Warmteverliesberekening volgens nieuwe vereenvoudigde methode 2020


Met de komst van een nieuwe bijlage ziet de warmteverliesberekening er anders uit
#200060

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na de opleiding weet u hoe stap voor stap een berekening moet maken van de warmtebelasting van een gebouw op lokaal, eenheid en gebouwniveau. Dit resultaat is dan de basis voor de dimensionering van de warmteopwekker en de warmte-afgiftesystemen.

Introductie

Deze opleiding is door het VEA voor 6 uren permanente vorming goedgekeurd.

Een correcte warmteverliesberekening opmaken op basis van de meeste recente versie van de normen en hun bijlages ligt aan de basis van epb-aanvaarde staving stukken.

Omschrijving

In de opleiding wordt de theorie van het berekenen van de warmtebelasting van een gebouw voorgesteld, gevolgd door een toepassing met een rekenblad op een case.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die berekeningen wilt maken op basis van de geldende normen voor het dimensioneren van de verwarmingsinstallaties bij residentiële en niet- residentiële gebouwen: architect, epb-verslaggever, installateur, studiebureel techniek, …

Voorkennis

Er is geen vereiste voorkennis nodig.

Programma

In het theoretisch luik wordt met de nieuwe vereenvoudigde methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting voorgesteld waarbij veel aandacht wordt besteed aan de nieuwe klimatologische gegevens, de basisbinnentemperatuur, de nieuwe aanpak voor het inrekenen van koudebruggen (bouwknopen), warmteverliezen naar grond, de bepaling van de binnentemperatuur van naburige gebouwen en de gewijzigde aanpak voor het warmteverlies door luchtverversing.

2020-60-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.