Najaar 2024

Budgetteren en forecasten

Vertaal uw strategisch plan naar budgetten en forecasts

Introductie

Een degelijke budgettering en adequate managementrapportering zijn onmisbaar voor verantwoorde besluitvorming binnen een organisatie.


 • Maar wat zijn de belangrijkste stappen om van strategisch plannen naar budgetteren en rapporteren te gaan?
 • Wat is Zero-Based Budgeting en hoe verschilt het van Activity Based Budgeting (ABB) en Beyond Budgeting?
 • Wat zijn de best practices voor effectieve budgetterings- en rapporteringsprocessen?

Deze, en andere vragen, worden beantwoord in deze cursus 'Budgetteren en forecasten'.

Omschrijving

De opleiding 'budgetteren en forecasten' richt zich op het gebruik van het budget als performance management tool. Het budget is een belangrijk middel om de prestaties van een organisatie te meten en te verbeteren. Tijdens deze opleiding worden niet alleen de concrete aspecten en vormen van budget-opmaak en opvolging behandeld, maar ook de relatie met strategie, plancyclus, management reporting en BI.


Deze opleiding legt de nadruk op de rol van het budget in de bredere context van de bedrijfsvoering. Het opstellen van een budget moet namelijk aansluiten bij de bedrijfsstrategie en -doelstellingen. Door deze samenhang te benadrukken, wordt het budget meer dan een financieel document en wordt het een belangrijke tool voor het managen van de organisatie.


De opleiding maakt gebruik van diverse cases om de samenhang binnen de budgetopbouw en -opvolging toe te lichten. Hierdoor kunnen deelnemers praktijkervaring opdoen en het geleerde in de praktijk toepassen. Door het budget als performance management tool te benaderen, wordt het belang van een goede budgetopmaak en -opvolging duidelijk. Dit kan uiteindelijk leiden tot een verbeterde bedrijfsvoering en een beter financieel resultaat.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Financieel verantwoordelijken, controllers en hun medewerkers die hun aanpak inzake budgettering en forecasting willen verdiepen en verbreden
 • Directie- en kaderleden die belast zijn met budgettering en forecasting
 • Financieel adviseurs van ondernemingen

Methodologie

Het programma is doorspekt met cases die samen met de deelnemers behandeld worden. Naast voorbeelden uit de praktijk die de theoretische onderbouw concretiseren, is er steeds aandacht voor de opmerkingen en vragen van de deelnemers. Om deze reden houdt SBM het aantal deelnemers beperkt.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

Binnen ondernemingen zijn budgettering en forecasting cruciaal.  

Deze opleiding gaat dieper in op volgende onderwerpen:

 • Van strategisch plannen naar budgetteren & rapporteren
  • Masterbudget, bestaande uit sales-, aankoop-, personeels-, productie-, liquiditeits- en investeringsbudget
  • Masterbudget in industriële omgeving (case) en diensten omgeving (case)
  • Budgetcontrole
  • Forecasting en budgetteren integreren in de bedrijfsstrategie
 • Uitdagingen rondom budgettering
  • Hoe het budgetteringsproces optimaal inrichten?
  • Budgetteren voor alle geledingen van een onderneming (bedrijf, B.U., investment center, profit center,...)
  • Relatie forecasting - budgettering
  • Zero Based budgetting, ABB, Beyond Budgeting en andere technieken
 • Instrumenten en werkwijzen om planningsprocessen te verbeteren
  • Inrichten en implementeren van een forecasting cyclus
  • Keuze voor rolling forecasting of forecast tot jaareinde, statistical forecasting, ...
  • Koppeling forecasting en operationele planning (S & OP)
  • Rol van de financieel manager, controller en andere medewerkers bij planning  - key drivers

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.


ATTESTEN

Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.

Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld 'opmerkingen'.

De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.


Een vraag over deze opleiding?

Wij zijn er voor u! Contacteer ons en wij helpen u met veel enthousiasme verder.

Stel uw vraag