E-learning EPB : Warmteverliesberekening volgens gewijzigde normering 2020


De nieuwe bijlage van de norm wijzigt de warmteverliesberekening en voorziet in een vereenvoudigde aanpak.
#200218
E-learning | HVAC, elektro en sanitair

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De opleiding bestaat uit de theorie van de normering en de praktijk met een nieuw rekenblad voor de warmteverliesberekening. De case bestaat uit een appartement dat deel uitmaakt van een half open een appartementsgebouw.

  • digitale onderwijsvormen (E-learning/webinar vanaf 4 mei)
  • klassikale leervormen op campus niveau (najaar 2020)

Introductie

Deze opleiding is door het VEA goedgekeurd voor 6 uren permanente vorming voor de EPB-verslaggever.

Aan de basis van de ontwerptemperaturen van het verwarmingsregime ligt een dimensioneringsnota die opgemaakt is met de nieuwste versie van de normering voor warmteverliezen in gebouwen.

NIEUW - NIEUW - NIEUW

Vanaf augustus 2020 mag iedereen die bij SBM via webinar of e-learning een EPC/EPB- opleiding volgt, op woensdagavond tussen 17:00u en 18:00u enkel via Zoom vragen stellen ivm EPC/EPB. Deze eerste lijnservice voor uitsluitend SBM EPC/EPB cursisten is volledig gratis. Met een email naar pv@epc4u.be maakt u voorafgaand een afspraak voor een Zoom live sessie.

Omschrijving

Aan de hand van een voorbeeld van appartementsgebouw wordt met behulp van een rekenblad de warmteverliesberekening gemaakt overeenkomstig de norm en de nieuwe bijlage versie 2020.

Met de opgedane kennis van de theorie en de praktijk bent u in staat om de vermogens te bepalen per lokaal en voor de warmteopwekker (ketel/warmtepomp/kachel).

Deze vermogens liggen aan de basis voor de verdere dimensionering van de vloerverwamring, radiatoren of convectoren zodat het temperatuurregime (aanvoer- en retourtemperatuur) voor EPB kan gestaaf d worden.

Het programma omvat dus theorie van de norm en de nieuwe bijlage 2020, een case van een appartementsgebouw en het werken met het rekenblad. (Excel) met het oog op het verwerven van kennis en inzicht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot al wie betrokken is in het selecteren, dimensioneren en evalueren van verwarmingsinstallaties van gebouwen.

In het bijzonder richt deze opleiding zich tot:
Architecten,ingenieurs technieken, EPB-verslaggevers, installateurs centrale verwarming

Voorkennis

Basiskennis EPB en installaties is wenselijk maar voor het overige is er geen voorkennis vereist.

Programma

Theorie van de norm en de nieuwe bijlage 2020. Case van een appartementsgebouw. Werken met het rekenblad. (Excel). Verwerven van kennis en inzicht.

Aan de hand van een voorbeeld van appartementsgebouw wordt met behulp van een rekenblad de warmteverliesberekening gemaakt overeenkomstig de norm en de nieuwe bijlage versie 2020.

Met de opgedane kennis van de theorie en de praktijk bent u in staat om de vermogens te bepalen per lokaal en voor de warmteopwekker (ketel/warmtepomp/kachel).

Deze vermogens liggen aan de basis voor de verdere dimensionering van de vloerverwamring, radiatoren of convectoren zodat het temperatuurregime (aanvoer- en retourtemperatuur) voor EPB kan gestaaf d worden.

Het programma omvat dus theorie van de norm en de nieuwe bijlage 2020, een case van een appartementsgebouw en het werken met het rekenblad. (Excel) met het oog op het verwerven van kennis en inzicht.

2020-218-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.