Financiële analyse en balansmanagement


Balansen beter analyseren en presenteren
#180703
Opleiding | Financieel Beleid

Introductie

U bent reeds vertrouwd met de bouwstenen van de jaarrekening maar wil graag zelf meer routine ontwikkelen in de financiële analyse en evaluatie van een onderneming. Tal van belanghebbenden (leveranciers, bankiers, kredietverzekeraars, de fiscus, ...) volgen immers evoluties van uw balans(-structuur) en dus de financiële gezondheid van de onderneming of organisatie op.

Omschrijving

Met deze hands-on inoefentraining leert u vlot om zelf de evolutie van liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en een reeks andere cruciale financiële knipperlichten op een gestructureerde manier op te volgen. De eerste 3 sessies zijn opgebouwd rond een handig financieel scoringsmodel (in Excel), dat toelaat  zèlf de financiële gezondheid van een bedrijf kritisch te beoordelen en op te volgen. De laatste sessie wordt dieper ingegaan op hoe de balans beheerd kan worden in het kader van optimale financiële ratio's die de bancaire 'rating' van de onderneming bepalen. Zo verhoogt u meteen de slaagkansen van financieringen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Iedereen die zich heel 'hands-on' wil bekwamen in techniek van de ratio-analyse en financiële opvolging en -presentatie van de onderneming.

Voorkennis

Basiskennis van de jaarrekening en de essentiële financiële parameters van een onderneming is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Methodologie

Naast de voorbeelden en cases uit de praktijk, onder meer toegepast in quick-scans op basis van excel, is er voldoende ruimte voor interactie met de docenten.

financiele-analyse--balansman-1-1_2018-703.jpg

Programma

Sessies 1-3 :

 • 'Refresh' van de voornaamste financiële analysetechnieken en ratio's die worden toegepast en opgevolgd in de financiële 'quick scan':
  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit
 • Andere relevante financiële knipperlichten (Mutatie van de Netto-Cash-Positie, intensiteit van investeren, omzet-evolutie, pay-out- ratio, personeelsverloop,...)
 • Stapsgewijze toelichting bij het gebruikte (excel-) format voor de uit te voeren quick scans
 • Toepassing van een reeks uiteenlopende cases op basis van het excel-format, met als doel zelf vlot een financiële analyse uit te voeren en correct te interpreteren (toepassing zowel op verkort als volledig schema van de jaarrekening)
 • Tips en tricks en reflectie i.v.m. bepaalde financiële wetmatigheden die in de cases vervat zitten
 • Belang van bench-info/bench-waarden voor de scores
 • Interpretatie van score's en kengetallen binnen hun sectornorm

Sessie 4 :

Tijdens sessie wordt aandacht besteed aan diverse topics inzake balansmanagement met hun respectievelijke invloed op de diverse financiële ratio's. De besproken acties hebben een effect hebben op de rentabiliteit, liquiditeit of solvabiliteit van de onderneming en aldus in de cijfermatige beoordeling door onder meer de financiers.

 • De acties hebben betrekking op zowel boekhoudkundig, financieel als bancair balansmanagement:
  • Boekhoudkundig balansmanagement
  • Boekwaarde vs werkelijke waarde, effect afsluitdatum (cfr. seizoenseffecten), looptijd kredieten, ...
 • Financieel balansmanagement
  • Afbouw straight loans met liquiditeiten, omzetting R/C-schuld aan bestuurders , ...
 • Financierings- (bancair) balansmanagement
 • Leasing vs renting, factoring, ...

Prijsinfo

Openbare besturen, non- en social profit organisaties alsook particulieren genieten 25% korting.

Deze korting is niet verenigbaar met andere kortingen.

Jan De Klerck is licentiaat TEW en startte zijn carrière als bankier. Hij was vervolgens gedurende 15 jaar finance manager in diverse bedrijvengroepen. Sinds 2003 begeleidt hij als financieel expert en zaakvoerder van Actafin, KMO's in het professionaliseren van hun financieel beheer. Hij is bovendien reeds jarenlang docent bij SBM voor opleidingen over bedrijfsmanagement, lezen en interpreteren.

Bruno Degrande is Associate, M&A & Finance bij Deloitte Fiduciaire, gespecialiseerd in bedrijfsfinanciering, kapitaalrondes en bancaire besprekingen. Hij is IAB-accountant en genoot opleidingen als Handelsingenieur, optie accountancy- fiscaliteit (KUL), Strategie (Universiteit Maastricht Business School en de Vlerick Gent Management School).