Najaar 2024

Leren delegeren. Tips en valkuilen.

Tools en skills om als professioneel teamleider te kunnen delegeren.
 • KMO-portefeuille

Introductie

Leer de kunst van het delegeren in 2 sessies!

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Centraal in de cursus staat de bewustwording, de zelfwaarde en de zelfgroei op het vlak van communicatie, keuze, verantwoordelijkheid, leiding geven, zelfmanagement en delegeren.

Omschrijving

Het doel van deze korte opleiding is om op dit vlak tot een grotere zelfredzaamheid van de medewerkers te komen. Het is niet enkel de bedoeling een beter zelfinzicht te krijgen, maar ook meer kennis van communicatietechnieken, van strategische taakverdeling, bemiddelen, motiveren, de valkuilen bij leidinggeven en het aanzetten tot eigenaarschap.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor leidinggevenden: diensthoofden, ploegbazen, managers, chef technische dienst, ... met nood aan tools en skills om als professioneel teamleider te kunnen delegeren.

Methodologie

De trainer-coach gebruikt een methodiek die eigen is aan het ervaringsleren. Naast het theoretisch kaderen zijn er ook oefeningen, observaties, ervaringsuitwisseling, coaching en het formuleren van een individueel actieplan.

De trainer heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met medewerkers uit diverse sectoren, bedrijven en organisaties.

De toegepaste methodiek kenmerkt zich door:

 • Intensief maatgericht.  
 • Hoofdzakelijk in groep, dienend als veilig oefenterrein.
 • Vanuit het ervaringsleren: de mate van het leren wordt bepaald door de deelnemer zelf. Via de leerstijlen doen, conceptualiseren, experimenteren en reflecteren ontstaat, door de roterende manier van werken met de leerstijlen, een meer efficiënte en snellere manier van leren.
 • Emancipatorisch: elke deelnemer is een schakel van het groepsdynamisch gebeuren binnen een bedrijf of een organisatie. Hij wordt bewustgemaakt van de invloed van de eigen inbreng op het geheel van de organisatie.
 • Realiteitsgebonden: de theorie komt beperkt (maar wel relatief volledig wat de basishoudingen betreft) aan bod en wordt steeds getransfereerd naar de eigen ervaring en praktijk. Er wordt consequent rekening gehouden met de eigen mogelijkheden en beleving.
 • Oefeningen: ervaringsuitwisseling, casus-analyse, transfer naar het eigen werkveld, subgroepwerking, reflectie, evaluatie en toepassingen.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Sessie 1 -  Een professionele communicatie

 • Overzicht van de doelstellingen tijdens de sessies
 • Inleiding
 • Mijn effect op de ander: de wet van Maier?
 • Wat is communicatie en wat doet u ermee?
 • Feiten en interpretaties op de werkvloer?
 • Wat zijn de wetten in communicatie en hoe uiten deze zich op de werkvloer?
 • Hoe blijf ik op mijn "lijn" staan als leidinggevende?
 • Wat is delegeren?
 • Beginselen van delegeren?
 • Middelen en/of bevoegdheden delegeren?
 • Wie heeft de eindverantwoordelijkheid?
 • Wat levert het u op als u delegeert?
 • Wat delegeert u best en wat delegeert u beter niet?
 • Aan wie delegeert u?
 • Een logboek aanleggen?
 • Valkuilen bij delegeren?

Sessie 2 - Het professioneel delegeren

 • Delegeren in tien stappen?
 • Waarom delegeer ik?
  • Wat delegeer ik?
  • Het Besluit nemen
  • Taken koppelen aan personen
  • Een delegatiegesprek voorbereiden
  • Afspraken maken tijdens het delegatiegesprek
  • Laat los, met tussentijdse toetsing (controle, opvolging)
  • Evalueer het eindresultaat
  • Neem (eventueel) taken weer af
  • Evalueer en verbeter
 • Delegeerschama's maken
 • Leervragen formuleren
 • Oefeningen

Ook interessant voor jou

Vanaf 26/09/2024
Wilt u leren hoe u medewerkers effectief kunt coachen en begeleiden naar groei en succes? SBM helpt u.
 • icon Diverse locaties
 • icon 3 sessie(s)
 • icon 995,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 995,00 excl. BTW
 • icon 3 sessie(s)
Wilt u leren hoe u medewerkers effectief kunt coachen en begeleiden naar groei en succes? SBM helpt u.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right
Deze training is een must voor elke nieuw-leidinggevende die zich wil verdiepen in zijn nieuwe leidersrol.
 • icon Diverse locaties
 • icon 4 sessie(s)
 • icon 1340,00 excl. BTW
icon chevron right
 • icon Diverse locaties
 • icon 1340,00 excl. BTW
 • icon 4 sessie(s)
Deze training is een must voor elke nieuw-leidinggevende die zich wil verdiepen in zijn nieuwe leidersrol.
 • KMO-portefeuille
icon chevron right

Wilt u graag een opleiding aanpassen op maat van uw bedrijf?

Samen creëren we uw perfecte opleiding!

Foto Steven Soenen

Steven Soenen

Projectcoördinator

Ik wens een incompany opleiding

Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag