Human capital: een fundamentele succesfactor in retail

Retail services

Het ontwikkelen van sales en retail professionals is een specialiteit van SBM Retail Services. Wij brengen uw mensen de juiste kennis, skills en attitudes bij. Zo bouwt SBM Retail Services samen met u en uw team aan een succesvolle toekomst.

SBM Retail Services biedt retailers actuele antwoorden op nieuwe tendensen en uitdagingen binnen retail en winkelmanagement. We trainen, coachen en adviseren in alle domeinen en fases van het retail proces.

Een traject van A tot Z voor de retail business

Iedere vraag vertrekt vanuit een bedrijfsspecifieke behoefte. Daarom biedt SBM Retail Services geen standaardformules aan. Wij zweren bij flexibiliteit, klantgerichtheid en een modulair full service dienstenpakket.

  1. Behoefte-analyse: mystery shopping, tevredenheidsonderzoek, audit, management drives, intakegesprekken,…
  2. Uitwerken leertraject op maat: ontwikkelingsfase
  3. Uitvoeren leertraject op maat: training, coaching en advies
  4. Tussentijdse resultaat: mystery shopping, evaluatie- en feedbackmomenten…
  5. Implementatie op de werkvloer: coaching, intervisie, e-coaching…
  6. Eindevaluatie en ondersteunende zorg: advies & implementatie nazorg

Mystery shopping, een must om de winkelbeleving te checken.

Een positieve klantenbeleving is een cruciale succesfactor in retail. Precieze en correcte inzichten in wat uw klant belangrijk vindt, zijn goud waard.

Via mystery shopping brengt SBM Retail Services de winkelbeleving van uw klanten in kaart. Met deze resultaten weet u waar de optimalisatiemogelijkheden zich bevinden en kan u onmiddellijk aan de slag.

SBM Retail Services maakt én implementeert uw opleidingsplan.

Via gerichte retailtrainingen op de werkvloer en in lijn met uw bedrijfsbehoeftes en doelstellingen. Door het bijschaven van kennis, vaardigheden en attitudes.

U krijgt professioneel advies dankzij onze brede expertise en ons uitgebreide kennisnetwerk

SBM Retail Services begrijpt de actuele noden van retailers. We staan dagelijks met beide voeten in deze realiteit en dit maakt ons een
geapprecieerde partner.

Coaching op de werkvloer is niet weg te denken uit het retaillandschap

Een coachingtraject verhoogt niet alleen de prestaties, maar stimuleert ook onafhankelijk en zelfsturend werken. Onder begeleiding van een professionele coach leert uw medewerker het beste uit zichzelf te halen en effectief toe te passen.

SBM Retail Services adviseert, traint en coacht bedrijven en hun medewerkers in vijf kerndomeinen

Human retail competenties

Ontwikkel en veranker de kennis en vaardigheden van uw retail professionals. Train hen verder in klantgericht denken en handelen. Maak van hen een nog betere teamleader of coach. Genereer meer omzet door een praktische training verkooptechnieken.

Human retail competenties

Wettelijk vereiste kennis

Breng uw medewerkers de wettelijk vereiste kennis bij rond onder meer veiligheid, welzijn en vakbekwaamheid voor chauffeurs.

Wettelijk vereiste kennis

Beroeps- en vakkennis

Train uw medewerkers in niche- en vakspecifieke kennis. Nieuwe technieken, doorgedreven productkennis, introductie van nieuwe automodellen…

Beroeps- en vakkennis

Lean retail en logistiek

Optimaliseer uw retailprocessen en reduceer uw operationele kost. SBM Retail Services biedt deskundig advies en begeleiding.

Lean retail en logistiek

Jobondersteunende opleidingen

Scherp de skills en vaardigheden van uw medewerkers verder aan binnen uiteenlopende disciplines en kennisdomeinen. Denk maar aan communicatie, taal en informatica.

Jobondersteunende opleidingen

Strategische partners: