Club inkoopprofessionals - collega’s onder mekaar

#140221
Club | Inkoop

Introductie

De "Club Inkoopprofessionals" verenigt inkoopmanagers en inkoopverantwoordelijken van zowel kleine, middelgrote en grote bedrijven. Ook inkoopprofessionals uit de publieke sector en de social profit zijn welkom. In de sessies wordt niet uitgegaan van de specifieke regelgeving die van toepassing is op aanbestedende overheden, doch los daarvan zijn veel zaken uit de bedrijfswereld even relevant en herkenbaar voor de publieke sector.

Op een flexibele manier komen voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van inkoopmanagement aan bod.

Omschrijving

Tijdens iedere bijeenkomst wordt er ofwel een thema gebracht door een gastspreker of wordt er op bezoek gegaan in een bedrijf waar we de concrete toepassing in de praktijk kunnen ervaren.

Deze club staat onder toezicht van een stuurgroep van inkoopmanagers en inkoopdeskundigen die o.a. de thema's aanbrengt.

Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking.

Stuurgroep

 • Greet Beuselinck, Joris Ide
 • May Van Aperen, Xantip
 • Els Van Der Borght, Alfatex
 • Fleur Deknud, Clarysse Jules Weverij
 • Hans Roets, Boss Paints
 • Nick Mouton, SBM/Escala

Het geheel wordt steeds in een aangenaam kader gebracht. Aansluitend op de presentatie is er een uitgebreid diner voorzien: een uitstekende gelegenheid om uw netwerk verder uit te bouwen.

Covid-19: mits goede vooruitzichten worden de sessies indien nodig en indien enigszins mogelijk enkele weken uitgesteld om dit alles toch fysiek te kunnen laten doorgaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Inkoopprofessionals

Programma

Sessie 1: Inkoop na Covid-19 - Bedrijfscontinuïteit nastreven

Spreker: Prof. Dr. Tom Van Woensel, professor Goederentransport en logistiek, Universiteit Eindhoven & Academisch directeur Master Global Supply Chain Management, AMS.

De (wereldwijde) toeleveringsketens worden ernstig verstoord of staan onder grote druk als gevolg van verschillende grote disrupties (zoals COVID19, Brexit, etc.). Strategieën gericht op (wereldwijde) efficiëntie lijken niet meer te werken. De supply chain moet de komende jaren toekomstbestendiger en veerkrachtiger (resilient) worden. In deze gespreksavond, gaat prof. Dr. Tom Van Woensel in op vragen zoals: Wat zijn de lessen die zijn getrokken uit deze crisis? Wat zijn de huidige modellen en strategieën voor de toeleveringsketen? Hoe moeten toeleveringsketens eruit zien na grote disrupties?

 • Datum: dinsdagavond 27 april 2021 in onze campus te Gent, Tramstraat 63
 • Vanaf 18.30 uur: Insteek spreker in interactie met de clubleden
 • Tussen de sessie door wordt een verzorgd diner gepresenteerd
 • Indien gewenst of vereist kan u de sessie ook online volgen (mixed class-formule)

Sessie 2: Verzekeringen – een vergeten domein van de inkoper: Wat kan/mag je (niet) verwachten

Spreker: Dhr. Jorg Hulpio, Vanbreda Risk & Benefits

Neen, geen salespraatje. Wel een uiteenzetting door een expert ter zake rond disrupties in de bedrijfscontinuïteit alsook in de supply chain en wat je al dan niet kan verwachten van verzekeringen in dat kader: aandachtspunten, valkuilen en oplossingen.

 • Datum: dinsdagavond 22 juni 2021 in onze campus te Gent, Tramstraat 63
 • Vanaf 18.30 uur: Insteek spreker in interactie met de clubleden
 • Tussen de sessie door wordt een verzorgd diner gepresenteerd
 • Indien gewenst of vereist kan u de sessie ook online volgen (mixed class-formule)

Sessie 3: Het intern draagvlak van de aankoopdienst versterken: Hoe omgaan met weerstand

Spreker en vertrouwde docent met tonnen ervaring brengt deze topic niet vanuit de invalshoek leidinggevende - medewerker (gezagspositie) want dat is minder de issue als we het over draagvlak hebben, maar eerder vanuit de invalshoek van een interne business partner ten opzichte van anderer business units en directie   

 • Datum: wordt normaliter ingepland in september, datum wordt later bepaald in functie van eventuele beperkende omstandigheden
 • Vanaf 18.30 uur: Insteek spreker in interactie met de clubleden
 • Tussen de sessie door wordt een verzorgd diner gepresenteerd
 • Indien gewenst of vereist kan u de sessie ook online volgen (mixed class-formule)

Sessie 4: Inspiratiebezoek AZ Nikolaas – Aankopen in de zorgsector

Gastheer: Dhr. Koen Neve, hoofd facility & aankoop

Als één sector aan den lijve ondervonden heeft welke impact disrupties in de aankoop met zich meebrengen en daarbij koortsachtig op zoek gingen naar oplossingen, dan is het wel de zorgsector. Maar we kijken ook breder. Inspiratiebezoek AZ Nikolaas: hoe omgaan met interne verwachtingen, 'monopolies', noodsituaties, enzovoort. Aankoop in de zorg.

 • Datum: wordt normaliter ingepland in november, datum wordt later bepaald in functie van eventuele beperkende omstandigheden
 • Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting gevolgd door een rondleiding
 • Tussen de sessie door wordt een verzorgd diner gepresenteerd