Coming Soon

Professioneel inkoper

Optimaliseer het inkoopproces tot significante bijdragevan uw bedrijfswinst
 • KMO-portefeuille

Introductie

Het belang van de inkoopfunctie neemt voortdurend toe. Meer en meer ondernemingen beseffen dat inkoop een erg belangrijke bijdrage levert tot hun bedrijfssucces (lees: winst). Inkopen is een specialistisch vakgebied, waarin goed opgeleide inkopers moeten samenwerken met professionele verkopers.

De opleiding professioneel inkoper bestaat uit een uniek vierluik waarvan elk luik een specifiek aspect van professioneel inkopen behandelt.

U kunt inschrijven voor het totaalprogramma aan sterk gereduceerde prijs of intekenen voor één of meerdere modules:

Module 1: Professioneel inkopen: uw inkoop sneller en beter organiseren

Module 2: Efficiënter inkopen: van leveranciersselectie tot leveranciersevaluatie

Module 3: (soft)skills voor de professionele inkoper: inkopen met IQ en EQ

Module 4: Onderhandelen voor de professionele inkoper: om sterker in uw schoenen te staan in diverse inkoopsituaties

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Efficiënter inkopen: enkele belangrijke inkoopkengetallen, het positioneren van uw organisatie in het inkoopontwikkelingsmodel, het operationeel inkoopproces, uw dagelijkse praktijk omgezet in functie van procesverbetering.
 • Professioneel inkopen: het tactisch inkoopproces. Van specificatie over marktanalyse, prijsvraag, onderhandelen, contracteren tot leveranciersbeheer, financiële analyse van uw leveranciers.
 • (Soft)Skills voor de professionele inkoper: de vereiste (soft)skills van een professionele inkoper en uw persoonlijke competenties inschatten, effectieve beïnvloeding, communicatief teamwork, interne en externe marketing van uw aankoopfuncties.
 • Onderhandelen voor de professionele inkoper: professioneel onderhandelen in al zijn aspecten en in de
 • praktijk.

Omschrijving

 • Is de inkoopfunctie in uw bedrijf optimaal georganiseerd?
 • Wordt er in uw onderneming optimaal ingekocht?
 • Koopt u bij de juiste leveranciers aan of bent u een prijskoper?
 • Zijn alle onderhandelingsstrategieën als inkoper gekend?

Optimaliseer uw inzicht in een efficiënt inkoopproces, van leveranciersselectie tot leveranciersevaluatie, van bestelling tot levering. En vergeet hierbij uw vaardigheden als professioneel inkoper en zeker ook uw inkooponderhandelingsvaardigheden niet.

Tijdens deze praktijkopleiding met cases krijgt u veel tips van/voor inkoopprofessionals om inkoop in uw onderneming optimaal te (her)screenen en te (her)optimaliseren. Deze cyclus biedt u, naast de klassieke inkoopinformatie ook gespecialiseerde expertise met voldoende ruimte voor ervaringsuitwisseling en discussie. Nadien kunt u als professioneel inkoper uw inkooporganisatie optimaal uitbouwen of verder ontwikkelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Alle inkopers die de bestaande tools en modellen willen leren kennen en gebruiken.
 • Managers en verantwoordelijken met een directe verantwoordelijkheid voor inkoop, op zoek naar praktische inkooptools en -wetenswaardigheden.
 • Managers en verantwoordelijken uit een ander functioneel domein, die hun visie op inkoop willen verruimen.

Voorkennis

Een eerste kennismaking met inkoop in organisaties.

Methodologie

De modulaire opbouw biedt u de mogelijkheid specifiek items te kiezen binnen uw inkoop interessesfeer. Elke module kan apart gevolgd worden, maar de meest optimale ontwikkelingscurve wordt bekomen bij het doorlopen van de diverse modules. Deze opleiding is een ontdekkingstocht langs alle praktische tools en wetenswaardigheden die essentieel zijn voor het efficiënt functioneren van zowel junior, medior als senior buyers of aankopers. De voorbereiding van alle cases gebeurt steeds in groepsverband. U bepaalt zelf aan welke rollenspelen u deelneemt.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

MODULE 1: Professioneel inkopen: uw inkoop sneller en beter organiseren

5 sessies van 3 uur

luik 1: inkoop, van nu tot later

Hoe ziet het inkoopproces er vandaag de dag uit? Hoe zal het inkoopproces er in de toekomst uitzien?

luik 2: hoe haalt u meer winst uit het inkoopproces

Ratio, Du Pont model, classificatie van goederen en diensten, praktische toepassingen

luik 3: het inkoopontwikkelingsmodel

Wat is het inkoopontwikkelingsmodel? Waar is mijn onderneming gepositioneerd in het model? Wat zijn de volgende fasen in het model? Wat doe ik ermee?

Luik 4: het operationeel inkoopproces

Van aanvraag tot bestellingen, van levering tot betaling factuur, do's & dont's in functie van procesverbeteringen

MODULE 2: Efficiënter inkopen: van leveranciersselectie tot leveranciersevaluatie

5 sessies van 3 uur

Luik 1: behoeften ontdekken en de markt verkennen

Specificatie, marktanalyse

Luik 2: de prijs is niet altijd wat het lijkt

Total Cost of Ownership, index, cost break-down, prijsmatrix

Luik 3: onderhandelen met leveranciers

Communicatie, machtsbronnen, do's & dont's

Luik 4: contracteren en beheren

Basisregels van het contacteren, opvolgen van leveranciers, beoordeling leveranciers, service level

agreements, praktische toepassingen

Luik 5: doorlichten van leveranciers

Balans analyse, Break-even analyse, praktische toepassingen

MODULE 3: (soft)skills voor de professionele inkoper: inkopen met IQ en EQ

5 sessies van 3 uur

Luik 1: Assertief en zelfzeker communiceren

Communicatie en assertiviteit in de praktijk, praktijkoefeningen

Luik 2: effectieve beïnvloeding

hoe "buy in" krijgen we uw interne organisatie, Thomas Kilmann, Influence mapping, toepassing op eigen

organisatie

Luik 3: effectieve communicatie in functie van teamwork

Eigen stijl leren ontdekken, andere stijlen leren kennen, praktijkoefeningen

Luik 4: hoe inkoop op de kaart zetten?

Marketing van de aankoopafdeling, omzetten in de praktijk

MODULE 4: Onderhandelen voor de professionele inkoper: om sterker in uw schoenen te staan in diverse inkoopsituaties

5 sessies van 3 uur

Luik 1: de perfecte voorbereiding van een onderhandeling met een leverancier

Analyse, doelstellingen, procedures

Luik 2: tips & tricks om een betere onderhandelaar te worden

De portfolio benadering, technieken m.b.t. structuur, druk, ... , do's & dont's

Luik 3: onderhandelen in de praktijk

Voorbereiden, eenvoudige cases en meer complexe cases

Getuigschrift

Voor het behalen van het certificaat "Inkoopprofessional" wordt er elk jaar in de loop van juni een extra sessie georganiseerd, waarin de cursist aantoont dat de aangeleverde materie - over de 4 modules heen - verder uitgediept werd in zijn of haar professionele omgeving.

Voorwaarden voor het behalen van het certificaat van inkoopprofessional:

 • De cursist mag maximaal 5x geheel of gedeeltelijk afwezig zijn over de 4 modules van de opleiding heen.
 • De cursist dient deel te nemen aan de certificatie-opdracht.

De resultaten van de certificatieopdracht worden door de jury overgemaakt aan uw rechtstreeks leididnggevende en de personeelsverantwoordelijke in uw onderneming.

Verwachtingen m.b.t. de certificatieopdracht:

 • Van elk van de 4 modules dient minimum 1 onderdeel verder uitgediept te worden.
 • Deze onderdelen dienen aantoonbaar toegepast te zijn in/ op de eigen organisatie/ werkomgeving.
 • De presentatie wordt gegegeven aan alle medecursisten die deelnemen aan de certificatie-opdracht en de jury.

Indien u de opleiding volgt -  zonder deelname aan de certificatieopdracht - ontvangt u een attest met vermelding van aanwezigheid.

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Laurence Binst

Laurence Binst

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag