Actuele sociale wetgeving bedrijfsvoertuig, kostenvergoeding VAA


Bedrijfswagen zijn nog steeds een gegeerd doelwit
#120809
Opleiding | HRM

Introductie

Bent u nog mee met de huidige stand van zaken?

Met dit seminarie gaat u voor een praktische aanpak, waarbij we focussen op een actualisatie van de materie. Bedrijfswagens zijn een gegeerd doelwit. Er is ook veel te doen over de BTW-regeling voor voordelen van alle aard, waardoor de BTW-kosten op bedrijfswagens zouden stijgen voor ondernemingen.

Omschrijving

We tonen u, via berekeningen, het verschil in nettoloon met of zonder bedrijfswagen, en de voordelen van alle aard voor uw werknemers.

De RSZ voorziet forfaits op vlak van onkostenvergoedingen en brengt geregeld een aanpassing op vlak van bedragen en toepassingsvoorwaarden. We geven u de nodige inzichten, zodat u het loonpakket voor de werknemer kunt optimaliseren. De verschillende soorten kostenvergoedingen worden vanuit sociaalwettelijk en fiscaal standpunt ontleed.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Zaakvoerders, directie, payroll en HR-verantwoordelijken, medewerkers payroll en personeelsdienst

sociale-wetgeving-1-4_2012-809.jpg

Programma

1. Bedrijfswagens en alternatieven

 • Welke is de belastbare basis?
 • Wat nemen we als 'catalogusprijs'?
 • De parameter 'CO² uitstoot': hoe berekent u het nieuwe voordeel alle aard?
 • Op welke mate beïnvloedt de bedrijfswagen het maandloon van uw werknemer?
 • Sociaalrechterlijk: bedrijfswagens en de impact bij afwezigheden, veranderen van functie, aansprakelijkheid van de werkgever
 • Alternatieven: het individueel mobiliteitsbudget, carpoolen, wagenpark afbouwen, bedrijfsfiets, parkeerbudget, sociaal abonnement, ...
 • Hoe kan het flexibel organiseren van mobiliteit concreet aangepakt worden?

2. Onkostenvergoedingen en voordelen alle aard

 • Kosten eigen aan de werkgever: wat kan, wat kan niet? De RSZ en de fiscus stellen elk eigen voorwaarden. Wanneer kunt u werkelijke kosten terugbetalen en wanneer werkt u met forfaits?
 • Basisprincipes berekening voordeel van alle aard
 • Mogelijke terugbetalingen: baan-, dag-, maaltijdvergoedingen/buitenlandse dienstreizen/gebruik eigen vervoer voor beroepsdoeleinden/ kledijkosten/bureaukosten/terugbetaling internetaansluiting/betaling mobiele telefonie/GSM van de onderneming, computer van de onderneming/PC Privé Plan/maaltijdcheques, geschenken en geschenkcheques, sport- en cultuurcheques/huwelijks- en anciënniteitspremies/kosten voor thuiswerk/aanvullingen op sociale-zekerheidsuitkeringen
 • In de samenstelling van een forfaitair bedrag: waarmee houdt u rekening?

3. Mogelijke sancties

 • De aandachtspunten bij een controle van de fiscus en RSZ
 • Gevolgen voor werknemer
 • Gevolgen voor werkgever
 • Verjaringstermijnen

Prijsinfo

Korting op uw opleidingskost!

Bespaar als KMO op de prijs van uw opleiding met KMO-portefeuille. Dien uw aanvraag ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding in. Meer informatie, registraties en aanvragen van uw subsidie op https://www.vlaio.be.

Wouter Provoost, legal consultant en specialist sociale wetgeving.