA) onontbeerlijk. Wanneer het alsnog fout loopt kunnen probleemoplossende technieken soelaas bieden.
In dit verhaal komen nog enkele technieken aan bod zoals Design of Experiments, poka-yoke, 5 Why's, flow-charts, Characteristics-matrix, QFD, Ishikawa, foutboomanalyse, opsporen van variaties, ...
 

5. Beleid: uitvoeren en controle - docent: Bernard Van den Haute

Auditoren, kwaliteitsaudit/-nulmeting, klantentevredenheid.


6. Strategie - docent: Bernard Van den Haute

Missie, visie en strategiescenario's, integrale kwaliteitszorg, kosten van niet-kwaliteit tot ISO, van KPI naar  balanced scorecard, EFQM.


Getuigschrift

U ontvangt een attest van deelname aan deze opleiding.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Marcia Vansever

Marcia Vansever

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag