Onboarding en begeleiden van nieuwe medewerkers


Wat zijn de geheimen van een succesvol onthaalbeleid?
#110636
Opleiding | HRM

Introductie

 • Wat zijn de belangrijkste stappen die ik kan nemen om een professionele aanpak te hanteren bij het opzetten van een onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers?
 • Ik heb gehoord dat het verplicht is om een onthaalbeleid en begeleiding voor nieuwe werknemers te hebben. Klopt dat? En zo ja, wat zijn dan de belangrijkste zaken waar ik rekening mee moet houden als ik een dergelijk beleid opzet?
 • Ik wil graag praktische toepassingen gebruiken om nieuwe medewerkers goed te onthalen en te begeleiden tijdens hun eerste weken in ons bedrijf. Kan u voorbeelden geven van dingen die we kunnen doen, zoals welkomstbrochures, onthaaldagen en het buddy-systeem?

Op deze en tal van andere vragen krijgt u een helder antwoord.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Professionele aanpak in het opstarten van een onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers
 • Pe bestaande onthaal- en introductieprocedure kritisch toetsen en optimaliseren

Omschrijving

Verplicht onthaalbeleid: waarom is het belangrijk?

Wist u dat een onthaalbeleid en begeleiding van een nieuwe werknemer verplicht is? Het KB van 25 april 2007 legde de regels hiervoor wettelijk vast. Maar waarom is dit zo belangrijk?

De eerste indruk die een nieuwe medewerker krijgt, bepaalt in sterke mate de verdere samenwerking. Een goed onthaal is daarom van groot belang. Het biedt de mogelijkheid om basisafspraken te maken voor de verdere tewerkstelling en om de nieuwe medewerker welkom te heten in het bedrijf.

Voordelen van een vastgelegde onthaalprocedure

Een vastgelegde onthaalprocedure is een bijzonder handig instrument om te zorgen dat alle nieuwe medewerkers op dezelfde manier worden onthaald. Hiermee wordt discriminatie of uitsluiting van nieuwe medewerkers voorkomen. Daarnaast leidt een goed doordacht onthaal tot een win-win situatie voor zowel de nieuwe medewerker als het bedrijf.

Hoezo, een win-win situatie?

Een nieuwe medewerker voelt zich welkom en kan op een efficiënte manier worden ingewerkt, wat de basis legt voor een goede samenwerking. Het bedrijf en de collega's hebben op hun beurt baat bij een snelle inwerkperiode, waardoor de nieuwe medewerker snel kan worden ingeschakeld en productief kan zijn.

Professionele aanpak bij het opzetten van een onthaal- in introductieprocedure

Implementeer daarom een goed doordacht onthaalbeleid en zorg voor een professionele aanpak bij het opzetten van de onthaal- en introductieprocedure voor nieuwe medewerkers. Hiermee zet u de eerste stap naar een succesvolle samenwerking en voorkomt u mogelijke problemen in de toekomst.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is gericht op HR-verantwoordelijken en (HR-)medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onthaal en de introductie van nieuwe collega's.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

Tijdens deze opleiding worden verschillende methodologieën behandeld, waaronder het wettelijk kader, modellen en praktijk, good practices en ervaringsuitwisselingen.

onthaal-medewerker-1-2_2011-636.png
onthaal-medewerker-1-1_2011-636.jpg

Programma

DEEL 1 - Waarom een onthaalbeleid?

 • Wettelijk kader: onthaal van nieuwe medewerkers is verplicht
 • Een psychologisch én professioneel aspect
 • Vaak voorkomende misvattingen

DEEL 2 - De organisatie van een warm en kwalitatief onthaal

 • Organiseren op drie niveaus: de organisatie, de werkvloer/het team en de functie
 • Organiseren in drie tijdsblokken: vóór de start, tijdens en na de inwerkingperiode
 • Organiseren vanuit drie brillen/doelstellingen: onthaal, opleiding en begeleiding
 • De rol van de leidinggevende versus meter/peter
 • Uitrol van een efficiënt meter/peter programma
 • Leercurve en leerstijlen
 • Praktische toepassingen vb. welkomstbrochure, onthaaldag, buddy-systeem, …

DEEL 3 - Aan de slag

 • Hoe introduceren binnen de organisatie?
 • Integratie met het HR-beleid
 • Do’s and don’ts
 • Good practices en ervaringsuitwisselingen
2011-636-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Deze opleiding wordt verzorgd door Tine Callebaut.

Tine is als bedrijfspsycholoog steeds geboeid geweest door menselijke interacties, talent en vitaliteit. In haar "rugzak" zit meer dan 10 jaar ervaring in de HR-wereld en dit vanuit verschillende rollen (consultant, stafmedewerker, manager, loopbaanbegeleider en stress- & burn-out coach). Collega's, medewerkers en cliënten omschrijven haar als een mensgerichte HR-manager en coach: inhoudelijk onderbouwd met zorg voor de mens achter de medewerker; waar nodig hard in de boodschap, maar steeds zacht voor de mens. Tine heeft ervaring in verschillende sectoren waaronder HR-consultancy, zorgsector, jeugdwerk en onderwijs. Ze werkt het liefst op het kruispunt van theorie en praktijk: wetenschappelijk onderbouwd, maar tegelijk met de voeten in de realiteit van de werkcontext. Tine combineert deeltijdse HR-opdrachten met de uitbouw van haar eigen "ont-haast-praktijk" voor talent- en vitaliteitsmanagement.