Lerende parken


Co-sourcing en Talentdeling
#180306
Opleiding | HRM

Introductie

Op 22 november 2018 nodigen wij u graag uit op ons evenement waarbij talentdeling, werkgeversorganisaties en co-sourcing centraal staan.

Omschrijving

Heeft u nood aan meer flexibele arbeid? Wil u een meer efficiënte benutting van uw workforce? Zorgen piekperiodes voor een vraag naar extra personeel? Maar wil u uw werknemers wel motiveren met werkzekerheid?

Schrijf u dan nu in voor het evenement “Talentdeling en Co-sourcing” en ontdek hoe werknemers flexibel kunnen ingezet worden in meerdere organisaties zonder verlies van werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden.

Mis het niet en creëer zuurstof voor uw organisatie en haar werknemers!

Dit netwerkevenement wordt georganiseerd in het kader van het  ESF onderzoeksproject ‘Lerende Parken’. In dit project wordt een model voor talentdeling tussen bedrijven ontwikkeld met het Bedrijvenpark Sappeleen in Poperinge als case. Dit instrument vormt de basis om de mobiliteit van werknemers tussen bedrijven (co-sourcing) te bevorderen en hen zo langer én enthousiast aan het werk te houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen met interesse in co-sourcing en talentdeling van werknemers.

Programma

13.30 u – 14u : ontvangst en registratie

14u00

Verwelkoming en  voorstelling Kennisplatform Bedrijventerreinmanagement  ; Philippe Tavernier- Algemeen coördinator Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen - POM West-Vlaanderen

Ervaringen uit het  ESF project “Lerende parken” en de praktijkcase PopIn Poperinge ;  Hermien Wittouck – projectcoördinator – Groep Syntra West Brugge

14u30

Juridische instrumenten voor Co-sourcing  ; Steffie Claeys / Bart Christiaens – Docenten Bedrijfsmanagement – Arteveldehogeschool Gent

15u10 – 15 u 30 : koffiepauze

15u30 – 17u00

Talentdeling in de praktijk  (25’ ‘); Martine Beyers – UQ Talents

Aanpak en Ervaringen van Werkgeversgroepering ‘vzw Limburgse Pool voor Transport & Logistiek’;  Roel Smets - Alders Transport

Co-sourcing : een hefboom voor duurzame loopbaanontwikkeling” ; Inge Janssens – directeur experience@work  

17u 00

Slotwoord : “het Federaal beleid rond nieuwe arbeidsvormen”;  Kathelijne Verboomen, -kabinetsmedewerker – kabinet van Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Netwerkreceptie

Prijsinfo

Deelname kost 30 euro